Město otvírá dvě kontaktní centra pro lidi bez domova – denní na ulici Vlhká a nonstop na „Střeláku“ u Anthroposu

  • 17. dubna 2020
První dvě kontaktní centra pro lidi bez domova, kteří tvoří jednu z kriticky ohrožených skupin v době pandemie virové choroby covid-19, zahajují dnes provoz. Obě zřídilo město Brno a jejich provoz zajistí neziskové organizace. Zapojí se i dobrovolníci.

„Velká infekčnost nového koronaviru a relativně vysoká smrtnost jím vyvolaného onemocnění je pro lidi bez přístřeší obrovskou hrozbou. A nejen pro ně. Protože nemají elementární hygienické, sociální či zdravotnické zázemí, potenciální nákaza by se tak mohla šířit i mezi dalšími obyvateli města. Proto jsme koncem března začali urychleně vytipovávat vhodné lokality, kam bychom mohli lidi bez přístřeší soustředit, postarat se o ně a současně eliminovat i riziko dalšího přenosu nákazy. Výsledkem je otevření dvou kontaktních center, denního na ulici Vlhká a nonstop na „Střeláku“ v bývalém vojenském sportovním areálu u Anthroposu – každé z nich má plánovanou kapacitu kolem čtyřiceti osob,“ popsala kroky města Brna jeho primátorka Markéta Vaňková.

Provoz centra na Vlhké bude zajišťovat Společnost Podané ruce, u Anthroposu bude působit Diecézní charita Brno. Obě organizace budou úzce spolupracovat s Odborem sociální péče magistrátu a s jejich sociálními kurátory a terénními pracovníky. „Provozovatelé klientům center umožní základní hygienu, je připraveno sociální zázemí a město zajistí jejich stravování. K dispozici budou i lékaři či medici. Pokud bude nutné umístit pozitivně testované na koronavirus do karantény, disponujeme ubytovnou na Železniční ulici, která je pro tyto účely vyčleněna. V případě, že by její kapacita byla překročena, máme k dispozici ještě další budovu v areálu židenických kasáren. Na krajském krizovém štábu se mi podařilo dohodnout i případný převoz z center do karantény,“ doplnila informace primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Ředitel Společnosti Podané ruce Jindřich Vobořil upozorňuje, že lidé bez přístřeší netvoří jednolitou skupinu: „Nejčastěji jde o lidi, kteří mají zároveň nějaký psychický problém a vypadávají z běžné zdravotní péče. Jsou to ale také často ti, kteří momentálně ztratili přístřeší, protože přišli o práci. Jedná se tedy o relativně krátkodobou epizodu, ale během několika týdnů takových případů skokově narostlo kvůli ztrátě příjmů. Často jsou to ale i lidé, kteří celý život pracovali a teprve v důchodovém věku z různých důvodů končí bez přístřeší. Buď ztratili rodinné zázemí, nebo jsou nějak vážně nemocní a jsou nějak omezeni v pohybu.“ Projekt kontaktních center je pro ředitele Jindřicha Vobořila jedním ze zásadních preventivních opatření: „Jako každé velké město je i Brno zatíženo množstvím lidí, kteří jsou bez přístřeší, a my je potřebujeme kontaktovat, otestovat na přítomnost koronaviru a případně zvolit vhodný typ karantény. Tím samozřejmě odlehčíme městu a zmenšíme rizika dalšího šíření nákazy. Zároveň pro mnohé z těchto lidí může být toto začátek cesty ven z jejich tíživé situace.“

„Od propuknutí epidemie koronaviru Diecézní charita Brno rozšiřuje péči o lidi bez domova. Nově provozuje nonstop centrum pro lidi bez přístřeší v areálu u Anthroposu, které vzniklo za finanční podpory města Brna. Naši pracovníci z Terénní služby sv. Františka, Azylového domu, Nízkoprahového centra i Noclehárny mají mnohaleté a profesionální zkušenosti, které jsou pro provoz nonstop centra v době epidemie klíčové. V centru budou s provozem pomáhat i dobrovolníci, pro které Charita připravila speciální výukové video. Věříme, že nepřetržitý provoz centra významně přispěje k prevenci šíření onemocnění,“ vysvětlil ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Hned první den budou na Vlhké působit i dobrovolníci. „Naše zapojení spočívá v pomoci studentů dobrovolníků, kteří využijí získané znalosti z oboru sociální politika a sociální práce či psychologie a pomohou při provozu denního stacionáře například s přípravou potravinových balíčků, úklidem či asistencí profesionálním sociálním pracovníkům,“ uvedl proděkan Fakulty sociálních studií MU Bohuslav Binka. Na nabídku fakulty zapojit se do projektu, která byla zveřejněna začátkem týdne, reagovala téměř stovka studentů převážně z Fakulty sociálních studií, ale také z Pedagogické nebo Filozofické fakulty MU. Do spolupráce se jich v první fázi zapojí přibližně 40, každý den budou fungovat dvě směny – první od 9:00 do 14:00, druhá od 14:00 do 19:00. „Jsem rád, že město Brno jde v této těžké situaci v pomoci lidem bez domova příkladem a že se naši studenti tak ochotně do této pomoci zapojili,“ konstatoval děkan fakulty Stanislav Balík.

Denní kontaktní centrum na Vlhké bude otevřeno denně od 8:00 do 20:00 hodin. Zatím je jeho provoz schválen Radou města Brna do konce letošního roku. Na volné ploše došlo k terénním úpravám a k osazení obytných kontejnerů vybavených sociálním zázemím, které městu zdarma poskytla společnost CTP. U nonstop kontaktního centra na „Střeláku“ se aktuálně počítá s provozem do 15. července. Pokud by do té doby bylo zřejmé, že není možné z důvodu vládních nařízení uspořádat hudební festival TrutnOFF BrnoON 2020, bude se uvažovat o prodlužení této doby. Areál byl vybaven mobilními sprchami a toaletami a osazen gastro stánkem pro výdej jídla. V nejbližší době také Veřejná zeleň města Brna provede z důvodu bezpečnosti kontrolu stromů. Pro noclehy klientů jsou určeny stany, o které město požádalo veřejnost, a dále nouzové přístřešky pro lidi bez domova pořízené v rámci jednoho z projektů participativního rozpočtu. Prostřednictvím krajského krizového štábu byl osloven Hasičský záchranný sbor JMK, který dodal na obě místa velkoprostorové stany a mobiliář k sezení. Městská společnost SAKO Brno zajistila kontejnery na odpad.

„U kontaktních center budou umístěny mobilní dohledové kamery a v lokalitách posilujeme hlídkovou činnost. Jsme navíc v úzkém kontaktu s provozovateli i s vedením města tak, abychom mohli být v případě potřeby nápomocni k řešení případných problémů,“ řekl ředitel Městské policie Brno Luboš Oprchal. „Městskou část Brno-střed jsme požádali, aby na ulici Vlhká, která byla i před otevřením kontaktního centra velmi problematická, posílila úklid. Dojde-li k nějakým problémům i u Anhroposu, budeme neprodleně reagovat stejným způsobem,“ dodala primátorka Markéta Vaňková.

Další denní kontaktní centrum připravuje město Brno v budově vypůjčené od Policie ČR v areálu kasáren v Židenicích. Provozovatelem by měl být Spolek křesťanské pomoci Bučovice.

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy