Přeskočit na obsah

Město může získat systém na digitalizaci správy dopravních omezení. Data budou přístupná i veřejnosti

19. května 2021

Kompletní digitalizaci správy dopravních omezení ve městě, navíc s daty přístupnými veřejnosti, získá město, pokud uspěje jako účastník projektu ucházejícího se o dotaci z programu DOPRAVA 2020+, který spravuje Technologická agentura České republiky.

Účast města na projektu Digitalizace správy dopravních omezení ve městech dnes schválili brněnští radní. Žádost o dotaci od Technologické agentury České republiky bude podávat CEDA Maps, a. s., a to v rámci 3. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+. Statutární město Brno se bude projektu účastnit jako aplikační garant a partner s finanční účastí necelých 6 milionů korun, kterou však ve 100% výši může pokrýt právě získaný grant.

Cílem projektu je digitalizace celého cyklu zvláštního užívání komunikace. Takzvaný ZUK je velmi důležitý dokument, který je potřebný v řadě situací, jako jsou opravy a výstavby inženýrských sítí či komunikací nebo stavební zábory či uzavírky související s dalšími stavbami. Je nutný také při vyřizování umístění tržních míst, například během různých trhů a slavností, ale také pro restaurační zahrádky. Díky tomu, že město získá nový digitální nástroj, bude možné vydávání jednotlivých povolení zvláštního užívání komunikace lépe plánovat a koordinovat. Důležité je, že vznikne rozhraní pro veřejnost, takže si občané budou moci snadno zjistit, co a proč se v jejich lokalitě děje nebo co je zde plánováno,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Náměstek primátorky Tomáš Koláčný popsal další vlastnosti systému: „Sekundárně bude také vytvořen software pro automatizaci detekce stavu dopravních omezení. Mezi další klíčové výstupy projektu lze zařadit metodiku procesů digitalizovaného ZUK v prostředí Magistrátu města Brna, katalog dopadů vydaných dokumentů na omezení různých dopravních módů a dopravy v klidu a také šablon umožňujících automatizaci generování rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace a stanovení podmínek, které toto rozhodnutí doprovázejí.“

Žádost o dotaci bude podána do 16. června 2021. „Předpokládaná doba realizace projektu, který bude v závěrečné fázi testován přímo na Magistrátu města Brna, je od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024. Na základě našich zkušeností tak budeme schopni odladit případné nedostatky a systém nastavit tak, aby byl jedním z opatření, která napomohou zlepšení dopravní situace v Brně,“ dodal radní pro dopravu Petr Kratochvíl. 

Hlavním účastníkem projektu je společnost CEDA Maps, a. s, která je také příjemcem dotace. Mezi další účastníky kromě statutárního města Brna patří T-MAPY, spol. s r. o., a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.