Přeskočit na obsah

Město opraví pomníky účastníků odboje na čestném pohřebišti na Ústředním hřbitově

13. října 2021
Popravení a umučení účastníci odboje z let 1939–1945 a také odbojáři, kteří na následky věznění zemřeli bezprostředně po válce v letech 1946–1948, našli symbolické místo posledního odpočinku na čestném pohřebišti na Ústředním hřbitově ve skupině 56a. V některých částech pohřebiště však už zahlodal zub času. Vrátit místu důstojnost by měla oprava zdejších 81 pomníků. Zhotovitele této zakázky malého rozsahu dnes na základě doporučení výběrové komise potvrdili a smlouvu s ním schválili brněnští radní.

Brněnské válečné hroby jsou v souladu se zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, zaneseny v Centrální evidenci válečných hrobů Ministerstva obrany ČR. Pečují o ně a udržují je jejich vlastníci, za město Brno vykonává jejich údržbu Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, popřípadě – především u pamětních desek – Odbor kultury MMB. O válečné hroby na svém území se starají také brněnské městské části.

Rozsah a způsob opravy 81 hrobů účastníků odboje určila dokumentace, kterou v roce 2018 vypracovala projekční kancelář HARALD´S REKONSTRUKCE. Opraveny budou vodorovné nápisové desky, obnoveny nápisy a betonové základy pod nápisovými deskami.
Část žulových desek má tvar pravidelného kvádru o rozměru 600/400/150 mm, část desek stejného půdorysného rozměru je výškově nepravidelná, a to 200–280 mm. Kruhové kamenné podstavce, sloužící pro květinovou výzdobu a předsazené před desky, mají průměr 250 mm a výšku 100–150 mm. Na deskách jsou vysekané nápisy v černé barvě.

„Stav pohřebiště dnes neodpovídá důstojnosti pietního místa. Desky jsou zatlačeny do terénu tak, že místy s ním zcela splývají nebo nad něj nepravidelně vyčnívají. Znečištěná je také žula a přes desky přerůstají tráva či drny. Kamenné kulaté podstavce jsou také často vtlačeny do trávy. Sondami bylo zjištěno, že desky i kruhové podstavce jsou položeny do zeminy na degradovaném podkladu a nenacházejí se pod nimi urny ani ostatky zesnulých,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík. „Naším záměrem a cílem opravy je vyjmout desky a obnovit pod nimi základ z prostého betonu, do kterého budou osazeny dva ocelové trny. Horní plocha základu bude přizpůsobena tak, aby masivní žulové desky vyčnívaly rovnoměrně nad terén. Náhrobky budou očištěny od prachu a zbytků mikroorganismů biocidními přípravky a budou napuštěny prostředkem, který brání tvorbě řas. Povrch bude sjednocen a ošetřen hydrofobním prostředkem, obnoveny budou nápisy. Žulové náhrobní desky pak budou také vyzvednuty nad travnatý terén tak, aby bylo možné bez problémů sekat trávu v jejich bezprostřední blízkosti,“ popsal význam a účel oprav Petr Hladík.

Jediným kritériem výběru zhotovitele oprav byla nabídková cena. Výběrová komise proto navrhla uzavřít smlouvu s Petrem Kalábem, se sídlem Neslovice ev. č. 15, 664 91 Neslovice, který podal nejnižší cenovou nabídku. Cena oprav tak činí 589 620 korun včetně DPH.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Pětice sportovních klubů chce žádat o podporu z NSA na zlepšení stavu sportovišť. Město jim přislíbilo spolufinancování

Další rozvoj regionální i nadregionální sportovní infrastruktury má zajistit čerpání investičních dotací ze čtyř výzev Národní sportovní agentury. Aby měli brněnští žadatelé šanci uspět, město jim chce přislíbit potřebnou finanční spoluúčast. Dnes tuto podporu doporučili brněnští radní, finálně ještě musí rozhodnout zastupitelé.

Co si myslí Brňané a Brňanky, zjistí město snadněji díky nové anketní platformě

Vyjádřit svůj názor i jinde než v komentáři na Facebooku a jednou za čtyři roky u volebních uren budou Brněnští moci už od letošního podzimu díky novému systému městských anket. Jednotná platforma pro ně vzniká na webu Dáme na vás.

Sedmdesátá sezóna brněnské hvězdárny začíná návštěvnickým rekordem

V úterý 3. října 2023 navštívil Hvězdárnu a planetárium Brno 223 771. návštěvník. Překonal se tak divácký rekord z roku 2022, kdy za celých 12 měsíců dorazilo 223 770 kosmoplavců. Jinak řečeno, letošní rok je v „brněnském vesmírném přístavu“ obzvlášť rušný a neméně rušná bude i sedmdesátá sezóna, do které právě vstupuje.

Přírodní vědy, informatika a polytechnické vzdělávání v novém. Na ZŠ Bosonožská se připravuje rekonstrukce učeben

Rekonstrukce a stavební úpravy se chystají na Základní škole Bosonožská díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Bude se jednat o vybudování odborných učeben pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a pro práci s digitálními technologiemi. Brněnští radní dnes na své schůzi schválili manuál realizace projektu a doporučili zastupitelům souhlasit s podmínkami přijetí dotace.