Město je ochotné ulevit svým nájemcům, musí ale počkat na kroky státu

  • 17. března 2021
Vůli odpustit v budoucnu nájemníkům v městských nebytových prostorech část nájemného dnes deklarovali brněnští radní. S konkrétním programem ale musejí vyčkat, aby logicky navazoval na kompenzace a opatření z úrovně státu.

„Od podzimu se na nás stále častěji obracejí nájemníci, kteří jsou dlouhodobě ovlivněni vládními restrikcemi, ať už jde o gastronomii, maloobchod, nebo služby, a žádají o odklad splátek nájemného, jeho snížení nebo odpuštění. Rádi bychom jim nabídli plošné, jednoduché a efektivní řešení, ale musíme s ním počkat na definitivní zveřejnění podpůrných vládních programů na 1. čtvrtletí, abychom na ně mohli navázat nebo se jim přizpůsobit, tak jako tomu bylo v první jarní vlně. Chceme ale podnikatele v našich prostorech ujistit, že jsme připraveni jim v této složité době vyjít vstříc,“ komentoval náměstek pro oblast bydlení a správy majetku Jiří Oliva.

Deklarace je mířena k nájemcům nebytových prostor, staveb či pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna nesvěřených do správy městským částem. Okruh možných žadatelů stejně jako proces projednávání žádostí a další pravidla budou teprve stanoveny.

„Jen nájemníkům Odboru správy majetku jsme se zastupiteli v jarní vlně schválili na základě tehdejších pravidel odpuštění nájemného za 2. čtvrtletí roku 2020 v celkové výši 1 862 917 Kč. Kompenzaci získalo 74 žadatelů. Další úlevy získali nájemníci od jiných odborů, například odboru kultury, školství nebo sportu,“ dodal Jiří Oliva.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy