Přeskočit na obsah

Město plánuje koordinovaný postup s developery při výstavbě části bulváru v nové městské čtvrti Trnitá

11. listopadu 2020
Nová městská čtvrť Trnitá je o něco blíž ke vzniku své dominanty – bulváru vedoucího od nového hlavního nádraží na Nové sady. Napomůže tomu i koordinovaný postup města a dvojice developerů při budování středního úseku stavby. Prvním krokem je společné memorandum o spolupráci, které dnes projednala Rada města Brna a které podléhá schválení zastupitelstvem.

Část plánovaného bulváru v prostoru ulic Opuštěná–Trnitá–Uhelná je součástí souboru staveb Přestavba železničního uzlu Brno, takže má od konce roku 2018 platné územní rozhodnutí. „V memorandu nastavujeme elementární právní rámec a deklarujeme zájem na spolupráci při vypracování projektové dokumentace a provádění inženýrské činnosti pro další navazující krok, kterým je získání platného stavebního povolení pro bulvár, související dopravní a technickou infrastrukturu či pro plánované stavby města i obou podnikatelských subjektů,“ popsala hlavní princip dohody primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Radní pro oblast investic David Grund doplňuje: „Pro bezproblémovou návaznost kroků a rozvoj lokality je důležité, že nově vznikající komunikace a sítě navazující na bulvár budou na náklady developerů vyprojektovány a vybudovány tak, aby bylo možné je napojit a převést do vlastnictví města Brna a do správy jeho příslušných složek.“ Město se zavazuje být nápomocné ostatním účastníkům v jednání s příslušnými státními a samosprávnými orgány a institucemi zřizovanými státem, tedy například s Ředitelstvím silnic a dálnic.

Smluvními stranami „Memoranda o spolupráci v souvislosti s projektem Trnitá – Bulvár“ jsou kromě statutárního města Brna také společnosti J & T REAL ESTATE CZ, a.s., a Moravská stavební – INVEST, a.s. „Považuji za velmi přínosné, že město dokáže za oboustranně výhodných podmínek spolupracovat se soukromým sektorem. Jedině díky těsné součinnosti a koordinovanému postupu může v nevyužívaném území v těsné blízkosti centra města vzniknout opravdu moderní městská čtvrť,“ dodala primátorka Markéta Vaňková.

Na dnes projednané memorandu by měla navazovat smlouva o spolupráci, ve které budou upřesněny práva a povinnosti jednotlivých smluvních stran, způsob financování a majetkoprávní vypořádání nemovitých věcí dotčených stavbami. Brán v úvahu bude také požadavek, aby jednotlivé záměry byly povolovány ve vzájemné návaznosti a s ohledem na zájmy jednotlivých účastníků.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 

Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.