Přeskočit na obsah

Město opět přispělo na stipendia pro nejlepší doktorské studenty programu Brno Ph.D. Talent

01. února 2021
Prestižní soutěž pro mladé vědecké talenty zná své vítěze. Ze 130 přihlášek do programu Brno Ph.D. Talent 2020 bylo vybráno 25 studentů prvních ročníků doktorských programů brněnských univerzit. Soutěžní projekty i samotné uchazeče hodnotili špičkoví vědci převážně ze zahraničí, ale i České republiky.

Důležitým prvkem tohoto programu je možnost nabídnout lepší podmínky talentovaným doktorandům a tím je také přilákat do Brna. Díky této podpoře přichází i řada nadaných doktorandů ze zahraničí a mnoho z nich pak v Brně zůstává pracovat v návaznosti na svůj výzkum, což je dobré pro rozvoj regionu jako místa založeného na podpoře znalostní ekonomiky,“ vysvětluje dlouhodobou podporu programu ze strany města Brna ředitel JCMM, z. s. p. o., Miloš Šifalda.

Po tři následující roky budou vybraní studenti pobírat finanční podporu v celkové výši 300 000 Kč.  Ocenění putuje do rukou českých i zahraničních doktorandů (Francie, Itálie, Ukrajina či Slovensko) na přírodovědných a technických oborech Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně a Mendelovy univerzity v Brně. Soutěž probíhá v anglickém jazyce, letos se navíc žadatelé i hodnotitelé museli popasovat s komplikacemi způsobenými pandemií covid-19. Poslední kolo, probíhající tradičně před komisí složenou z vědeckých expertů, se uskutečnilo historicky poprvé online. 

Pro město Brno je podpora talentů jednou z priorit a velice si ceníme toho, že o stipendijní program Brno Ph.D. Talent je ze strany doktorských studentů každý rok enormní zájem. To jen dokazuje vysokou úroveň místních univerzit a vědecko-výzkumných center. Vybraných 25 stipendistů se připojí k oceněným talentům z minulých let a budou se moci díky dotaci města naplno věnovat vědecké kariéře a nadále tak přispívat k prestiži Brna jako centra znalostí a inovací,“ sdělil náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný

Dotaci poskytuje statutární město Brno. Projekt je součástí Regionální inovační strategie. Jeho realizaci zajišťuje JCMM, z. s. p. o. Vedle nadšení pro daný obor a vynikající výsledky v předchozích soutěžích hraje roli znalost anglického jazyka pro vědeckou práci.   

Kontakty:
veronika.hollerova@jcmm.cz PR, marketing, média, T: 777 908 294
barbora.dofkova@jcmm.cz podrobnosti k projektu, T: 724 929 257

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.