Město nabízí další startovací byty

  • 05. dubna 2018
  • 2 minuty čtení
(tis) - Statutární město Brno zveřejňuje nabídku dalších startovacích bytů. Zájemci mohou podávat žádosti na Bytový odbor Magistrátu města Brna v zalepené obálce s označením „Startovací byt“ do 20. dubna 2018.

Jedná se o následující byty:
1+1 č. 50 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše cca 46 m2
1+1 č. 55 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše cca 46 m2
1+1 č. 64 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše cca 46 m2
1+1 č. 68 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše cca 46 m2
2+kk č. 69 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše cca 48 m2
1+1 č. 72 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše cca 46 m2
1+1 č. 76 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše cca 43 m2
2+kk č. 80 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše cca 48 m2
1+1 č. 81 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše cca 48 m2
1+1 č. 83 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše cca 46 m2
1+1 č. 84 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše cca 46 m2
1+1 č. 85 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše cca 46 m2Žadatel o startovací byt musí splňovat tyto podmínky:
• je zletilý,
• žadatel ani jeho manžel(ka) v ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt, pokud neprokáží, že jej ze závažných důvodů nemohou užívat, anebo není nájemcem bytu na dobu neurčitou,
• dle čestného prohlášení nemá vůči městu žádný dluh
• je-li cizincem, pobývá na území ČR v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců,
• žádný z manželů či partnerů nedosáhl v den podání žádosti věku 35 let.Žadatelem o startovací byt mohou být manželé a partnerské páry, kteří splňují dále tyto podmínky:
• čistý měsíční příjem obou manželů či partnerů dohromady dosahuje minimálně 0,8 násobku průměrné hrubé mzdy v České republice vyhlášené Českým statistickým úřadem za III. čtvrtletí roku 2017, to je 23 240 korun,
• čistý měsíční příjem obou manželů či partnerů dohromady dosahuje maximálně 1,7 násobku průměrné hrubé mzdy v České republice vyhlášené Českým statistickým úřadem za III. čtvrtletí, to je 49 385 korun,
• alespoň jeden z manželů či partnerů má uzavřenu smlouvu o spořícím produktu s peněžním ústavem.


Další informace najdete zde.

Nenechte si ujít