Přeskočit na obsah

Město hledá projektanta na stavbu protipovodňových opatření na jihu města

07. října 2020
Brněnští radní dnes schválili zahájení zadávacího řízení na projektanta protipovodňových opatření (PPO), a to pro etapu IX, X a XI. Jedná se o úsek od viaduktu na ulici Uhelná po napojení na přerovskou trať.

„Realizace protipovodňových opatření je nezbytná pro další rozvoj města. Nyní hledáme zpracovatele projektové dokumentace pro tři etapy PPO na řece Svratce. Ochrana tu bude zajištěna vybudováním zemních hrází v kombinaci s železobetonovými zdmi. Dále zde budou sníženy břehy a vytvořeny bermy, jejichž součástí budou i stezky pro pěší a cyklisty,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Výše zmíněné etapy, jichž se týká projednaný bod:
• Etapa IX Štýřice – železniční poliklinika 
Pravý břeh Svratky mezi železničními mosty budoucího uzlu ŽUB a mostem viaduktu Uhelná. V prostoru se nachází nedokončená stavba polikliniky.
• Etapa X Vodařská
Pravý břeh Svratky v úseku od železničního mostu přerovské trati až po železniční mosty budoucího ŽUB.
• Etapa XI Trnitá
Levý břeh Svratky v úseku od železničního mostu přerovské trati přes ulici Kšírovu, Svitavský
náhon až k železničnímu mostu ul. Uhelná. Součástí jsou také částečná protipovodňová opatření na Svitavě.


„V lokalitě u železniční polikliniky chceme vybudovat park, který bude sloužit jako místo pro rekreaci a odpočinek. Zároveň však při případné stoleté povodni umožní rozliv vody a její zadržení. V současné době řešíme potřebný odkup objektů a pozemků od Správy železnic,“ dodal Petr Hladík.

V rámci projektu se bude rekonstruovat i kmenová stoka, která tímto územím prochází. Zvažovat se bude i její přeložení do nové polohy. Výstavba PPO bude koordinována s projektem přestavby železničního uzlu Brno.

Předpokládané náklady na vytvoření projektové dokumentace, inženýrskou činnost a autorský dozor jsou 27,5 milionu Kč bez DPH. Samotná výstavba PPO se odhaduje na 530 milionů Kč bez DPH. Projekt má na starosti Kancelář architekta města Brna.

Více informací o PPO najdete na webu https://voda.brno.cz/clanek/protipovodnova-opatreni-svratky-a-svitavy

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Dáme na vás: v úterý se otevře nové sportoviště v Medlánkách

Nejenom obyvatelé Medlánek se mohou těšit na další zrekonstruované místo pro sportování v pěkném prostředí a dobře dostupné lokalitě.

Kultura zná svoje priority na roky 2023–2025. Druhý akční plán ještě musí schválit zastupitelé

Proces připomínkování a projednávání Akčního plánu Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna na roky 2023–2025 dnes fakticky ukončila Rada města Brna, zbývá schválení zastupitelstvem.

Na prvňáčky bude v září ve třídách opět čekat dárkový balíček od Brna

Kvalitní pastelky, vodovky nebo sešit do školy, ale taky volnočasová hra Double, bonbony nebo tetovačka – to všechno udělá radost malým školákům a školačkám, kteří v září zahájí svou základoškolskou éru. Tisíce dárkových balíčků město spolu s Teplárnami rozdává už popáté. Radní dnes schválili firmu, která sety pro město připraví na míru.

Město stále ulehčuje spojení s vídeňským letištěm

Od prosince loňského roku město Brno zajišťuje přímé vlakové spojení s vídeňským letištěm. Pro větší pohodlí cestujících také od února nabízí zvýhodněné parkování na P+R v Líšni, ze kterého zájemce zdarma odveze vůz dopravního podniku na vlakové nádraží. Služba bude pokračovat i nadále.