Přeskočit na obsah

Město bude žádat Národní sportovní agenturu o 600 milionů na 2 haly – multifukční u výstaviště a atletickou u kampusu

18. srpna 2021

300 milionů na multifunkční halu Arena Brno a 300 milionů na atletickou halu kampus. Záměr podání žádostí o dotace v této výši z programu Nadregionální sportovní infrastruktura 2020–2024, který vypsala Národní sportovní agentura, dnes schválila Rada města Brna. Konečné slovo pak budou mít ještě 26. srpna zastupitelé.

Výzva Národní sportovní agentury k předkládání žádostí o dotaci v rámci dotačního investičního programu Nadregionální sportovní infrastruktura 2020–2024 je zaměřena na výstavbu či technické zhodnocení vybraných typů sportovních zařízení nadregionálního významu.

MULTIFUNKČNÍ HALA ARENA BRNO

„Mezi podporované typy staveb patří i multifunkční sportovní haly pro lední hokej a další sporty či akce s kapacitou od 5 000 diváků. Tyto požadavky aréna beze zbytku naplňuje, zvláště když může pojmout i přes 13 000 lidí a je opravdu od počátku koncipována tak, aby se dal její interiér rychle přestavět pro potřeby velké škály aktivit. Kromě hokeje jde například o krasobruslení, florbal, házenou, basketbal, volejbal, tenis, futsal, úpolové sporty či box a další. Totéž platí i pro koncerty, nejrůznější společenské akce a akce veletržního charakteru,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a zdůraznila: „Celková alokace výzvy je 900 milionů korun, maximální výše dotace na jeden projekt je 300 milionů Kč, což je i částka, o níž se budeme ucházet. Kromě toho máme vyjednanou spoluúčast Jihomoravského kraje ve výši 200 milionů a schválený závazný úvěrový příslib jedné miliardy od Českomoravské záruční a rozvojová banky.“

Za účelem zajištění realizace projektu haly město založilo v roce 2020 akciovou společnost ARENA BRNO, a. s., která má celý projekt zajišťovat – bude tedy stavebníkem projektu a také přes ni bude projekt financován. V současné době je jejím jediným akcionářem statutární město Brno. Před zahájením výstavby je třeba zajistit finanční zdroje a všechna potřebná povolení do užívání této společnosti ARENA BRNO, a. s. „Dnes jsme tedy projednali i další potřebné kroky: poskytnutí podlicence k užití projektové dokumentace a souvisejících dokumentů, převedení společného povolení vydaného stavebním úřadem nebo návrh patronátní smlouvy s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou,“ doplnil informace radní města Brna a předseda představenstva Areny Brno Petr Kratochvíl.

Multifunkční hala u brněnského výstaviště získala letos 19. června společné povolení. Arénu, která má nabídnout až 30 možností využití a jejíž kapacita je přes 13 000 lidí, projektuje sdružení firem A PLUS, a. s., a Arch.Design, s. r. o. Objekt má mít 2 podzemní a 6 nadzemních podlaží a nabídne 150 krytých parkovacích stání. Zastavěná plocha je 16 698 m2, obestavěný prostor 475 000 m3. Na realizaci samotné výstavby arény a souvisejících investičních akcí se kromě města podílejí také městské společnosti Brněnské komunikace, a. s., Veletrhy Brno, a. s., Dopravní podnik města Brna, a. s., Arena Brno, a. s., a Ředitelství silnic a dálnic ČR.

ATLETICKÁ HALA KAMPUS

Výzva Národní sportovní agentury je také určena na podporu výstavby či technického zhodnocení atletických hal s kapacitou od 1 500 diváků. „Ta, kterou město plánuje u kampusu, má pojmout až 2200 sedících diváků s parametry splňujícími kritéria mezinárodní atletické federace pro národní i mezinárodní soutěže, takže předkládaný projekt je v souladu s podmínkami dotace,“ řekl 1. náměstek primátorky Petr Hladík a připomněl základní parametry haly: „Objekt má mít tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Bude v něm umístěn běžecký ovál dlouhý 200 metrů se 6 drahami, s 8 drahami sprinterské rovinky a sektory pro technické disciplíny, jako jsou skok do dálky, do výšky a o tyči, vrh koulí, včetně prostor pro rozcvičení a regeneraci atletů. V prostorách atletické haly bude realizována také vědecko-výzkumná činnost garantovaná odborníky Fakulty sportovních studií MU s primárním cílem postihnout úroveň výkonnostních determinant a zefektivnit tréninkový proces u elitních i subelitních sportovců.“ Součástí investice bude napojení objektu haly na technickou a dopravní infrastrukturu a realizace jak zpevněných a nástupních ploch, tak parkových a relaxačních prostor v bezprostředním okolí haly s dostatkem zeleně, městským mobiliářem a pobytovými trávníky.

Výstavbu nové brněnské atletické haly realizuje podle mezinárodních smluvních standardů FIDIC v režimu Design&Build sdružení firem IMOS Brno, a. s., HOCHTIEF CZ, a. s., a SPORT Construction, a. s. Zhotovitel v rámci plnění uzavřené smlouvy vyhotovil projektovou dokumentaci pro územní řízení a získal dne 11. 9. 2019 pravomocné územní rozhodnutí na umístění celé stavby, následně vyhotovil projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a získal dne 25. 6. 2020 pravomocné stavební povolení.

S ohledem na současnou situaci, kdy nebylo zajištěno spolufinancování realizační části stavby, Rada města Brna opakovaně schválila přerušení prací, aktuálně nejdéle do 7. 12. 2021. „U takto výrazně nadregionálního projektu je nezbytné, aby se na jeho financování podílel i stát. Proto žádáme o dotaci v maximální možné výši 300 milionů korun. Spoluúčast již dříve přislíbil Jihomoravský kraj částkou 100 milionů. Zbytek, což je
428 850 000 korun, by muselo doplatit město,“
uvedl radní pro oblast sportu Jaroslav Suchý.

Je předpoklad zajištění provozu haly prostřednictvím společnosti STAREZ-SPORT, a. s., která provozuje objekty (sportovní areály) celoměstského významu a je ve 100% vlastnictví statutárního města Brna. Správce zajistí hospodaření s objektem, udržení hodnoty nemovitosti, průběžné investice do oprav a obnovu technického a jiného zázemí. Hala nebude sloužit jen atletice. Jedná se o multifukční zařízení, které bude možné flexibilně využít i pro jiné sporty. Využívat by ji měla i Masarykova univerzita pro potřeby výuky tělesné výchovy.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.