Přeskočit na obsah

Město Brno se vyjádřilo k projektové dokumentaci, která řeší modernizaci současného vstupu do zoologické zahrady

30. března 2022
Modernizovaný hlavní vstup do brněnské zoologické zahrady tvořený dvěma objekty propojenými zastřešenou venkovní plochou, kde si nebudou zavazet a navzájem se ohrožovat auta a chodci, a také nové areálové komunikace, venkovní parkoviště, chodníky a zpevněné plochy. To vše obsahuje projektová dokumentace pro územní rozhodnutí ke stavbě nového vstupu do Zoo Brno, k níž se jako účastník stavebního řízení vyjádřilo město Brno. Radní dnes toto vyjádření projednali a schválili.

Projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, které umožní realizaci záměru „Zoo Brno – tradiční vstup“, vypracovala společnost Arch.Design, s. r. o., pro Zoo Brno a stanici zájmových činností, p. o., jako stavebníka projektu. Tato organizace požádala o vyjádření k dokumentaci město Brno jako účastníka územních řízení.

Předložená projektová dokumentace řeší modernizaci současného vstupního předprostoru zoologické zahrady včetně objektu pokladen tak, aby se oddělil pěší a automobilový provoz. Zamezí se tak situacím, kdy se nekoordinované zástupy návštěvníků proplétají mezi auty a je to nebezpečné jak pro chodce, tak pro řidiče. Vzniknout by měl nový vstupní objekt, který bude splňovat funkční požadavky týkající se příjezdu, přístupových chodníků, pokladen a sociálního zázemí pro návštěvníky zoo.

„Nový vstup budou tvořit dva jednopodlažní objekty propojené zastřešenou venkovní plochou. V prvním vznikne zázemí pro návštěvníky, jehož součástí bude prodejna suvenýrů, veřejné WC a úschovna zavazadel. Druhý objekt zahrnuje pokladny se zázemím a pod jeho střechou bude umístěn informační pás, který zájemcům zprostředkuje aktuální informace o zoologické zahradě. Pokladny a část venkovního prostoru zakryje střecha s několika kruhovými prosklenými otvory, pod kterou budou umístěny turnikety a lavičky. Otvory ve střeše zajistí denní osvětlení těchto prostorů,“ popsal radní pro územní plánování a rozvoj města Filip Chvátal a pokračoval: „Ploché střechy jsou navrženy jako zelené plochy osázené extenzivní zelení. Součástí návrhu je přístupový chodník k pokladnám a shromaždiště návštěvníků, které je navrženo jako pojížděný chodník. Úpravou nynějšího parkoviště se také navýší počet parkovacích stání na 26.“

Dopravně bude tato část areálu zoologické zahrady napojena na ulici U Zoologické zahrady upraveným současným vjezdem. Pro zájezdy bude na stejné ulici vybudován zastávkový záliv pro jeden autobus.

„Z hlediska koncepce dopravy je třeba dodržet parametry pro zastávkový záliv dle ČSN a vyznačit dostatečně široké místo na hlavním vjezdu či výjezdu parkoviště tak, aby tady mohli bezpečně přecházet imobilní návštěvníci. Požadujeme také prověření nájezdu do areálu zoo a výjezdu z něj na ulici U Zoologické zahrady vlečnými křivkami pro nákladní automobily a vyznačení místa pro přecházení chodců přicházejících směrem od parkoviště na ulici U Zoologické zahrady včetně naváděcích prvků. Pokud budou tyto požadavky splněny, lze s dokumentací pro územní rozhodnutí k realizaci nového vchodu do Zoo Brno souhlasit,“ dodal Filip Chvátal.

Předpokládané celkové náklady na realizaci stavby činí 30 613 000 korun včetně DPH. Projektové práce nejsou součástí investice, náklady na ně ve výši 480 000 korun uhradí Zoo Brno ze svých prostředků.

Vizualizace: Arch.Design, s. r. o.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Inovativní metoda pomohla v Technologickém parku zachovat desítky stromů. Postup ocenilo Ministerstvo vnitra

Inovativní řešení problému, podpora spolupráce startupu a městské společnosti i péče o životní prostředí – všechny tři aspekty v sobě spojil projekt z nedávné doby, na kterém kooperovalo Brno, Technologický park a firma Arbo Technologies. Úspěšný model ocenilo i Ministerstvo vnitra ve své soutěži. 

Žerotínovo náměstí oživí výtvarná intervence

Ve veřejném prostoru před Bílým domem vznikne umělecké dílo „Vidím plno dobrých lidí“ od Patrika Antczaka a Jakuba Jahna. Obraz na chodníku znázorní postavy reprezentující různé skupiny lidí, kteří ponesou barevné transparenty ve formě bublin. Do nich bude veřejnost moci dopisovat svá vlastní poselství. Slavnostní představení projektu proběhne 20. června.

V Brně odstartoval mezinárodní projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.

Finále evropského baseballového šampionátu mužů proběhne za významné podpory města Brna

Dokázat, že baseball patří mezi top sporty v České republice, je jedním z cílů mistrovství Evropy mužů, které se uskuteční na přelomu září a října. Část utkání ve skupinách i vyřazovacích bojích, ale především pak klání o třetí místo a finále proběhnou v Brně, a to za jeho významné podpory.