Přeskočit na obsah

Město podpoří koncert pro ovdovělé rodiny s dětmi

29. září 2021
Hvězdy pro VRBU. Tak se jmenuje projekt, který dnes radní podpořili částkou 16 tisíc korun. Peníze budou použity na realizaci stejnojmenného benefičního koncertu na podporu ovdovělých rodin s dětmi.

„Nadační fond VRBA je organizace, která poskytuje pomoc a poradenství ovdovělým rodinám s dětmi. V Česku se tato situace týká téměř padesáti tisíc lidí. Cílem aktivit nadačního fondu je poskytovat všem ovdovělým stejné a rovné příležitosti k návratu do běžného života, předcházet sociálnímu a ekonomickému vyloučení, předcházet patologickým jevům v rodinách, přispět ke skloubení pracovního a rodičovského života v ovdovělých rodinách, a zejména usnadnit orientaci v administrativních úkonech spojených s úmrtím partnera či partnerky,“ vysvětlil brněnský náměstek Petr Hladík.

Benefiční koncert Hvězdy pro VRBU pořádá nadační fond s herci a zpěváky z Městského divadla v Brně ve spolupráci s redaktorkou České televize Leou Surovcovou. Tento projekt má skloubit zájem veřejnosti o téma ovdovělých rodin s dětmi a současně podporu praktické a psychologické pomoci této cílové skupině. Koncert se uskuteční v sobotu 30. 10. 2021 v Červeném kostele v Brně. Výtěžek z této charitativní akce bude poukázán na provozní náklady nadačního fondu.

Rada města Brna dnes schválila finanční podporu benefičního koncertu ve výši 16 tisíc korun, což činí 35 % nákladů na pořádání akce.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Pětice sportovních klubů chce žádat o podporu z NSA na zlepšení stavu sportovišť. Město jim přislíbilo spolufinancování

Další rozvoj regionální i nadregionální sportovní infrastruktury má zajistit čerpání investičních dotací ze čtyř výzev Národní sportovní agentury. Aby měli brněnští žadatelé šanci uspět, město jim chce přislíbit potřebnou finanční spoluúčast. Dnes tuto podporu doporučili brněnští radní, finálně ještě musí rozhodnout zastupitelé.

Co si myslí Brňané a Brňanky, zjistí město snadněji díky nové anketní platformě

Vyjádřit svůj názor i jinde než v komentáři na Facebooku a jednou za čtyři roky u volebních uren budou Brněnští moci už od letošního podzimu díky novému systému městských anket. Jednotná platforma pro ně vzniká na webu Dáme na vás.

Sedmdesátá sezóna brněnské hvězdárny začíná návštěvnickým rekordem

V úterý 3. října 2023 navštívil Hvězdárnu a planetárium Brno 223 771. návštěvník. Překonal se tak divácký rekord z roku 2022, kdy za celých 12 měsíců dorazilo 223 770 kosmoplavců. Jinak řečeno, letošní rok je v „brněnském vesmírném přístavu“ obzvlášť rušný a neméně rušná bude i sedmdesátá sezóna, do které právě vstupuje.

Přírodní vědy, informatika a polytechnické vzdělávání v novém. Na ZŠ Bosonožská se připravuje rekonstrukce učeben

Rekonstrukce a stavební úpravy se chystají na Základní škole Bosonožská díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Bude se jednat o vybudování odborných učeben pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a pro práci s digitálními technologiemi. Brněnští radní dnes na své schůzi schválili manuál realizace projektu a doporučili zastupitelům souhlasit s podmínkami přijetí dotace.