Přeskočit na obsah

Město podpoří mezinárodní genetickou konferenci více než milionem korun

11. května 2022
Brno v letošním roce zaštiťuje oslavy 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela. Při té příležitosti rada doporučila zastupitelům schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1,1 milionu korun na významnou mezinárodní konferenci Mendel Genetics Conference.

Společně, o. p. s., požádala město Brno o finanční podporu pro významnou mezinárodní Mendel Genetics Conference ve výši 1,1 milionu korun. Celkový rozpočet konference je 7 144 000 korun. 

„Jde o akci, která se dlouhodobě plánuje a s její podporou jsme v rozpočtu na rok 2022 počítali. Navíc se jedná o další plnění memoranda, které bylo 6. ledna 2020 uzavřeno mezi městem Brnem, Jihomoravským krajem a Opatstvím Staré Brno Řádu sv. Augustina. V něm se tyto subjekty zavázaly společně usilovat o propagaci odkazu Gregora Johanna Mendela,“ připomněl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný

Setkání předních odborníků se v Brně uskuteční od 20. do 23. července. Spolupořádají ho Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Moravské zemské muzeum a Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina. Nepůjde jen o hold Mendelově osobnosti, ale i o důležitou vědeckou událost, jíž se zúčastní řada excelentních vědců, včetně tří držitelů Nobelovy ceny. Na konferenci se bude diskutovat o aktuálních tématech z oblasti genetiky člověka se zaměřením na vzácná dědičná onemocnění i predispozice k nádorům, dále o genetice živočichů a rostlin včetně problematiky GMO nebo o genetice bakterií a virů. 

Více o konferenci najdete na www.mendel22.cz/conference, program letošních oslav pak na mendel.brno.cz.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.