Přeskočit na obsah

Město Brno podpoří jako spoluorganizátor veletrh Urbis Smart City Fair 2020

29. července 2020

Brno se představí jako spoluorganizátor veletrhu URBIS Smart City Fair 2020, který se uskuteční od 2. do 4. září na výstavišti i mimo něj. Evropská komise vybrala Brno jako evropské centrum, které bude prezentovat ukázky chytrých řešení a zároveň využije příležitost pro intenzivní výměnu zkušeností mezi městy z České a Slovenské republiky a dalšími evropskými městy. Brno podpoří společnost Veletrhy Brno, a. s., 300 tisíci korunami.

„URBIS Smart City Fair 2020 je třetím ročníkem mezinárodního veletrhu a konference chytrých řešení. První dva dny se odehrají v areálu brněnského výstaviště. Třetí den přinese možnost poznat konkrétní lokality v Brně a okolí formou exkurzí do městských společností, rozvojových lokalit nebo na inovativní řešení vystavovatelů,“ pozval na událost náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

V rámci veletrhu se uskuteční také Valné shromáždění Evropského inovačního partnerství věnované chytrým městům a komunitám. To bude pro letošní rok jediným plenárním zasedáním měst, evropských institucí, partnerů z průmyslu a výzkumníků v Evropě; vzhledem k současné situaci s pandemií se uskuteční v tzv. „hybridní“ formě. Evropská komise nechce za žádných okolností znemožnit účast zájemcům ze zemí, které s ohledem na svá covid-19 opatření neumožňují navštívit veletrh URBIS Smart City Fair osobně. Z tohoto důvodu bude zajištěn speciální prostor, který umožní osobní účast i vzdálený online přenos pro všechny účastníky a zájemce o Valné shromáždění. Jeho zahajovací a závěrečné fáze budou rovněž přenášeny na pódium v expozici.

Doprovodný program v podobě odborné konference a exkurzí bude zaměřen na odborníky a představitele samospráv (municipalit a krajů). Ti budou mít přístup k aktuálním informacím o nástrojích určených pro samosprávy, budou moci navázat spolupráci se zahraničními partnery, seznámí se s chytrými řešeními na místě i při exkurzích a budou moci sdílet zkušenosti mezi městy se zohledněním post-covid situace.

„Novinkou letošního ročníku bude přímé zapojení jednotlivých generálních ředitelství Evropské komise do doprovodného programu. Na výstavišti bude také připravena „vzorová ulice“, na níž budou demonstrována kombinující senzorická zařízení a chytrá řešení. Návštěvníci nepřijdou ani o vyhlašování ocenění Zlatý Urbis, nově ve třech kategoriích,“ doplnil Tomáš Koláčný.

Odklad původního červnového termínu kvůli pandemii koronaviru přinesl příležitost zapojit do doprovodného programu i další iniciativu na úrovni Evropské komise – iniciativa Věda zaměřená na města. Jedná se o zástupce a odborníky z měst: Amsterdam, Antverpy, Atény, Barcelona, Kluž, Kodaň, Groningen, Hamburg, Leiden, Lovaň, Malmö, Marseille, Oxford, Paříž, Praha, Reggio-Emilia, Rotterdam, Sofie, Stavanger, Stockholm, Soluň a Vídeň. Brno jako jeden ze členů této prestižní iniciativy měst pozvalo k účasti zástupce města a institucí do doprovodného programu.

Město Brno se zapojí ve formě odborných workshopů do doprovodného programu, v areálu vznikne expozice ve spolupráci s partnery zejména z řad městských firem. Smlouva mezi statutárním městem Brnem a společností Veletrhy Brno, a. s., umožňuje uhradit náklady až do výše 300 tisíc korun.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 466
mob.: +420 602 595 170
e-mail: gardonova.katerina@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.