Přeskočit na obsah

Město po letech vyřešilo situaci kolem Jaselských kasáren

21. dubna 2020

Brněnským zastupitelům se dnes podařilo vyřešit spory ohledně areálu Jaselských kasáren. Město Brno uzavře se společností KLIMINVEST CZ, a. s., dohodu o narovnání a následném prodeji dotčených pozemků. Tím se odblokuje možná výstavba v dané lokalitě, ve které si ale město smluvně stanovilo podmínky.

Areál Jaselských kasáren o celkové výměře 27 327 m2 se nachází v městské části Brno – Královo Pole v k. ú. Ponava mezi ulicemi Staňkovou, Rybníček a Štefánikovou.

Dohodou o narovnání dojde k ukončení soudních sporů z roku 2012 na určení platnosti a účinnosti smlouvy mezi městem Brnem a společností KLIMINVEST CZ, a. s., a také ke zrušení předběžného opatření blokujícího území pro další stavební využití,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Statutární město Brno převede dotčené pozemky na společnost KLIMINVEST CZ, a. s., za cenu 222,5 milionu korun včetně DPH. Společnost navíc městu zaplatí dalších 186 tisíc korun za dlužné nájemné z minulých let. 

Schválený návrh prodeje obsahuje také parametry pro uzavření plánovací smlouvy, tedy smlouvy na vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury. Zde jsme si stanovili podmínku vybudování komunikace propojující ulice Šumavskou a Dělostřeleckou. V lokalitě bude také nutné dořešit stávající kanalizaci. Dále jsme se dohodli na vybudování kapacitně přiměřené mateřské školy, která bude odpovídat nárokům plánované zástavby,“ vysvětlil radní pro oblast majetku Róbert Čuma

Město zároveň uzavřelo budoucí smlouvu o zřízení služebnosti stezky a služebnosti ve prospěch města jako veřejného statku k nově vybudovaným veřejným prostranstvím.


Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Úspěšní cizinci působící v Brně se stali ambasadory města. Dnes na Nové radnici prezentovali své zkušenosti

Je jich 13. Pocházejí z 11 zemí. Společné mají to, že se usadili v Brně, podnikají, působí ve výzkumu a managementu a dokáží prezentovat příležitosti pro spolupráci s brněnskými firmami a institucemi v regionech svého původu. Brněnští ambasadoři. Jejich vybraní zástupci dnes navštívili Novou radnici.

Rekonstrukce kluboven pod Bílou horou proběhla díky participativnímu rozpočtu Dáme na vás

V úterý 29. 11. byly v Židenicích slavnostně otevřeny Mládežnické klubovny pod Bílou horou. Prostory byly zrekonstruovány díky participativnímu rozpočtu Dáme na Vás. Areál s multifunkčním hřištěm využívá o víkendu i široká veřejnost, kdy zejména rodiče s dětmi oceňují, že je zde k dispozici také sociální zařízení a pitná voda. Mnohé rodiny navíc areál navštěvují po generace, protože první klubovna zde vznikla již téměř před 50 lety a někteří její tehdejší uživatelé sem dodnes rádi zavítají.

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.