Město koupí hasičům dvě požární cisterny

  • 27. dubna 2022
Brněnští radní dnes vybrali dodavatele pro nadlimitní veřejnou zakázku na nákup dvou velkoobjemových cisternových automobilových stříkaček CAS 30 s příslušenstvím. Uspěla firma THT Polička, s. r. o.

„Spolupráce města Brna s jihomoravskými hasiči je dlouhodobě na skvělé úrovni a kupříkladu pomoc při zvládání pandemie covid-19 je toho důkazem. Jsme tedy velmi rádi, že můžeme hasičský sbor podpořit  v modernizaci cisteren,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Celková cena veřejné zakázky je 17 615 180 korun včetně DPH, hasičská auta by měla být k dispozici do 14 měsíců od podpisu smlouvy. Budou sloužit k likvidaci požárů budov, dopravních prostředků či přírodních ploch, kde je potřeba velké množství hasiva, a k dopravě vody na požářiště. Budou vybavena moderními speciálními prostředky Cobra (prostředek, který je schopen vodním paprskem s příměsí abraziva vytvořit otvor v materiálech a dále hasit otvorem požár) a One Seven (prostředek, který vytváří speciální pěnu na hašení, již lze využít nástřikem na plášť budov jako ochranu před požárem).

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy