Město Brno se vyjádřilo k projektové dokumentaci, která řeší modernizaci současného vstupu do zoologické zahrady

  • 30. března 2022
Modernizovaný hlavní vstup do brněnské zoologické zahrady tvořený dvěma objekty propojenými zastřešenou venkovní plochou, kde si nebudou zavazet a navzájem se ohrožovat auta a chodci, a také nové areálové komunikace, venkovní parkoviště, chodníky a zpevněné plochy. To vše obsahuje projektová dokumentace pro územní rozhodnutí ke stavbě nového vstupu do Zoo Brno, k níž se jako účastník stavebního řízení vyjádřilo město Brno. Radní dnes toto vyjádření projednali a schválili.

Projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, které umožní realizaci záměru „Zoo Brno – tradiční vstup“, vypracovala společnost Arch.Design, s. r. o., pro Zoo Brno a stanici zájmových činností, p. o., jako stavebníka projektu. Tato organizace požádala o vyjádření k dokumentaci město Brno jako účastníka územních řízení.

Předložená projektová dokumentace řeší modernizaci současného vstupního předprostoru zoologické zahrady včetně objektu pokladen tak, aby se oddělil pěší a automobilový provoz. Zamezí se tak situacím, kdy se nekoordinované zástupy návštěvníků proplétají mezi auty a je to nebezpečné jak pro chodce, tak pro řidiče. Vzniknout by měl nový vstupní objekt, který bude splňovat funkční požadavky týkající se příjezdu, přístupových chodníků, pokladen a sociálního zázemí pro návštěvníky zoo.

„Nový vstup budou tvořit dva jednopodlažní objekty propojené zastřešenou venkovní plochou. V prvním vznikne zázemí pro návštěvníky, jehož součástí bude prodejna suvenýrů, veřejné WC a úschovna zavazadel. Druhý objekt zahrnuje pokladny se zázemím a pod jeho střechou bude umístěn informační pás, který zájemcům zprostředkuje aktuální informace o zoologické zahradě. Pokladny a část venkovního prostoru zakryje střecha s několika kruhovými prosklenými otvory, pod kterou budou umístěny turnikety a lavičky. Otvory ve střeše zajistí denní osvětlení těchto prostorů,“ popsal radní pro územní plánování a rozvoj města Filip Chvátal a pokračoval: „Ploché střechy jsou navrženy jako zelené plochy osázené extenzivní zelení. Součástí návrhu je přístupový chodník k pokladnám a shromaždiště návštěvníků, které je navrženo jako pojížděný chodník. Úpravou nynějšího parkoviště se také navýší počet parkovacích stání na 26.“

Dopravně bude tato část areálu zoologické zahrady napojena na ulici U Zoologické zahrady upraveným současným vjezdem. Pro zájezdy bude na stejné ulici vybudován zastávkový záliv pro jeden autobus.

„Z hlediska koncepce dopravy je třeba dodržet parametry pro zastávkový záliv dle ČSN a vyznačit dostatečně široké místo na hlavním vjezdu či výjezdu parkoviště tak, aby tady mohli bezpečně přecházet imobilní návštěvníci. Požadujeme také prověření nájezdu do areálu zoo a výjezdu z něj na ulici U Zoologické zahrady vlečnými křivkami pro nákladní automobily a vyznačení místa pro přecházení chodců přicházejících směrem od parkoviště na ulici U Zoologické zahrady včetně naváděcích prvků. Pokud budou tyto požadavky splněny, lze s dokumentací pro územní rozhodnutí k realizaci nového vchodu do Zoo Brno souhlasit,“ dodal Filip Chvátal.

Předpokládané celkové náklady na realizaci stavby činí 30 613 000 korun včetně DPH. Projektové práce nejsou součástí investice, náklady na ně ve výši 480 000 korun uhradí Zoo Brno ze svých prostředků.

Vizualizace: Arch.Design, s. r. o.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy