Přeskočit na obsah

Město chce od obyvatel zjistit, jaký má podle nich charakter

23. února 2022

Charakter města Brna v postojích jeho obyvatel, 2022. Kvantitativní sociologické šetření na toto téma provede společnost Inboox CZ, s. r. o. Její výběr a zároveň smlouvu o dílo dnes schválili brněnští radní.

„V roce 2008 byla schválena Zastupitelstvem města Brna první ucelená sada indikátorů pro hodnocení rozvoje města. Tenkrát ustanovená indikátorová soustava se později dále vyvíjela s cílem umožnit odborným útvarům a politickému vedení města sledovat, nakolik je či není dosahováno strategických cílů,“ vysvětlil důležitost šetření náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

V roce 2009 tak byly vytvořeny následující indikátory:
•    Image města z vnitřního pohledu,
•    spokojenost obyvatel města s prací úředníků MMB,
•    spokojenost obyvatel města za sledované období.


„Tyto indikátory převzala i nová strategie a vize města #brno2050, která jak souhrnné indikátory, tak i vybrané dílčí položky používá pro sledování cílů stanovených ve své vizi. Hodnoty těchto klíčových indikátorů jsou získávány pomocí reprezentativního sociologického výzkumu s názvem Charakter města Brna v postojích jeho obyvatel. První vlna výzkumu proběhla v roce 2009, druhá vlna v roce 2013, třetí vlna v roce 2017 a čtvrtá vlna v roce 2022 je předmětem této zakázky, kterou jsme dnes na radě vybírali,“ dodal Tomáš Koláčný.

Průzkum se zabývá hodnocením kvality života v Brně. S jeho pomocí se tak v pravidelných intervalech měří, jak jsou lidé spokojeni s nejdůležitějšími faktory života v Brně (např. oblast bydlení, pracovních příležitostí, vzdělávání, bezpečnosti, zdravotní a sociální péče, volného času, čistoty města apod.), tj. jedná se o zpětnou vazbu od „uživatelů“ města, nikoliv o „tvrdá“ data. V roce 2021 bylo toto šetření odloženo z důvodu pandemických opatření, zejména omezování provozů a lockdownů.

Z hlediska použité metodologie se jedná o kvantitativní sociologický průzkum názorů a postojů obyvatel Brna. Je prováděn dotazníkovým šetřením (face to face interakce mezi respondentem a tazatelem pomocí standardizovaného dotazníku, případně doplnění o on-line dotazování), a to na vzorku 1000 respondentů vybraných kvótním způsobem. Obsahem zakázky tedy bude replikace a doplnění šetření z minulých let a porovnání vývoje měřených postojů obyvatel města v čase, tj. srovnání výsledků z let 2009, 2013, 2017 a 2022.

Nabídku dodaly v termínu 4 společnosti, nejvýhodnější byla nabídka od společnosti Inboox CZ, s. r. o., s cenou 226 tisíc Kč bez DPH.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.