Přeskočit na obsah

Město podpoří aktivity pro děti

25. ledna 2023

Na dnešním zasedání se radní zabývali podporou volnočasových i školních aktivit pro děti. Jedná se o poskytnutí dotací gymnáziím a středním školám v programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 2023, dále dotací pro volnočasové spolky či příspěvků na spolupráci s partnerskými školami.

Podpora nejen školních zařízení, ale i volnočasových aktivit dětí a mládeže je pro Brno jednou z priorit. Chceme, aby mladí lidé v našem městě mohli smysluplně a užitečně trávit svůj čas, což jim tyto projekty umožní. Taková podpora je rovněž investicí do budoucnosti nás všech,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu realizuje program neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku 13–24 let poskytovaný školami a dalšími organizacemi pracujícími s mládeží. Jeho cílem je komplexní rozvoj mladého člověka, jeho přivedení k rozmanitým volnočasovým aktivitám a pomoc při získávání dovedností pro budoucí život a kariéru. Podpora zajistí například kompletní zaškolení vedoucích projektu či prostředky na školení a odměny zapojených pracovníků.

Celkem 12,5 mil. Kč doporučuje rada brněnskému zastupitelstvu schválit na poskytnutí účelových neinvestičních dotací celkem 392 projektům od 252 žadatelů. Mezi ně patří například junácká střediska, ekologické, kulturní a sportovní aktivity či aktivity pro sociálně a zdravotně znevýhodněnou mládež. Dále je navrženo poskytnutí příspěvků ve výši 50 tis. Kč dvěma základním školám na spolupráci s partnerskými školami ve Stuttgartu.

„Některé z projektů, které podporujeme, mají rovněž mezinárodní přesah, například spolupráce s partnerskými školami ve Stuttgartu. Domnívám se, že podobné zkušenosti jsou pro děti velmi užitečné. Učí je například cizím jazykům, ale také toleranci či otevřenosti jiným kulturám a způsobům myšlení,“ dodala radní pro oblast školství Irena Matonohová

Kontakt pro média

Tiskové středisko MMB

Nejnovější tiskové zprávy

Meet the Mayor – špičkoví vědci, podnikatelé či akademici působící v Brně se opět setkali se zástupci města

Brno se profiluje jako mezinárodní metropole podporující vědu, výzkum i inovace. Neobejde se proto bez soustavné podpory a lákání talentů a spolupráce se zahraničními experty. Nedílnou součástí těchto aktivit je i společné setkávání. Jedním z příkladů může být včerejší akce Meet the Mayor.

Kaple sv. Antonína Paduánského v Žabovřeskách se utká v soutěži o nejlépe opravenou památku v kraji

Jihomoravský kraj pravidelně vyhlašuje soutěž o nejlépe opravenou kulturní památku za uplynulý rok. Do tohoto klání se letos přidává i statutární město Brno s rekonstruovanou kaplí sv. Antonína Paduánského v Žabovřeskách. Radní dnes souhlasili s podáním přihlášky.

Nápady na zlepšení města je opět možné přihlásit do Dáme na vás

Víte o něčem, co by prospělo vaší ulici? Vaší čtvrti? Chybí tam nějaká služba? Projekty, které by pozvedly život v Brně o úroveň výš a na které by vám stačilo 5 milionů korun, lze ode dneška až do 15. května přihlašovat do letošního (už sedmého) ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás.

I v letošním roce se mohou Brňané těšit na sportovní a zábavní akce pod taktovkou městské společnosti STAREZ-SPORT

Společnost STAREZ-SPORT každoročně pro město Brno pořádá řadu akcí a projektů. Na dnešním zasedání radní projednali změny pro letošní rok. Některé akce se dočkají větší podpory nebo se upraví jejich organizace.