Město otevřelo první dvě kontaktní centra pro lidi bez domova. Pomáhají neziskové organizace i dobrovolníci

  • 17. dubna 2020
  • 3 minuty čtení
(red) – První dvě kontaktní centra pro lidi bez domova, na Vlhké a na Střeláku u Anthroposu, dnes zahájila činnost. Obě zřídilo město Brno a jejich provoz zajišťují neziskové organizace. Do pomoci se zapojí i dobrovolníci.

Lidé, kteří nemají střechu nad hlavou, jsou jedni z kriticky ohrožených skupin v době pandemie virové choroby covid-19. Velká infekčnost nového koronaviru je pro lidi bez přístřeší obrovskou hrozbou. Protože nemají elementární hygienické, sociální či zdravotnické zázemí, potenciální nákaza by se tak mohla šířit i mezi další obyvatele města. 

Provoz centra na Vlhké bude zajišťovat Společnost Podané ruce, u Anthroposu bude působit Diecézní charita Brno. Obě organizace úzce spolupracují s Odborem sociální péče MMB a s jejich sociálními kurátory a terénními pracovníky. Provozovatelé klientům center umožní základní hygienu, je připraveno sociální zázemí a město zajistí jejich stravování. K dispozici budou i lékaři či medici.  Ti budou sociální pracovníky a klienty centra testovat na koronavirus. Pokud bude nutné umístit pozitivně testované do karantény, disponuje město ubytovnou na Železniční ulici. V případě, že by její kapacita byla překročena, je k dispozici další budova v areálu židenických kasáren. 

Od prvního první dne budou na Vlhké působit i dobrovolníci z Masarykovy univerzity. Na nabídku Fakulty sociálních studií reagovala téměř stovka studentů. Do spolupráce se jich v první fázi zapojí přibližně 40, každý den budou fungovat dvě směny – první od 9:00 do 14:00, druhá od 14:00 do 19:00

Denní kontaktní centrum na Vlhké bude otevřeno denně od 8:00 do 20:00 hodin. Zatím je jeho provoz schválen Radou města Brna do konce letošního roku. Na volné ploše došlo k terénním úpravám a k osazení obytných kontejnerů vybavených sociálním zázemím, které městu zdarma poskytla společnost CTP. U nonstop kontaktního centra na Střeláku se aktuálně počítá s provozem do 15. července. Pokud by do té doby bylo zřejmé, že není možné z důvodu vládních nařízení uspořádat hudební festival TrutnOFF BrnoON 2020, bude se uvažovat o prodloužení této doby. Areál byl vybaven mobilními sprchami a toaletami a osazen gastro stánkem pro výdej jídla. Pro noclehy klientů jsou určeny stany, o které město požádalo veřejnost, a dále nouzové přístřešky pro lidi bez domova pořízené v rámci jednoho z projektů participativního rozpočtu. Prostřednictvím krajského krizového štábu byl osloven Hasičský záchranný sbor JMK, který dodal na obě místa velkoprostorové stany a mobiliář k sezení. Městská společnost SAKO Brno zajistila kontejnery na odpad.

Na bezpečnost v obou lokalitách dohlédnou strážníci Městské policie Brno. 

Další denní kontaktní centrum připravuje město Brno v budově vypůjčené od Policie ČR v areálu kasáren v Židenicích. Provozovatelem by měl být Spolek křesťanské pomoci Bučovice.

Kontaktní centrum na Vlhké (foto: M. Schmerková)

Nonstop kontaktní centrum u Anthroposu

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít