Přeskočit na obsah

Město Brno spojí svoji nízkoemisní budoucnost s vodíkem – mezinárodní spolupráce je stvrzena podpisy na memorandu

25. října 2021

Před měsícem schváleno, dnes podepsáno – město Brno spojí svoji nízkoemisní budoucnost s vodíkem. Zástupci prvních šesti signatářů dnes na Nové radnici připojili své podpisy pod Memorandum o spolupráci, které se týká společných aktivit na rozvoji udržitelné energetiky, dopravy a ochrany životního prostředí včetně vytvoření Evropského institutu pro využití vodíku a nových technologií se sídlem v Brně.

„Město Brno má šanci stát se lídrem ve využití vodíku, a to i na mezinárodní úrovni. Nabízí totiž silné vědecké a akademické zázemí včetně toho, že je sídlem největší technické univerzity v republice, a možnost zapojení progresivních městských firem, které se aktivně věnují snižování uhlíkové zátěže a jež mohou velmi rychle testovat výsledky práce odborníků v praxi. Dokládá to například plánované nasazení vodíkového elektrobusu na linky městské hromadné dopravy nebo projekt výroby a akumulace zeleného vodíku z elektřiny vyrobené prostřednictvím spalování dřevní štěpky či získané z fotovoltaiky,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Rychlost a ochota signatářů připojit své podpisy jednoznačně dokládá, že mají zájem na rozvoji udržitelné energetiky, dopravy a ochrany životního prostředí začít spolupracovat rychle. Důležitý pro nás bude vznik Evropského institutu pro výzkum vodíkových technologií a inovací v energetice se sídlem v Brně. Je nutné se zaměřit na ekonomickou výhodnost výroby vodíku a s tím na související technologie včetně spolehlivé akumulace energie.“ Již v září, kdy znění Memoranda o spolupráci schvalovala Rada města Brna, primátorka Markéta Vaňková připomněla: „Důležité je také zapojení univerzit. Klíčová je role VUT, které bude spolupracovat s významnými evropskými univerzitami při výchově budoucích odborníků – využívání nových technologií totiž patří do portfolia vzdělávacích oborů. Předjednaná je spolupráce s univerzitami ve Stuttgartu a Lublani, kontaktovali jsme technickou univerzitu v Karlsruhe a také v chorvatském Záhřebu.“

Kromě statutárního města Brna jsou dalšími signatáři memoranda Vysoké učení technické v Brně, Teplárny Brno, a. s., Dopravní podnik města Brna, a. s., SAKO Brno, a. s., a Symbios Funding & Consulting GmbH. Postupně se mohou přidávat i další subjekty.

„Hledání a zkoumání alternativních zdrojů energie, jakým může být i vodík, je nedílnou součástí vědeckého bádání na VUT. Coby největší technická univerzita v České republice považujeme výzkum na poli budoucnosti energetiky, dopravy i životního prostředí za nedílnou součást našeho poslání. Je nám ctí přispět svými znalostmi a poznatky ke vzniku renomovaného Evropského institutu pro výzkum vodíkových technologií a inovací v energetice,“ uvedl rektor Vysokého učení technického v Brně Petr Štěpánek.

Teplárny Brno jsou největším producentem elektřiny v Brně, ročně vyrobíme přes 350 tis. MWh a spolupráce na využití vodíku je jednou z možností uplatnění této energie. Při modernizaci provozu Brno-sever, kde plánujeme výstavbu biomasového zdroje, předpokládáme umístění fotovoltaické elektrárny na střechu skladu štěpky. Takto vyrobená energie by napájela hydrolyzér na výrobu vodíku – i proto se pak takovému produktu říká ‚zelený vodík‘, protože pochází z obnovitelné energie. Vyrobený vodík bychom pak jímali do zásobníků. Tento způsob ukládání představuje mimo jiné budoucnost akumulace energie. Před areálem by také mohla být vybudována plnička pro vozy hromadné dopravy DMPB,“ pochvaluje si spolupráci více subjektů generální ředitel společnosti Teplárny Brno Petr Fajmon.

„V propojení vodíku jako zdroje energie a provozu autobusů na linkách MHD vidíme budoucnost. Vodík představuje praktičtější variantu, než jsou bateriové autobusy, například z hlediska dojezdové vzdálenosti. Oceňujeme, že se bude jednat o zelený vodík, tedy čistou energii z obnovitelných zdrojů, díky čemuž bychom přispívali ke snížení emisí ve městě. Na této myšlence nás rovněž láká, že bychom si jej mohli v budoucnu vyrábět sami, ať už jako město Brno, nebo dopravní podnik,“ sdělil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

„Velmi rádi spolupracujeme na projektech, které pomáhají zajišťovat energetickou bezpečnost a soběstačnost města. SAKO Brno, jako významný výrobce energie, deklaruje svoji připravenost stát se při výrobě vodíku spolehlivým dodavatelem cenově dostupné elektřiny. Tu jsme schopni dodat díky našemu zařízení na energetické využívání odpadu. Kromě toho jsme letos dostali od vedení města pověření rozběhnout na území města projekt fotovoltaických a fototermických systémů včetně jejich akumulace. Budoucí zapojení výkonu až 40 MW z fotovoltaických panelů instalovaných na střechách domů v Brně vidíme jako jeden z klíčových aspektů z hlediska zabezpečení udržitelných cen energií, snižování uhlíkové zátěže a rozvoje alternativních zdrojů, jako je vodíková energetika,“ zdůraznil Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno.

Společnost Symbios Funding & Consulting má dlouholeté zkušenosti s realizací projektů v sektoru dopravy a energetiky. „Jsme připraveni spolupracovat a poskytnout pomocnou ruku v oblasti koordinace při zajišťování financování z fondů Evropské unie nebo jiných zdrojů. Především je zde také možnost čerpání prostředků z Německého rozvojového fondu na podporu investic mimo Německo. Symbios umí nejen podporovat plánování, implementaci a realizaci projektů, ale být také velice efektivní v jejich prosazování v rámci evropských institucí. V rámci Memoranda jsme již zajistili spolupráci mezi Vysokým učením technickým v Brně, univerzitami v Lublani a Záhřebu, Technickou univerzitou ve Stuttgartu a Technologickým institutem v Karlsruhe, který má již nyní od spolkové vlády schválenu dotaci přibližně 19 miliard korun na vývoj tří vodíkových programů,“ řekl u příležitosti podpisu Memoranda o spolupráci jednatel společnosti Torsten Heid. 

Fotogalerie (autor: M. Schmerková)

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.