Město je úspěšné v získávání dotací. Vybuduje za ně sběrná střediska odpadu a cyklostezku

  • 02. září 2020
Dotace na vybudování tří středisek sběrného odpadu a jedné cyklostezky se podařilo získat městu. Peníze z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva životního prostředí ČR pomohou s financováním projektu cyklostezky z ulice Davídkova v Chrlicích i nových SSO v Maloměřicích a Obřanech, Židenicích a Žabovřeskách.

Projekt cyklostezky na ulici Davídkova usiluje o zvýšení bezpečnosti cyklistů, kteří tak na ni budou moci sjet z frekventované silnice. „Denně tu projede 6500–8000 vozidel. Kromě cyklostezky je na Davídkově navržené také doplnění chodníku pro pěší a zřízení místa pro přecházení jak přes Davídkovu, tak přes Jánošíkovu,“ vysvětlil náměstek primátorky Robert Kerndl. Předpokládané náklady projektu dosahují částky 10 891 450 Kč včetně DPH. Dotace by podle předpokladů měla pokrýt 9 634 465 Kč. Nová cyklostezka by se mohla začít budovat už na jaře příštího roku.

Dotace podpoří také vybudování nových sběrných středisek odpadu (SSO). Nové SSO získají lidé v městské části Maloměřice a Obřany na ulici Slaměníkova. „Zajistíme tak potřebné kapacity pro odkládaní odpadů. Ty by měly být 225 tun za rok. Celkové náklady jsou odhadovány na 2,7 milionu korun, dotace se předpokládá ve výši 1,9 milionu korun,“ řekl Kerndl. Další SSO by mělo vznikat od září letošního roku do srpna 2021 v Židenicích při křižovatce ulic Lazaretní a Koperníkova. „V roce 2013 bylo v této městské části zrušen SSO Nezamyslova a od té doby tu podobné zařízení chybí. Nové středisko pojme 1030 tun ročně,“ popsal Kerndl. Celkové náklady se předpokládají ve výši 12,1 milionu korun, dotace pak 9,9 milionu korun.

Od srpna letošního roku vzniká také sběrné středisko odpadů v Žabovřeskách při ulicích Sochorova a Kníničská. Projekt má být dokončený do května příštího roku. „Podle odhadů by měl vyjít na 10,1 milionu korun, dotace by pak mohla pokrýt 8,2 milionu korun. Kapacitu stávajících SSO už není možné navyšovat kvůli provozním, stavebním, majetkovým i dopravním důvodům. Je tedy nutné vybudovat nové středisko, které se oproti předchozímu posune asi o 200 metrů. To by mělo pojmout 720 tun ročně,“ uzavřel Kerndl.

Odbor životního prostředí provozuje na území města celkem 37 sběrných středisek, z nichž 35 spravuje společnost SAKO. Ta bude spravovat také tři nově budovaná SSO. Současná fungující střediska nasbírala
v loňském roce celkem 19 569 tun odpadu.

Mgr. Anna Dudková
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: dudkova.anna@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy