Přeskočit na obsah

Město podpoří projekty v kulturně-kreativních odvětvích dotacemi

15. září 2021
Projekty z oblasti podnikání a edukace v kulturně-kreativních odvětvích budou moci v příštím roce získat jednorázovou finanční podporu. Vznikl totiž nový podpůrný dotační program, který dnes radní na svém zasedání schválili.

„Díky novému dotačnímu programu bude výběr projektů z daného odvětví transparentnější, podpoříme tím podnikání v tomto odvětví a jeho systematický rozvoj. Věřím, že díky finanční pomoc bude pro nové subjekty jednodušší vstoupit na trh a také vejít ve známost nejen v regionu, ale i na národní či mezinárodní úrovni,“ popsala cíle nového dotačního programu primátorka Markéta Vaňková.

„Podpoře kulturně-kreativních odvětví se město Brno věnuje od roku 2010, zavedení nového transparentního podpůrného dotačního programu tak navazuje na tyto aktivity. Ty jsou také definovány v Akčním plánu Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna, podpora kulturně-kreativních odvětví je i součástí dlouhodobé Strategie Brno 2050. Primárně dotacemi podpoříme kreativní odvětví založená na osobité tvorbě a originalitě a přispívající do širší ekonomiky města. Oceníme projekty s co největším přínosem v technologických i netechnologických inovacích,“ uvedl náměstek Tomáš Koláčný.

Žadatelem finanční podpory mohou být subjekty kulturně-kreativních odvětví například z oblastí architektury, her a videoher, UX designu, módního designu, multimédií, informačních a komunikačních technologií, řemesel apod. Okruh odvětví, která mohou požádat o dotaci, se bude každoročně měnit v souvislosti s aktuálními potřebami města (např. řešení veřejného prostoru, reakce na pandemii covid-19 atd.) či dle potřeb samotných kulturně-kreativních odvětví.

Žádosti o dotaci mohou být aktuálně předkládány v těchto oblastech:   
-    oblast PROPAGACE – např. expo-business akce, přehlídky, odborné veletrhy apod.  
-    oblast EDUKACE – např. výstavy, odborné přednášky, sympozia, workshopy, odborné články z kulturně-kreativních odvětví v Brně, včetně online akcí (reakce na pandemickou situaci)   
-    oblast VEŘEJNÝ PROSTOR – např. podpora retailu (redesign výloh), designové instalace, boj s vizuálním smogem ve veřejném prostoru   
-    specifické zacílení dle AKTUÁLNÍHO ZADÁNÍ MĚSTA – aktuálně to jsou: tvorba videoher a her, reakce na epidemii covid-19; cirkulární ekonomika – upcyclingVýzva bude vyhlášena do konce září 2021. Oznámení o udělení podpory bude následovat na přelomu ledna a února 2022. Veškeré informace budou zveřejněny na https://dotace.brno.cz/.

„Roční rozpočet dotačního programu na rok 2022 se předpokládá v celkové výši milionu korun. Minimální výše udělené dotace na jeden projekt bude činit 30 tisíc a maximální výše pak 200 tisíc,“ doplnil Tomáš Koláčný.

Rada města Brna dnes také jmenovala komisi pro hodnocení žádostí o dotace pro rok 2022 ve složení:
-    Michal Marciniszyn, předseda Komise RMB pro chytré a otevřené město;
-    Jakub Hruška, místopředseda Komise RMB pro chytré a otevřené město;
-    Barbora Netopilová, JIC, zájmové sdružení právnických osob;
-    Markéta Mentelová, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest;
-    Lucie Ševčíková, Institut umění – Divadelní ústav;
-    Petr Peřinka, Kreativní Praha, z. ú., jako náhradník;
-    Andrea Burešová, Kreativní Praha, z. ú., jako náhradník.  


Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.