Přeskočit na obsah

Město hledá zpracovatele studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru

01. července 2020
Brněnští radní dnes vyhlásili zadávací řízení na veřejnou zakázku, jejímž cílem bude vypracování studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru. Ta prověří možnosti městské kolejové dopravy navazující na nový železniční uzel.

„Konkrétními cíli studie proveditelnosti je posouzení, zda je nová kolejová doprava realizovatelná, případně
v jaké podobě. Ve hře jsou varianty tramvajové dopravy, příměstského vlaku a metra. Zajímat nás bude samozřejmě finanční náročnost těchto tří možností. Dále se odborníci budou zabývat tím, jaký by měl projekt vliv na existující zástavbu,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje města Filip Chvátal.

Pro rozvoj Brna bude jeden z hlavních ukazatelů to, jak se sníží zatížení hlavních tramvajových tratí. „Studie také posoudí vliv severojižního kolejového diametru na životní prostředí či dopravní chování ve městě
a zohlední také množství lidí, kteří by novou možnost dojíždění využili. Zásadním faktorem bude
i ekonomické zhodnocení projektu a jeho potenciální vliv na zlepšení dopravní obslužnosti,“

dodal Filip Chvátal.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 12 milionů Kč (ceny zahrnují DPH).

Za další 2,5 milionu Kč bude vypracován mobilitní sociologický průzkum města a příměstské oblasti, který se zaměří na dopravní napojení a obslužnost těchto lokalit. Výsledky průzkumu budou využitelné i pro další dopravně inženýrské projekty města. Dodavatel se bude soutěžit.

Samostatný dopravní model vypracuje městská společnost Brněnské komunikace, a to za částku 2 miliony Kč. Podklady pro tuto část zajistí Kancelář architekta města Brna. Po vyhotovení bude model předán zpracovateli technické části studie proveditelnosti.

Město Brno na zmíněné studie získalo na začátku června dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury,
a to ve výši 16,5 milionu Kč. Vzhledem k aktuálnímu stavu projektu SFDI schválil 20 % požadované částky (3,3 milionu Kč). O zbytek může město požádat příští rok.

Nositelem projektu je Kancelář architekta města Brna a Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna.

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 


Nejnovější tiskové zprávy

Pětice sportovních klubů chce žádat o podporu z NSA na zlepšení stavu sportovišť. Město jim přislíbilo spolufinancování

Další rozvoj regionální i nadregionální sportovní infrastruktury má zajistit čerpání investičních dotací ze čtyř výzev Národní sportovní agentury. Aby měli brněnští žadatelé šanci uspět, město jim chce přislíbit potřebnou finanční spoluúčast. Dnes tuto podporu doporučili brněnští radní, finálně ještě musí rozhodnout zastupitelé.

Co si myslí Brňané a Brňanky, zjistí město snadněji díky nové anketní platformě

Vyjádřit svůj názor i jinde než v komentáři na Facebooku a jednou za čtyři roky u volebních uren budou Brněnští moci už od letošního podzimu díky novému systému městských anket. Jednotná platforma pro ně vzniká na webu Dáme na vás.

Sedmdesátá sezóna brněnské hvězdárny začíná návštěvnickým rekordem

V úterý 3. října 2023 navštívil Hvězdárnu a planetárium Brno 223 771. návštěvník. Překonal se tak divácký rekord z roku 2022, kdy za celých 12 měsíců dorazilo 223 770 kosmoplavců. Jinak řečeno, letošní rok je v „brněnském vesmírném přístavu“ obzvlášť rušný a neméně rušná bude i sedmdesátá sezóna, do které právě vstupuje.

Přírodní vědy, informatika a polytechnické vzdělávání v novém. Na ZŠ Bosonožská se připravuje rekonstrukce učeben

Rekonstrukce a stavební úpravy se chystají na Základní škole Bosonožská díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Bude se jednat o vybudování odborných učeben pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a pro práci s digitálními technologiemi. Brněnští radní dnes na své schůzi schválili manuál realizace projektu a doporučili zastupitelům souhlasit s podmínkami přijetí dotace.