Přeskočit na obsah

Město podpoří projekty v kulturně-kreativních odvětvích dotacemi

15. září 2021
Projekty z oblasti podnikání a edukace v kulturně-kreativních odvětvích budou moci v příštím roce získat jednorázovou finanční podporu. Vznikl totiž nový podpůrný dotační program, který dnes radní na svém zasedání schválili.

„Díky novému dotačnímu programu bude výběr projektů z daného odvětví transparentnější, podpoříme tím podnikání v tomto odvětví a jeho systematický rozvoj. Věřím, že díky finanční pomoc bude pro nové subjekty jednodušší vstoupit na trh a také vejít ve známost nejen v regionu, ale i na národní či mezinárodní úrovni,“ popsala cíle nového dotačního programu primátorka Markéta Vaňková.

„Podpoře kulturně-kreativních odvětví se město Brno věnuje od roku 2010, zavedení nového transparentního podpůrného dotačního programu tak navazuje na tyto aktivity. Ty jsou také definovány v Akčním plánu Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna, podpora kulturně-kreativních odvětví je i součástí dlouhodobé Strategie Brno 2050. Primárně dotacemi podpoříme kreativní odvětví založená na osobité tvorbě a originalitě a přispívající do širší ekonomiky města. Oceníme projekty s co největším přínosem v technologických i netechnologických inovacích,“ uvedl náměstek Tomáš Koláčný.

Žadatelem finanční podpory mohou být subjekty kulturně-kreativních odvětví například z oblastí architektury, her a videoher, UX designu, módního designu, multimédií, informačních a komunikačních technologií, řemesel apod. Okruh odvětví, která mohou požádat o dotaci, se bude každoročně měnit v souvislosti s aktuálními potřebami města (např. řešení veřejného prostoru, reakce na pandemii covid-19 atd.) či dle potřeb samotných kulturně-kreativních odvětví.

Žádosti o dotaci mohou být aktuálně předkládány v těchto oblastech:   
-    oblast PROPAGACE – např. expo-business akce, přehlídky, odborné veletrhy apod.  
-    oblast EDUKACE – např. výstavy, odborné přednášky, sympozia, workshopy, odborné články z kulturně-kreativních odvětví v Brně, včetně online akcí (reakce na pandemickou situaci)   
-    oblast VEŘEJNÝ PROSTOR – např. podpora retailu (redesign výloh), designové instalace, boj s vizuálním smogem ve veřejném prostoru   
-    specifické zacílení dle AKTUÁLNÍHO ZADÁNÍ MĚSTA – aktuálně to jsou: tvorba videoher a her, reakce na epidemii covid-19; cirkulární ekonomika – upcyclingVýzva bude vyhlášena do konce září 2021. Oznámení o udělení podpory bude následovat na přelomu ledna a února 2022. Veškeré informace budou zveřejněny na https://dotace.brno.cz/.

„Roční rozpočet dotačního programu na rok 2022 se předpokládá v celkové výši milionu korun. Minimální výše udělené dotace na jeden projekt bude činit 30 tisíc a maximální výše pak 200 tisíc,“ doplnil Tomáš Koláčný.

Rada města Brna dnes také jmenovala komisi pro hodnocení žádostí o dotace pro rok 2022 ve složení:
-    Michal Marciniszyn, předseda Komise RMB pro chytré a otevřené město;
-    Jakub Hruška, místopředseda Komise RMB pro chytré a otevřené město;
-    Barbora Netopilová, JIC, zájmové sdružení právnických osob;
-    Markéta Mentelová, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest;
-    Lucie Ševčíková, Institut umění – Divadelní ústav;
-    Petr Peřinka, Kreativní Praha, z. ú., jako náhradník;
-    Andrea Burešová, Kreativní Praha, z. ú., jako náhradník.  


Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.