Přeskočit na obsah

Město je připraveno přispět téměř 8,5 milionu korun na pořádání sportovních akcí, a to v případě potvrzení jejich termínů

29. dubna 2020
Město Brno je tradičně partnerem významných sportovních akcí, které se konají na jeho území. I pro letošní rok byl vypsán dotační titul, který má za cíl finančně podpořit pořadatele těchto událostí. Na svém posledním zasedání zastupitelé schválili poskytnutí dotací a zároveň uložili Radě města Brna, aby zajistila podpisy smluv o poskytnutí dotace až po potvrzení termínu akce.

„Na základě pokynu od Zastupitelstva města Brna jsme dnes pověřili vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB, aby podepsal smlouvy s žadateli o dotaci na pořádání sportovních akcí až po potvrzení jejich termínů. Důvodem je současná situace, kdy nejsou zcela jasná pravidla pro pořádání událostí s větším množstvím lidí, navíc počítajících s mezinárodní účastí, kterou zajistit v následných několika měsících bude také problematické,“ uvedl radní pro oblast sportu Jaroslav Suchý.

Zastupitelé již schválili poskytnutí dotací 15 žadatelům, a to v celkové hodnotě 8,47 milionu korun. Podpořené akce najdete zde.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.