Město otvírá v areálu židenických kasáren třetí kontaktní centrum pro lidi bez domova

  • 24. dubna 2020
Prozatím v denním režimu bylo dnes otevřeno třetí kontaktní centrum pro lidi bez domova. V areálu židenických kasáren ho zřídilo město Brno, provozovat ho bude Spolek křesťanské pomoci Bučovice.

Pokračujeme v našem záměru postarat se v době pandemie nemoci covid-19 o jednu z kriticky ohrožených skupin obyvatelstva, kterou jsou bezesporu lidé bez přístřeší. I na tomto místě, stejně jako na Vlhké a u Anthroposu, jim umožníme základní hygienu, přístup k čistému oblečení nebo využití sociálního zázemí a zajistíme stravování. Pokud to jejich zdravotní stav bude vyžadovat, jsou v dosahu k dispozici i dohodnutí lékaři,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Denní centrum o kapacitě 50 osob vzniklo na volné ploše areálu. „Město zde zajistilo potřebné připojení vody a elektřiny, kontejnerové toalety i sprchy a venkovní posezení včetně stanu pro případ nepříznivého počasí,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková a dodala: „V budově vypůjčené od Policie ČR, která se nachází také v objektu kasáren, bude možné využívat denní místnost a sklad oblečení.“

Centrum bude v provozu denně od 8:00 do 20:00 hodin a mohlo by fungovat do konce letošního roku. „Budeme zde mít většinou lidi, které známe. Jsou schopni se řídit našimi pokyny, nejsou s nimi problémy. Do kasáren i na místa, kde přespávají, je budeme vozit vlastním autobusem,“ upozornil Matěj Nový ze Spolku křesťanské pomoci Bučovice, který za chod centra zodpovídá. „Jakmile se trochu zaběhneme a uvidíme, jaký je o poskytované služby zájem, budeme ve spolupráci s městem zvažovat, že bychom naši činnost rozšířili na nonstop režim,“ doplnil informace Matěj Nový.

„Pro Židenice platí to, co jsme deklarovali u center, která se otvírala minulý týden. V lokalitě bude posílena hlídková činnost městské policie. A budeme, stejně jako doposud, pravidelně komunikovat s vedením městské části, aby od nás měli občané ze Židenic jeho prostřednictvím potřebné informace,“ řekla Markéta Vaňková a znovu připomněla: „Pro případ nutnosti umístění pozitivně testovaných na koronavirus do karantény disponujeme ubytovnou na Železniční ulici, která je pro tyto účely vyčleněna. Pokud by její kapacita byla překročena, máme k dispozici ještě další budovu přímo v areálu židenických kasáren.“

Podle primátorky je projekt kontaktních center zatím úspěšný: „Služby na Vlhké během dne přijdou využít desítky lidí, u Anthroposu na Střeláku v tuto chvíli pobývá a přespává čtyřicet šest osob. Kapacity jsou tedy v podstatě plně využity.“

Fotografie z otevření kontaktního centra v židenických kasárnách (autor: Marie Schmerková)

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz 

Nejnovější tiskové zprávy