Přeskočit na obsah

Město počítá s rozvojem zahrádkářských lokalit. Spolupracovat bude s brněnským územním sdružením Českého zahrádkářského svazu

03. února 2022
Vytipování nových lokalit pro zahrádky, vytváření komunitních zahrad a osad a zlepšení jejich dostupnosti. To je cílem města Brna a zdejších zahrádkářů. Spolupráci nyní zástupci obou stran stvrdili podpisem memoranda.

„Dnešním podpisem memoranda o spolupráci v oblasti podpory zahrádkářské činnosti dáváme jasný signál k podpoře zahrádkaření v Brně. Díky tomu také upevňujeme komunikaci mezi městem a zahrádkáři včetně nastavení předvídatelnosti jednotlivých kroků veřejné správy a Českého zahrádkářského svazu. Naším cílem není jen vytváření nových zahrádkářských osad a komunitních zahrad, ale i realizace přírodě blízkých opatření, pořádání výstav a školení, organizace návštěvních dnů, zapojení škol a školek nebo popularizace včelaření. Zahrádky jsou totiž důležitým prvkem ekosystému města, který přispívá mimo jiné k ochraně životního prostředí a ke zmírňování klimatických změn. Při zahradničení si budujeme kladný vztah k přírodě
a přispíváme k udržitelnému rozvoji samozásobitelstvím lokálními potravinami,“
uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Jedním ze stěžejních témat memoranda je spolupráce na vytváření nových lokalit určených pro zahrádkáře. „Nové plochy zahrádek jsou v novém územním plánu vymezeny především na pozemcích v Tuřanech, které jsou zároveň v blízkosti zastávek MHD. Rádi bychom také spolupracovali na pořádání vzdělávacích
a osvětových akcí, které veřejnosti zpřístupní zahrádky především v centru Brna. V současné době již zpracováváme investiční záměry na nové zahrádkářské osady. Vždy se u nich snažíme o to, aby zapadaly do krajiny. Při jejich realizaci počítáme například i s výsadbou větrolamů,“
podotkl radní pro územní plánování a rozvoj města Filip Chvátal.

Za Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Brno-město podepsali memorandum předsedkyně výboru Helena Vařejková a člen výboru Miloslav Klimek. Předsedkyně k tématu dodala: „Od podpisu memoranda očekáváme pravidelnou spolupráci s městem Brnem, stabilní prostředí pro další rozvoj zahrádkářské činnosti a také předvídatelnost plánů města. Memorandum by mělo převést do praxe to, co předpokládá zahrádkářský zákon, tzn. zapojit zahrádky do systému zeleně a šetrného hospodaření s vodou, podporovat veřejně prospěšné zahrádkaření jako důležitou součást sociální soudržnosti obyvatelstva a stimulátor zdravého životního stylu. V rámci hledání nových lokalit spolupracujeme s městem na zahrádkách v lokalitě Dvorska v Tuřanech. V přípravné studii vymezujeme plochy pro tradiční zahrádkáře i pro společné zahrádkaření na menších záhonech. O správu osady se bude starat místní organizace, která je pobočným spolkem ČZS. Osada bude mít klubovnu a komunitní prostor pro pořádání společných akcí pro zahrádkáře
i veřejnost.“

Už dnes řada zahrádkářských osad podle svých možností pořádá různé akce pro děti, spolupracuje s dalšími spolky, účastní se jarních úklidů, zajišťuje v létě kulturní program a přednášky. Díky memorandu by se tyto činnosti mohly ještě rozvíjet a mít i širší propagaci. O veřejné prospěšnosti zahrádek a jejich významu pro vyvážený vývoj města vyjde v nejbližších týdnech publikace, kterou zpracovala Akademie věd ve spolupráci s ČZS. Popisuje městské zahrádkaření z mnoha úhlů pohledu.

Zákon o zahrádkářské činnosti najdete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-221.

Znění memoranda najdete zde.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Inovativní metoda pomohla v Technologickém parku zachovat desítky stromů. Postup ocenilo Ministerstvo vnitra

Inovativní řešení problému, podpora spolupráce startupu a městské společnosti i péče o životní prostředí – všechny tři aspekty v sobě spojil projekt z nedávné doby, na kterém kooperovalo Brno, Technologický park a firma Arbo Technologies. Úspěšný model ocenilo i Ministerstvo vnitra ve své soutěži. 

Žerotínovo náměstí oživí výtvarná intervence

Ve veřejném prostoru před Bílým domem vznikne umělecké dílo „Vidím plno dobrých lidí“ od Patrika Antczaka a Jakuba Jahna. Obraz na chodníku znázorní postavy reprezentující různé skupiny lidí, kteří ponesou barevné transparenty ve formě bublin. Do nich bude veřejnost moci dopisovat svá vlastní poselství. Slavnostní představení projektu proběhne 20. června.

V Brně odstartoval mezinárodní projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.

Finále evropského baseballového šampionátu mužů proběhne za významné podpory města Brna

Dokázat, že baseball patří mezi top sporty v České republice, je jedním z cílů mistrovství Evropy mužů, které se uskuteční na přelomu září a října. Část utkání ve skupinách i vyřazovacích bojích, ale především pak klání o třetí místo a finále proběhnou v Brně, a to za jeho významné podpory.