Přeskočit na obsah

Město hledá zpracovatele studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru

01. července 2020

Brněnští radní dnes vyhlásili zadávací řízení na veřejnou zakázku, jejímž cílem bude vypracování studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru. Ta prověří možnosti městské kolejové dopravy navazující na nový železniční uzel.

„Konkrétními cíli studie proveditelnosti je posouzení, zda je nová kolejová doprava realizovatelná, případně
v jaké podobě. Ve hře jsou varianty tramvajové dopravy, příměstského vlaku a metra. Zajímat nás bude samozřejmě finanční náročnost těchto tří možností. Dále se odborníci budou zabývat tím, jaký by měl projekt vliv na existující zástavbu,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje města Filip Chvátal.

Pro rozvoj Brna bude jeden z hlavních ukazatelů to, jak se sníží zatížení hlavních tramvajových tratí. „Studie také posoudí vliv severojižního kolejového diametru na životní prostředí či dopravní chování ve městě
a zohlední také množství lidí, kteří by novou možnost dojíždění využili. Zásadním faktorem bude
i ekonomické zhodnocení projektu a jeho potenciální vliv na zlepšení dopravní obslužnosti,“

dodal Filip Chvátal.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 12 milionů Kč (ceny zahrnují DPH).

Za další 2,5 milionu Kč bude vypracován mobilitní sociologický průzkum města a příměstské oblasti, který se zaměří na dopravní napojení a obslužnost těchto lokalit. Výsledky průzkumu budou využitelné i pro další dopravně inženýrské projekty města. Dodavatel se bude soutěžit.

Samostatný dopravní model vypracuje městská společnost Brněnské komunikace, a to za částku 2 miliony Kč. Podklady pro tuto část zajistí Kancelář architekta města Brna. Po vyhotovení bude model předán zpracovateli technické části studie proveditelnosti.

Město Brno na zmíněné studie získalo na začátku června dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury,
a to ve výši 16,5 milionu Kč. Vzhledem k aktuálnímu stavu projektu SFDI schválil 20 % požadované částky (3,3 milionu Kč). O zbytek může město požádat příští rok.

Nositelem projektu je Kancelář architekta města Brna a Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna.

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 


Nejnovější tiskové zprávy

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.

Školy, náměstí i společenské prostory pro nové „Zbrojováky“. Soutěž určila podobu další etapy vznikající čtvrti

Dynamicky se proměňující areál Nové Zbrojovky získá novou základní a mateřskou školu na základě návrhu od ateliéru SOA architekti. V polovině listopadu ho jako vítězný vybrala odborná porota urbanisticko-architektonické soutěže pořádané Kanceláří architekta města Brna (KAM). Výsledky soutěže teď posvětila Rada města Brna i vedení Nové Zbrojovky. Veřejnost si je bude moci prohlédnout na výstavě začátkem příštího roku.