Město Brno podpořilo dopisem projekt Masarykovy univerzity zabývající se forenzní připraveností softwarových systémů - Tiskový servis

Město Brno podpořilo dopisem projekt Masarykovy univerzity zabývající se forenzní připraveností softwarových systémů

  • 05. května 2021
  • 2 minuty čtení

FOReadyM: Podpora forenzní připravenosti softwarových systémů je projekt, který Fakulta informatiky Masarykovy univerzity podává do veřejné soutěže Ministerstva vnitra ČR. Zaměřuje se na dosud opomíjenou oblast navrhování a vývoje softwarových systémů v souvislosti s jejich připraveností pro efektivní forenzní analýzu v případě bezpečnostního incidentu. Projekt, který ve svém důsledku přispěje ke zvýšení kybernetické bezpečnosti v České republice, získal významnou přímluvu od města Brna, a to formou tzv. Letter of Support, tedy podpůrného dopisu, jehož znění dnes schválili brněnští radní.

Financování projektu by mělo být zajištěno prostřednictvím Ministerstva vnitra České republiky v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021–2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH). Jeho výstupem bude mj. certifikovaná metodika pro vývojáře softwarových systémů, která je instruuje v tom, jaké kroky je nezbytné dodržet, aby byl systém forenzně připravený, tedy aby z něj v případě bezpečnostního incidentu bylo možné získat informace, které pomohou odkrýt, co a jak se stalo, a obstálo to i u soudu jako digitální důkaz. Masarykova univerzita může při tvorbě této v evropském kontextu inovativní metodiky vycházet ze široké expertizy, kterou v této oblasti má, a to z pohledu IT i práva.

„Jak uvádíme v podpůrném dopisu, považujeme téma projektu za velmi aktuální, protože kyberútoky a incidenty jsou dnes stále častější a zcela vyloučit je nedokáže ani sebelepší ochrana. Když k takovému incidentu dojde, je pak těžké dohledat, co přesně se stalo a jak nebo kdo byl do kyberútoku zapojený, přičemž často jsou to i vlastní zaměstnanci instituce. Útočníci jsou totiž schopni po sobě dobře zamést stopy a jimi pozměněné informace pak často ani neobstojí u soudu jako důkaz,“ vysvětlil náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný, který má mimo jiné v gesci oblast informačních technologií, strategií a analýzy dat. „Rádi bychom řešitelům projektu nabídli také odborné konzultace při navrhování i ověřování jeho výsledků, které tak budeme moci uplatnit i v naší praxi. Věříme v jejich přínos a pozitivní dopad při zadávání a vývoji softwarových řešení v rámci města Brna,“ dodal Tomáš Koláčný.

Z podpisu Letter of Support pro město Brno neplynou žádné finanční závazky.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Další články z rubriky