Přeskočit na obsah

Město opraví pomníky účastníků odboje na čestném pohřebišti na Ústředním hřbitově

13. října 2021

Popravení a umučení účastníci odboje z let 1939–1945 a také odbojáři, kteří na následky věznění zemřeli bezprostředně po válce v letech 1946–1948, našli symbolické místo posledního odpočinku na čestném pohřebišti na Ústředním hřbitově ve skupině 56a. V některých částech pohřebiště však už zahlodal zub času. Vrátit místu důstojnost by měla oprava zdejších 81 pomníků. Zhotovitele této zakázky malého rozsahu dnes na základě doporučení výběrové komise potvrdili a smlouvu s ním schválili brněnští radní.

Brněnské válečné hroby jsou v souladu se zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, zaneseny v Centrální evidenci válečných hrobů Ministerstva obrany ČR. Pečují o ně a udržují je jejich vlastníci, za město Brno vykonává jejich údržbu Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, popřípadě – především u pamětních desek – Odbor kultury MMB. O válečné hroby na svém území se starají také brněnské městské části.

Rozsah a způsob opravy 81 hrobů účastníků odboje určila dokumentace, kterou v roce 2018 vypracovala projekční kancelář HARALD´S REKONSTRUKCE. Opraveny budou vodorovné nápisové desky, obnoveny nápisy a betonové základy pod nápisovými deskami.
Část žulových desek má tvar pravidelného kvádru o rozměru 600/400/150 mm, část desek stejného půdorysného rozměru je výškově nepravidelná, a to 200–280 mm. Kruhové kamenné podstavce, sloužící pro květinovou výzdobu a předsazené před desky, mají průměr 250 mm a výšku 100–150 mm. Na deskách jsou vysekané nápisy v černé barvě.

„Stav pohřebiště dnes neodpovídá důstojnosti pietního místa. Desky jsou zatlačeny do terénu tak, že místy s ním zcela splývají nebo nad něj nepravidelně vyčnívají. Znečištěná je také žula a přes desky přerůstají tráva či drny. Kamenné kulaté podstavce jsou také často vtlačeny do trávy. Sondami bylo zjištěno, že desky i kruhové podstavce jsou položeny do zeminy na degradovaném podkladu a nenacházejí se pod nimi urny ani ostatky zesnulých,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík. „Naším záměrem a cílem opravy je vyjmout desky a obnovit pod nimi základ z prostého betonu, do kterého budou osazeny dva ocelové trny. Horní plocha základu bude přizpůsobena tak, aby masivní žulové desky vyčnívaly rovnoměrně nad terén. Náhrobky budou očištěny od prachu a zbytků mikroorganismů biocidními přípravky a budou napuštěny prostředkem, který brání tvorbě řas. Povrch bude sjednocen a ošetřen hydrofobním prostředkem, obnoveny budou nápisy. Žulové náhrobní desky pak budou také vyzvednuty nad travnatý terén tak, aby bylo možné bez problémů sekat trávu v jejich bezprostřední blízkosti,“ popsal význam a účel oprav Petr Hladík.

Jediným kritériem výběru zhotovitele oprav byla nabídková cena. Výběrová komise proto navrhla uzavřít smlouvu s Petrem Kalábem, se sídlem Neslovice ev. č. 15, 664 91 Neslovice, který podal nejnižší cenovou nabídku. Cena oprav tak činí 589 620 korun včetně DPH.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.