Přeskočit na obsah

Město podpoří Mezinárodní vězeňské společenství 100 tisíci korun na pomoc dětem a rodinám odsouzených

08. června 2022
Brněnští radní souhlasili s dotací 100 tisíc korun pro Mezinárodní vězeňské společenství na podporu dětí a rodin vězňů z Brna. Poskytnutí dotace musí ještě schválit červnové zastupitelstvo.

Mezinárodní vězeňské společenství pomáhá od roku 2010 všem, kterých se dotkl zločin. „Rozhodli jsme se podpořit projekt, který cílí především na snížení negativních dopadů na děti a rodiny odsouzených, kde dochází k narušení rodinných vztahů, což je spojeno s psychickými a zdravotními problémy. Hrozí zde i riziko sociálně patologických jevů u dospívajících, chudoba nebo společenské vyloučení. Částka 100 tisíc korun bude použita na aktivity Andělský kemp, Andělský strom a Andělský klub a také na svépomocnou skupinku pro pečující osoby nebo mentoring a poradenství,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Aktivity v rámci projektu

Andělský kemp, srpen 2022: 7denní pobytový tábor v Jeseníkách pro děti vězňů z Brna. Program zahrnuje aktivity, které dětem pomohou při rozvíjení sebepoznávání a získávání dovedností. Děti budou mít k dispozici poradenské služby kvalifikovaných odborníků (psycholog, sociální pracovník a speciální pedagog). 

Andělský strom, září–prosinec 2022: jedná se o předvánoční sbírku dárků pro děti vězněných rodičů s dopisem od tohoto rodiče. V Brně projekt proběhl pod záštitou 1. náměstka primátorky Petra Hladíka už v minulém roce, kdy bylo dětem odsouzených předáno více než 100 dárků. 

Andělský klub a doučování: volnočasová aktivita pro děti vězňů, která probíhá jednou týdně na 2–3 hodiny. Jednou za dva měsíce je pro ně připravena i víkendová akce.

Svépomocná skupinka pro pečující osoby: jednou za dva měsíce probíhají půldenní setkání pečujících osob, kde lidé mohou sdílet starosti a předávat si informace a zkušenosti. Součástí setkání je také materiální pomoc. Zajištěno je i hlídání a program pro děti. 

Mentoring a poradenství rodinám: cílem je zejména prevence, aby nedocházelo k odebírání dětí z rodin. Jedná se o systematickou práci s dospělými a pomoc při řešení jejich krizí.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Brno podporuje inovátory i výzkumníky z jihu Moravy. Ti mohou získat granty – startuje další výzva programu Prototypuj a ověřuj

Lokátory pro freeridery, vylepšení zubního implantátu a inovativní polymer – to jsou příklady projektů, které v loňském roce získaly podporu z programu Prototypuj a ověřuj. Město Brno prostřednictvím inovační agentury JIC nyní otevírá novou výzvu. Od 27.  března do 5. května do něj mohou inovátoři z jižní Moravy hlásit své projekty a získat až 800 tisíc korun.

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.