Přeskočit na obsah

Město chce od obyvatel zjistit, jaký má podle nich charakter

23. února 2022
Charakter města Brna v postojích jeho obyvatel, 2022. Kvantitativní sociologické šetření na toto téma provede společnost Inboox CZ, s. r. o. Její výběr a zároveň smlouvu o dílo dnes schválili brněnští radní.

„V roce 2008 byla schválena Zastupitelstvem města Brna první ucelená sada indikátorů pro hodnocení rozvoje města. Tenkrát ustanovená indikátorová soustava se později dále vyvíjela s cílem umožnit odborným útvarům a politickému vedení města sledovat, nakolik je či není dosahováno strategických cílů,“ vysvětlil důležitost šetření náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

V roce 2009 tak byly vytvořeny následující indikátory:
•    Image města z vnitřního pohledu,
•    spokojenost obyvatel města s prací úředníků MMB,
•    spokojenost obyvatel města za sledované období.


„Tyto indikátory převzala i nová strategie a vize města #brno2050, která jak souhrnné indikátory, tak i vybrané dílčí položky používá pro sledování cílů stanovených ve své vizi. Hodnoty těchto klíčových indikátorů jsou získávány pomocí reprezentativního sociologického výzkumu s názvem Charakter města Brna v postojích jeho obyvatel. První vlna výzkumu proběhla v roce 2009, druhá vlna v roce 2013, třetí vlna v roce 2017 a čtvrtá vlna v roce 2022 je předmětem této zakázky, kterou jsme dnes na radě vybírali,“ dodal Tomáš Koláčný.

Průzkum se zabývá hodnocením kvality života v Brně. S jeho pomocí se tak v pravidelných intervalech měří, jak jsou lidé spokojeni s nejdůležitějšími faktory života v Brně (např. oblast bydlení, pracovních příležitostí, vzdělávání, bezpečnosti, zdravotní a sociální péče, volného času, čistoty města apod.), tj. jedná se o zpětnou vazbu od „uživatelů“ města, nikoliv o „tvrdá“ data. V roce 2021 bylo toto šetření odloženo z důvodu pandemických opatření, zejména omezování provozů a lockdownů.

Z hlediska použité metodologie se jedná o kvantitativní sociologický průzkum názorů a postojů obyvatel Brna. Je prováděn dotazníkovým šetřením (face to face interakce mezi respondentem a tazatelem pomocí standardizovaného dotazníku, případně doplnění o on-line dotazování), a to na vzorku 1000 respondentů vybraných kvótním způsobem. Obsahem zakázky tedy bude replikace a doplnění šetření z minulých let a porovnání vývoje měřených postojů obyvatel města v čase, tj. srovnání výsledků z let 2009, 2013, 2017 a 2022.

Nabídku dodaly v termínu 4 společnosti, nejvýhodnější byla nabídka od společnosti Inboox CZ, s. r. o., s cenou 226 tisíc Kč bez DPH.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.