Město chce řešit nevýhodné nájemní smlouvy u dvou lukrativních budov

  • 26. července 2018
  • 2 minuty čtení
(fpo) – Novorenesanční budovu Kleinova paláce a vilu na Hlídce 2 jsou dvě městské budovy, které jsou pronajaty na základě nevýhodných smluv. Vedení města se proto rozhodlo tuto situaci řešit a zahájí jednání s nájemníky těchto budov. Pokud se strany nedohodnou na smírném ukončení nájmu, bude město zvažovat výpověď těchto nájemních smluv.

Společnost Credit Lyonnais Bank Praha, a. s. si Kleinův palác pronajala v roce 1994 na 40 let. Zavázala se, že bude do její rekonstrukce investovat 586,5 milionu korun a díky tomu neplatí nájem. Dnes tato společnost neexistuje, její závazky vlastní CL Equipment and Real Estate Leasing, kom. spol. 

 „Od roku 1994 však nikdo z představitelů města nepožadoval doklad o tom, jak vysoké investice do tohoto domu ve skutečnosti byly. A existují důvodné pochybnosti o tom, že investice do rekonstrukce budovy opravdu dosáhla slíbené půl miliardy. Je tedy otázka, zda má nájemce skutečně nárok až do roku 2034 využívat budovu bez placení nájmu. Pokud máme spravovat majetek města s péčí řádného hospodáře, je potřeba tyto záležitosti řešit,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.

Druhá ze zmiňovaných budov, vila pod hradem Špilberk na adrese Hlídka 2, byla pronajata v roce 2000 společnosti UNISPO, s. r. o. Ta platí za nájem, který byl sjednán do roku 2038, 50 tisíc korun ročně. Podle smlouvy investoval nájemce do oprav budovy 5 milionů korun – pokud by však smlouva byla ukončena před rokem 2038, bude mu město vracet 2,5 procenta z této částky za každý rok zbývající do roku 2035.

O tom, že se s výše jmenovanými nájemníky bude vyjednávat, rozhodla Rada města Brna na svém úterním zasedání.

 

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít