Město ocenilo své občany. Za výzkum i dobré skutky

  • 31. ledna 2018
  • 4 minuty čtení
(ral) – Umělci, sportovci či vědci – celkem patnáct osobností včera z rukou prvního náměstka primátora Petra Hladíka převzalo Cenu města Brna. Po čtyřech letech se také rozrostla řada brněnských čestných občanů. Přibyl k nim generálmajor Emil Boček a sochař Václav Hynek Mach in memoriam.

Patnáct nových laureátů Ceny města Brna se včera večer sešlo ve Sněmovním sále Nové radnice. Letos se navíc předávalo i nejvyšší brněnské ocenění – čestné občanství. To zastupitelé udělují jen jednou za své čtyřleté funkční období. Novými čestnými občany Brna se stali generálmajor Emil Boček, který za války působil u československé 310. stíhací perutě RAF a absolvoval 26 operačních letů, a Václav Hynek Mach, in
memoriam. K dílům tohoto meziválečného sochaře patří například nepřehlédnutelná výzdoba polikliniky na Zahradníkově. Hlavní průčelí bývalé Okresní nemocenské pokladny z roku 1923 na rohové parcele mezi ulicí Nerudovou a Zahradníkovou opatřil sedmi monumentálními figurami atlantů.

Ceny města Brna předával laureátům první náměstek primátora Petr Hladík. „Budoucí nositelé brněnských ocenění dali společnosti a městu své myšlenky, nápady, hmotné i nehmotné výsledky své tvůrčí práce, nasazovali vlastní životy ve jménu svobody,“ podotkl v úvodním proslovu Petr Hladík. „Naše město chce nyní ukázat, jak hluboce si jich za to váží,“ dodal.

Za mimořádný přínos městu Brnu obdržela ocenění Milada Váňová, jejíž pracovní život byl po dlouhá léta spjatý s Veletrhy Brno a veletrhy organizovala po celém světě. Nyní se věnuje charitativnímu projektu Můj pes a já – oba bez domova. 

Cenu za zásluhy o svobodu a demokracii udělili zastupitelé Miroslavu Kasáčkovi, spoluzakladateli občanského sdružení Paměť. Kasáček se za minulého režimu stal jednou z mnoha obětí perzekucí komunistického režimu. Své zkušenosti sdílí při besedách a především mladým lidem tak přibližuje fungování totalitního systému.

Dalším oceněným byl docent Petr Mrkývka, a to za mezinárodní spolupráci města Brna, neboť významně přispívá k tomu, že se Brno stává důležitým centrem česko-polské spolupráce. Působí jako hostující profesor na Gdaňské univerzitě a od roku 1998 vykonává i čestnou funkci honorárního konzula Polské republiky. Jeho úřad v Brně je jediným honorárním konzulátem Polska v České republice.

Za celoživotní přínos brněnskému i národnímu hokeji dostal Cenu města Brna Rudolf Potsch. V Rudé hvězdě Brno (současné Kometě) odehrál v 13 sezónách 354 zápasů, v nichž vstřelil 133 branek a dodnes je proto nejlépe střílejícím obráncem historie klubu. Byl členem národní hokejové reprezentace, zúčastnil se sedmi mistrovství světa a dvou olympiád. Po ukončení aktivní hráčské kariéry působil v hokeji dál jako trenér.

V oblasti technických věd město ocenilo profesora Ústavu fyzikálního inženýrství VUT a mezinárodního odborníka na pokročilou optiku Radima Chmelíka. V kategorii přírodních věd si cenu odnesl profesor Michal V. Marek, zakladatel výzkumného centra CzechGlobe, které sídlí v Brně a jako jediná česká instituce se zabývá interdisciplinárním výzkumem globálních a klimatických změn. Za přínos pro české lékařství získal Cenu města Brna profesor Jiří Vítovec, jehož profesní život je spjatý jednak s péči o pacienty se srdečním onemocněním, jednak s výukou posluchačů na Masarykově či na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně.

Na poli architektury a urbanismu připadlo letos ocenění mezinárodně uznávanému architektovi docentu Jiřímu Oplatkovi, v hudbě pak klavíristce a hudební publicistce Věře Lejskové. Laureátem Ceny města Brna za oblast společenských věd se stal Antonín Dufek, emeritní kurátor fotografické sbírky Moravské galerie, která se během jeho působení rozrostla z malé sbírky regionálního charakteru na druhou největší sbírku v České republice, čítající více než 20 000 fotografií. Za šíření povědomí o české literatuře za hranicemi naší země obdržela cenu profesorka bohemistiky a aktivní autorka beletristických i odborných textů Sylvie
Richterová
. V kategorii dramatického umění vyzdvihlo město práci profesorky Zoji Mikotové. Tato dramatička a divadelní režisérka založila na JAMU jedinečný studijní obor Výchovná dramatika neslyšících, čímž obrátila pozornost českého školství ke sluchově postiženým a nabídla jim divadlo jako nový komunikační kanál i terapeutickou cestu. V oblasti publicistiky a žurnalistiky byla cena udělena docentce Aleně Blažejovské, která působí dlouhodobě v Českém rozhlase (pro ČRo Brno připravuje například literárně-publicistický magazín Zelný rynk) a své následovníky připravuje v Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky na Divadelní fakultě JAMU. 

Ačkoliv pouze jedna kategorie nese název „in memoriam“, posmrtně byla Cena města Brna letos udělena dvěma lidem. Loni v listopadu totiž nenadále zemřel výtvarník Jan Steklík, průkopník landartu a konceptuálního umění. Za jeho přínos mu náleží Cena města Brna v oblasti výtvarného umění a designu. Ve vlastní kategorii in memoriam zastupitelé ocenili Ladislava Váchu, brněnského sokola a špičkového atleta, medailistu ze dvou olympijských her, kterého za druhé světové války umučili nacisté.

Na udělení Cen města Brna bylo v loňském roce podáno 65 návrhů v 15 kategoriích. Finálních 15 osobností nominovala v listopadu Rada města Brna a na svém prosincovém zasedání potvrdilo i zastupitelstvo. 

Návrhy osobností, které by podle vás měly cenu získat příští rok, můžete magistrátu zprostředkovat už nyní. Více informací naleznete zde

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít