Přeskočit na obsah

Město Brno podpořilo dopisem projekt Masarykovy univerzity zabývající se forenzní připraveností softwarových systémů

05. května 2021
FOReadyM: Podpora forenzní připravenosti softwarových systémů je projekt, který Fakulta informatiky Masarykovy univerzity podává do veřejné soutěže Ministerstva vnitra ČR. Zaměřuje se na dosud opomíjenou oblast navrhování a vývoje softwarových systémů v souvislosti s jejich připraveností pro efektivní forenzní analýzu v případě bezpečnostního incidentu. Projekt, který ve svém důsledku přispěje ke zvýšení kybernetické bezpečnosti v České republice, získal významnou přímluvu od města Brna, a to formou tzv. Letter of Support, tedy podpůrného dopisu, jehož znění dnes schválili brněnští radní.

Financování projektu by mělo být zajištěno prostřednictvím Ministerstva vnitra České republiky v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021–2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH). Jeho výstupem bude mj. certifikovaná metodika pro vývojáře softwarových systémů, která je instruuje v tom, jaké kroky je nezbytné dodržet, aby byl systém forenzně připravený, tedy aby z něj v případě bezpečnostního incidentu bylo možné získat informace, které pomohou odkrýt, co a jak se stalo, a obstálo to i u soudu jako digitální důkaz. Masarykova univerzita může při tvorbě této v evropském kontextu inovativní metodiky vycházet ze široké expertizy, kterou v této oblasti má, a to z pohledu IT i práva.

„Jak uvádíme v podpůrném dopisu, považujeme téma projektu za velmi aktuální, protože kyberútoky a incidenty jsou dnes stále častější a zcela vyloučit je nedokáže ani sebelepší ochrana. Když k takovému incidentu dojde, je pak těžké dohledat, co přesně se stalo a jak nebo kdo byl do kyberútoku zapojený, přičemž často jsou to i vlastní zaměstnanci instituce. Útočníci jsou totiž schopni po sobě dobře zamést stopy a jimi pozměněné informace pak často ani neobstojí u soudu jako důkaz,“ vysvětlil náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný, který má mimo jiné v gesci oblast informačních technologií, strategií a analýzy dat. „Rádi bychom řešitelům projektu nabídli také odborné konzultace při navrhování i ověřování jeho výsledků, které tak budeme moci uplatnit i v naší praxi. Věříme v jejich přínos a pozitivní dopad při zadávání a vývoji softwarových řešení v rámci města Brna,“ dodal Tomáš Koláčný.

Z podpisu Letter of Support pro město Brno neplynou žádné finanční závazky.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.