Město chce sjednotit lesy mezi městskými částmi Žebětín a Kohoutovice - Tiskový servis

Město chce sjednotit lesy mezi městskými částmi Žebětín a Kohoutovice

  • 29. května 2024
  • 1 minuta čtení

Brněnští radní na dnešním jednání souhlasili s výkupem podílu na lesních pozemcích v k. ú. Žebětín – Singulární lesy Starý Lískovec do vlastnictví města Brna. Odkup pozemků musí ještě schválit červnové zastupitelstvo.

Singulární lesy Starý Lískovec tvoří 13 lesních pozemků o celkové výměře 83,8 ha. Tyto pozemky bezprostředně navazují na lesní majetek města Brna, který je součástí obory Holedná. „Na přelomu roku 2023 a 2024 již Brno odkoupilo podíly pozemků od 14 vlastníků a jedné akciové společnosti. Nyní jsme dostali nabídku k odkupu podílu pozemků dalšího vlastníka,“ uvedl náměstek primátorky Filip Chvátal.

Konkrétně se jedná o parcely č. 2184/11, 2184/12, 2184/13, 2184/14, 2187/3, 2189/3, 2201/5, 2201/23, 2201/24, 2201/29, 2201/30, 2202/1 a 2203/15, všechny v k. ú. Žebětín, o celkové výměře 83,8 ha za dohodnutou celkovou kupní cenu 23 mil. Kč. „Cílem města Brna je sjednocovat a rozšiřovat městské lesy jak pro současnou, tak pro budoucí generaci. Odkupem podílu těchto pozemků by došlo ke sloučení celého lesního komplexu v oblasti mezi městskými částmi Brno-Žebětín a Brno-Kohoutovice. Pokud se nám podaří získat další pozemky v této oblasti, bude to navíc výhodné i pro výkon práva myslivosti, ke kterému je zde na základě pachtovní smlouvy oprávněna společnost Lesy města Brna,“ vysvětlil Filip Chvátal.

  • Kontakt pro média

    Jana Vašíčková

    tisková referentka MMB

Další články z rubriky