Přeskočit na obsah

Město podpoří Mezinárodní vězeňské společenství 100 tisíci korun na pomoc dětem a rodinám odsouzených

08. června 2022
Brněnští radní souhlasili s dotací 100 tisíc korun pro Mezinárodní vězeňské společenství na podporu dětí a rodin vězňů z Brna. Poskytnutí dotace musí ještě schválit červnové zastupitelstvo.

Mezinárodní vězeňské společenství pomáhá od roku 2010 všem, kterých se dotkl zločin. „Rozhodli jsme se podpořit projekt, který cílí především na snížení negativních dopadů na děti a rodiny odsouzených, kde dochází k narušení rodinných vztahů, což je spojeno s psychickými a zdravotními problémy. Hrozí zde i riziko sociálně patologických jevů u dospívajících, chudoba nebo společenské vyloučení. Částka 100 tisíc korun bude použita na aktivity Andělský kemp, Andělský strom a Andělský klub a také na svépomocnou skupinku pro pečující osoby nebo mentoring a poradenství,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Aktivity v rámci projektu

Andělský kemp, srpen 2022: 7denní pobytový tábor v Jeseníkách pro děti vězňů z Brna. Program zahrnuje aktivity, které dětem pomohou při rozvíjení sebepoznávání a získávání dovedností. Děti budou mít k dispozici poradenské služby kvalifikovaných odborníků (psycholog, sociální pracovník a speciální pedagog). 

Andělský strom, září–prosinec 2022: jedná se o předvánoční sbírku dárků pro děti vězněných rodičů s dopisem od tohoto rodiče. V Brně projekt proběhl pod záštitou 1. náměstka primátorky Petra Hladíka už v minulém roce, kdy bylo dětem odsouzených předáno více než 100 dárků. 

Andělský klub a doučování: volnočasová aktivita pro děti vězňů, která probíhá jednou týdně na 2–3 hodiny. Jednou za dva měsíce je pro ně připravena i víkendová akce.

Svépomocná skupinka pro pečující osoby: jednou za dva měsíce probíhají půldenní setkání pečujících osob, kde lidé mohou sdílet starosti a předávat si informace a zkušenosti. Součástí setkání je také materiální pomoc. Zajištěno je i hlídání a program pro děti. 

Mentoring a poradenství rodinám: cílem je zejména prevence, aby nedocházelo k odebírání dětí z rodin. Jedná se o systematickou práci s dospělými a pomoc při řešení jejich krizí.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.