Přeskočit na obsah

Město nechá zpracovat projektovou dokumentaci k výstavbě mateřské školy v lokalitě Západní brána ve Starém Lískovci

16. června 2021
Nová, sedmitřídní mateřská škola v lokalitě Západní brána ve Starém Lískovci má zase o něco blíže k realizaci. Brněnští radní dnes schválili zadávací podmínky veřejné zakázky „Mateřská škola v lokalitě Západní brána – projektová dokumentace a další služby“ a výzvu k podání nabídek.

Město ve spolupráci se soukromými investory připravuje ve Starém Lískovci výstavbu v nezastavěném prostoru na jižní straně Jihlavské ulice. V lokalitě nazvané Západní brána by měla postupně vzniknout nová městská čtvrť s byty, polyfunkčními objekty, plochami zeleně i tramvajovou zastávkou. Podle předpokladu zde přibude 3 500 až 4 000 obyvatel, převážně mladých rodin s dětmi. Pro ně chce město vybudovat vícetřídní mateřskou školu, jejíž část by se mohla do budoucna využít jako prvostupňová základní škola.

„Novostavba areálu mateřské školy v městské části Starý Lískovec bude umístěna při ulici U Penzionu. V areálu zabírajícím zhruba plochu 4 500 m2 by měla vzniknout maximálně dvoupodlažní stavba s plochou extenzivní zelenou střechou se sedmi třídami pro 170 dětí a také kuchyní s potřebným provozním zázemím. Nezmizí ani parkoviště, které se dnes v těchto místech nachází. Pro veřejné parkování zde bude ponechána plocha asi 2 000 m2. Pro školku pak vznikne vyhrazené parkoviště typu K + R o rozměru 1 000 m2 pro příjezd a vyzvedávání dětí. Bude zde asi 45 míst, včetně těch pro imobilní řidiče. Od 16 hodin odpoledne do 7 hodin ráno pak najde využití také jako veřejné parkoviště,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Investiční záměr na vybudování mateřské školy byl schválen v dubnu 2021, dalším krokem nyní bude vybrat na základě podaných nabídek autora projektové dokumentace. Náklady na projekční práce se předpokládají ve výši 2 900 000 až 3 320 000 korun bez DPH. Se stavbou školky by se mohlo začít ve 2. pololetí roku 2023,“ uvedl radní pro školství a sport Jaroslav Suchý.

„Na objekt mateřské školy bude navazovat oplocená zahrada o ploše minimálně 1 700 m2, která poslouží k rekreaci, hrám i výuce dětí. Vzhledem k tomu, že pod částí pozemku určeného pro výstavbu areálu mateřské školy povede podzemní tunel tramvajové trati, je třeba v tomto místě situovat zahradu a vlastní budovu umístit mimo území nad tunelem,“ dodal radní pro oblast investic David Grund.

Předpokládané celkové rozpočtové náklady na projekt činí 124,6 milionu korun.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Pětice sportovních klubů chce žádat o podporu z NSA na zlepšení stavu sportovišť. Město jim přislíbilo spolufinancování

Další rozvoj regionální i nadregionální sportovní infrastruktury má zajistit čerpání investičních dotací ze čtyř výzev Národní sportovní agentury. Aby měli brněnští žadatelé šanci uspět, město jim chce přislíbit potřebnou finanční spoluúčast. Dnes tuto podporu doporučili brněnští radní, finálně ještě musí rozhodnout zastupitelé.

Co si myslí Brňané a Brňanky, zjistí město snadněji díky nové anketní platformě

Vyjádřit svůj názor i jinde než v komentáři na Facebooku a jednou za čtyři roky u volebních uren budou Brněnští moci už od letošního podzimu díky novému systému městských anket. Jednotná platforma pro ně vzniká na webu Dáme na vás.

Sedmdesátá sezóna brněnské hvězdárny začíná návštěvnickým rekordem

V úterý 3. října 2023 navštívil Hvězdárnu a planetárium Brno 223 771. návštěvník. Překonal se tak divácký rekord z roku 2022, kdy za celých 12 měsíců dorazilo 223 770 kosmoplavců. Jinak řečeno, letošní rok je v „brněnském vesmírném přístavu“ obzvlášť rušný a neméně rušná bude i sedmdesátá sezóna, do které právě vstupuje.

Přírodní vědy, informatika a polytechnické vzdělávání v novém. Na ZŠ Bosonožská se připravuje rekonstrukce učeben

Rekonstrukce a stavební úpravy se chystají na Základní škole Bosonožská díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Bude se jednat o vybudování odborných učeben pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a pro práci s digitálními technologiemi. Brněnští radní dnes na své schůzi schválili manuál realizace projektu a doporučili zastupitelům souhlasit s podmínkami přijetí dotace.