Přeskočit na obsah

Město po letech vyřešilo situaci kolem Jaselských kasáren

21. dubna 2020
Brněnským zastupitelům se dnes podařilo vyřešit spory ohledně areálu Jaselských kasáren. Město Brno uzavře se společností KLIMINVEST CZ, a. s., dohodu o narovnání a následném prodeji dotčených pozemků. Tím se odblokuje možná výstavba v dané lokalitě, ve které si ale město smluvně stanovilo podmínky.

Areál Jaselských kasáren o celkové výměře 27 327 m2 se nachází v městské části Brno – Královo Pole v k. ú. Ponava mezi ulicemi Staňkovou, Rybníček a Štefánikovou.

Dohodou o narovnání dojde k ukončení soudních sporů z roku 2012 na určení platnosti a účinnosti smlouvy mezi městem Brnem a společností KLIMINVEST CZ, a. s., a také ke zrušení předběžného opatření blokujícího území pro další stavební využití,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Statutární město Brno převede dotčené pozemky na společnost KLIMINVEST CZ, a. s., za cenu 222,5 milionu korun včetně DPH. Společnost navíc městu zaplatí dalších 186 tisíc korun za dlužné nájemné z minulých let. 

Schválený návrh prodeje obsahuje také parametry pro uzavření plánovací smlouvy, tedy smlouvy na vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury. Zde jsme si stanovili podmínku vybudování komunikace propojující ulice Šumavskou a Dělostřeleckou. V lokalitě bude také nutné dořešit stávající kanalizaci. Dále jsme se dohodli na vybudování kapacitně přiměřené mateřské školy, která bude odpovídat nárokům plánované zástavby,“ vysvětlil radní pro oblast majetku Róbert Čuma

Město zároveň uzavřelo budoucí smlouvu o zřízení služebnosti stezky a služebnosti ve prospěch města jako veřejného statku k nově vybudovaným veřejným prostranstvím.


Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.