Přeskočit na obsah

Město počítá s rozvojem zahrádkářských lokalit. Spolupracovat bude s brněnským územním sdružením Českého zahrádkářského svazu

03. února 2022

Vytipování nových lokalit pro zahrádky, vytváření komunitních zahrad a osad a zlepšení jejich dostupnosti. To je cílem města Brna a zdejších zahrádkářů. Spolupráci nyní zástupci obou stran stvrdili podpisem memoranda.

„Dnešním podpisem memoranda o spolupráci v oblasti podpory zahrádkářské činnosti dáváme jasný signál k podpoře zahrádkaření v Brně. Díky tomu také upevňujeme komunikaci mezi městem a zahrádkáři včetně nastavení předvídatelnosti jednotlivých kroků veřejné správy a Českého zahrádkářského svazu. Naším cílem není jen vytváření nových zahrádkářských osad a komunitních zahrad, ale i realizace přírodě blízkých opatření, pořádání výstav a školení, organizace návštěvních dnů, zapojení škol a školek nebo popularizace včelaření. Zahrádky jsou totiž důležitým prvkem ekosystému města, který přispívá mimo jiné k ochraně životního prostředí a ke zmírňování klimatických změn. Při zahradničení si budujeme kladný vztah k přírodě
a přispíváme k udržitelnému rozvoji samozásobitelstvím lokálními potravinami,“
uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Jedním ze stěžejních témat memoranda je spolupráce na vytváření nových lokalit určených pro zahrádkáře. „Nové plochy zahrádek jsou v novém územním plánu vymezeny především na pozemcích v Tuřanech, které jsou zároveň v blízkosti zastávek MHD. Rádi bychom také spolupracovali na pořádání vzdělávacích
a osvětových akcí, které veřejnosti zpřístupní zahrádky především v centru Brna. V současné době již zpracováváme investiční záměry na nové zahrádkářské osady. Vždy se u nich snažíme o to, aby zapadaly do krajiny. Při jejich realizaci počítáme například i s výsadbou větrolamů,“
podotkl radní pro územní plánování a rozvoj města Filip Chvátal.

Za Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Brno-město podepsali memorandum předsedkyně výboru Helena Vařejková a člen výboru Miloslav Klimek. Předsedkyně k tématu dodala: „Od podpisu memoranda očekáváme pravidelnou spolupráci s městem Brnem, stabilní prostředí pro další rozvoj zahrádkářské činnosti a také předvídatelnost plánů města. Memorandum by mělo převést do praxe to, co předpokládá zahrádkářský zákon, tzn. zapojit zahrádky do systému zeleně a šetrného hospodaření s vodou, podporovat veřejně prospěšné zahrádkaření jako důležitou součást sociální soudržnosti obyvatelstva a stimulátor zdravého životního stylu. V rámci hledání nových lokalit spolupracujeme s městem na zahrádkách v lokalitě Dvorska v Tuřanech. V přípravné studii vymezujeme plochy pro tradiční zahrádkáře i pro společné zahrádkaření na menších záhonech. O správu osady se bude starat místní organizace, která je pobočným spolkem ČZS. Osada bude mít klubovnu a komunitní prostor pro pořádání společných akcí pro zahrádkáře
i veřejnost.“

Už dnes řada zahrádkářských osad podle svých možností pořádá různé akce pro děti, spolupracuje s dalšími spolky, účastní se jarních úklidů, zajišťuje v létě kulturní program a přednášky. Díky memorandu by se tyto činnosti mohly ještě rozvíjet a mít i širší propagaci. O veřejné prospěšnosti zahrádek a jejich významu pro vyvážený vývoj města vyjde v nejbližších týdnech publikace, kterou zpracovala Akademie věd ve spolupráci s ČZS. Popisuje městské zahrádkaření z mnoha úhlů pohledu.

Zákon o zahrádkářské činnosti najdete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-221.

Znění memoranda najdete zde.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.