Město opraví rozvody v hale Vodova

  • 20. května 2020
Vnitřní rozvody ve velké hale míčových sportů v areálu Vodova jsou v havarijním stavu. Radní dnes vybrali pro veřejnou zakázku na opravu vnitřních rozvodů vody a kanalizace v této hale nabídku Pavla Čepka za 383 020 korun včetně DPH.

„Brno je vlastníkem areálu, který provozuje městská společnost STAREZ-SPORT. Smyslem opravy opotřebených vnitřních rozvodů zdravotechnické instalace je jejich uvedení do provozuschopného stavu. Práce začnou 22. května, hotovo bude do konce června,“ uvedl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Součástí víceúčelového sportovního areálu Vodova jsou velká a malá hala míčových sportů a venkovní kluziště. Sídlí zde několik sportovních klubů, v blízkosti se nachází víceúčelová sportovní hala Srbská. Velká hala míčových sportů má pro basketbalové zápasy kapacitu až 3 500 míst, na kulturní a společenské akce
5 500 sedících diváků.

Historie celého areálu se váže k období první republiky. Stadion, který vznikl v té době na periferii Králova Pole, sloužil především k sokolským sletům. Další přístavbou tribun dostala Vodova přibližně takovou podobu, v jaké ji známe dnes. Malá hala byla uvedena do provozu v roce 2001.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy