Přeskočit na obsah

Město Brno podpořilo dopisem projekt Masarykovy univerzity zabývající se forenzní připraveností softwarových systémů

05. května 2021

FOReadyM: Podpora forenzní připravenosti softwarových systémů je projekt, který Fakulta informatiky Masarykovy univerzity podává do veřejné soutěže Ministerstva vnitra ČR. Zaměřuje se na dosud opomíjenou oblast navrhování a vývoje softwarových systémů v souvislosti s jejich připraveností pro efektivní forenzní analýzu v případě bezpečnostního incidentu. Projekt, který ve svém důsledku přispěje ke zvýšení kybernetické bezpečnosti v České republice, získal významnou přímluvu od města Brna, a to formou tzv. Letter of Support, tedy podpůrného dopisu, jehož znění dnes schválili brněnští radní.

Financování projektu by mělo být zajištěno prostřednictvím Ministerstva vnitra České republiky v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021–2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH). Jeho výstupem bude mj. certifikovaná metodika pro vývojáře softwarových systémů, která je instruuje v tom, jaké kroky je nezbytné dodržet, aby byl systém forenzně připravený, tedy aby z něj v případě bezpečnostního incidentu bylo možné získat informace, které pomohou odkrýt, co a jak se stalo, a obstálo to i u soudu jako digitální důkaz. Masarykova univerzita může při tvorbě této v evropském kontextu inovativní metodiky vycházet ze široké expertizy, kterou v této oblasti má, a to z pohledu IT i práva.

„Jak uvádíme v podpůrném dopisu, považujeme téma projektu za velmi aktuální, protože kyberútoky a incidenty jsou dnes stále častější a zcela vyloučit je nedokáže ani sebelepší ochrana. Když k takovému incidentu dojde, je pak těžké dohledat, co přesně se stalo a jak nebo kdo byl do kyberútoku zapojený, přičemž často jsou to i vlastní zaměstnanci instituce. Útočníci jsou totiž schopni po sobě dobře zamést stopy a jimi pozměněné informace pak často ani neobstojí u soudu jako důkaz,“ vysvětlil náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný, který má mimo jiné v gesci oblast informačních technologií, strategií a analýzy dat. „Rádi bychom řešitelům projektu nabídli také odborné konzultace při navrhování i ověřování jeho výsledků, které tak budeme moci uplatnit i v naší praxi. Věříme v jejich přínos a pozitivní dopad při zadávání a vývoji softwarových řešení v rámci města Brna,“ dodal Tomáš Koláčný.

Z podpisu Letter of Support pro město Brno neplynou žádné finanční závazky.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Brno: První pravidelný provoz automatické třídicí linky v České republice zahájen. Znamená zásadní posun v kvalitě dotřiďování odpadu

Pravidelný provoz automatické třídicí linky na plast, papír a kovové obaly zahájil dnes v areálu městské svozové a odpadové firmy SAKO Brno premiér Petr Fiala spolu s primátorkou Brna Markétou Vaňkovou, ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem a ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem. Jde o první třídicí linku v České republice, která není založena na ručním třídění, nýbrž na vysokém stupni automatizace provozu. Podstatou moderní technologie jsou optické senzory, které dokážou rozlišit a separovat různé druhy odpadů mnohem rychleji a efektivněji než stávající ruční dotřiďování.

Želvuška i další oku neviditelní hrdinové zvou do světa elektronové mikroskopie

Exkurze do technologických provozů, speciální akce ve VIDA! science centru nebo v Technickém muzeu v Brně, výstavy uvnitř i venku – to vše přinesou Dny elektronové mikroskopie. Brno se i letos touto akcí, organizačně zaštiťovanou hvězdárnou, hlásí ke svému zlatému vývoznímu artiklu, letos ve znamení neviditelných hrdinů, kteří jsou všude kolem nás nebo přímo v našem těle. Zachraňují planetu, brání naši imunitu nebo sami dokážou přežít v extrémních podmínkách. Blíže prozkoumat je můžeme právě díky elektronovým mikroskopům. Vstoupit do mikrovesmíru obývaného fantastickými stvořeními zájemci můžou od 20. do 26. března.

Slavnostní zahájení dalšího projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás v Řečkovicích

Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhlo slavnostní poklepání základního kamene stavby projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás, a to Řečkovického HRáje. Setkání se zúčastnil radní Filip Chvátal, starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot, navrhovatelka projektu Eva Matoušková a zástupci realizační firmy.

Nejčastěji chodím do knihovny a na nejlepší úrovni jsou v Brně divadla. Lidé v průzkumu hodnotili brněnskou kulturu

Čtyři z pěti Brňanů jsou s kulturou ve městě spokojeni a myslí si, že alespoň v jedné oblasti Brno vyniká nad jinými městy. Nadpoloviční většina za ní tedy jinam ani nevyjíždí. Na druhou stranu je tu nevyužitý potenciál v oblasti hudby a také muzeí a galerií a měl by být konečně dostaven nový sál pro filharmonii. I to jsou některé ze závěrů průzkumu kulturních potřeb Brňanů, který si město nechalo zpracovat na reprezentativním vzorku 1111 lidí.