Přeskočit na obsah

Město Brno podpoří jako spoluorganizátor veletrh Urbis Smart City Fair 2020

29. července 2020
Brno se představí jako spoluorganizátor veletrhu URBIS Smart City Fair 2020, který se uskuteční od 2. do 4. září na výstavišti i mimo něj. Evropská komise vybrala Brno jako evropské centrum, které bude prezentovat ukázky chytrých řešení a zároveň využije příležitost pro intenzivní výměnu zkušeností mezi městy z České a Slovenské republiky a dalšími evropskými městy. Brno podpoří společnost Veletrhy Brno, a. s., 300 tisíci korunami.

„URBIS Smart City Fair 2020 je třetím ročníkem mezinárodního veletrhu a konference chytrých řešení. První dva dny se odehrají v areálu brněnského výstaviště. Třetí den přinese možnost poznat konkrétní lokality v Brně a okolí formou exkurzí do městských společností, rozvojových lokalit nebo na inovativní řešení vystavovatelů,“ pozval na událost náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

V rámci veletrhu se uskuteční také Valné shromáždění Evropského inovačního partnerství věnované chytrým městům a komunitám. To bude pro letošní rok jediným plenárním zasedáním měst, evropských institucí, partnerů z průmyslu a výzkumníků v Evropě; vzhledem k současné situaci s pandemií se uskuteční v tzv. „hybridní“ formě. Evropská komise nechce za žádných okolností znemožnit účast zájemcům ze zemí, které s ohledem na svá covid-19 opatření neumožňují navštívit veletrh URBIS Smart City Fair osobně. Z tohoto důvodu bude zajištěn speciální prostor, který umožní osobní účast i vzdálený online přenos pro všechny účastníky a zájemce o Valné shromáždění. Jeho zahajovací a závěrečné fáze budou rovněž přenášeny na pódium v expozici.

Doprovodný program v podobě odborné konference a exkurzí bude zaměřen na odborníky a představitele samospráv (municipalit a krajů). Ti budou mít přístup k aktuálním informacím o nástrojích určených pro samosprávy, budou moci navázat spolupráci se zahraničními partnery, seznámí se s chytrými řešeními na místě i při exkurzích a budou moci sdílet zkušenosti mezi městy se zohledněním post-covid situace.

„Novinkou letošního ročníku bude přímé zapojení jednotlivých generálních ředitelství Evropské komise do doprovodného programu. Na výstavišti bude také připravena „vzorová ulice“, na níž budou demonstrována kombinující senzorická zařízení a chytrá řešení. Návštěvníci nepřijdou ani o vyhlašování ocenění Zlatý Urbis, nově ve třech kategoriích,“ doplnil Tomáš Koláčný.

Odklad původního červnového termínu kvůli pandemii koronaviru přinesl příležitost zapojit do doprovodného programu i další iniciativu na úrovni Evropské komise – iniciativa Věda zaměřená na města. Jedná se o zástupce a odborníky z měst: Amsterdam, Antverpy, Atény, Barcelona, Kluž, Kodaň, Groningen, Hamburg, Leiden, Lovaň, Malmö, Marseille, Oxford, Paříž, Praha, Reggio-Emilia, Rotterdam, Sofie, Stavanger, Stockholm, Soluň a Vídeň. Brno jako jeden ze členů této prestižní iniciativy měst pozvalo k účasti zástupce města a institucí do doprovodného programu.

Město Brno se zapojí ve formě odborných workshopů do doprovodného programu, v areálu vznikne expozice ve spolupráci s partnery zejména z řad městských firem. Smlouva mezi statutárním městem Brnem a společností Veletrhy Brno, a. s., umožňuje uhradit náklady až do výše 300 tisíc korun.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 466
mob.: +420 602 595 170
e-mail: gardonova.katerina@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.