Město Brno a Moravská zemská knihovna budou spolupracovat při zřízení a provozování Knihovny Milana Kundery. Stvrdí to memorandem - Tiskový servis

Město Brno a Moravská zemská knihovna budou spolupracovat při zřízení a provozování Knihovny Milana Kundery. Stvrdí to memorandem

  • 12. května 2021
  • 3 minuty čtení

V létě 2020 věnoval brněnský rodák a světoznámý česko-francouzský spisovatel Milan Kundera s manželkou Věrou svoji knihovnu i s rozsáhlým archivem Moravské zemské knihovně (MZK) sídlící v Brně. Za tímto impozantním gestem stojí nejen dobré kontakty a dřívější úspěšná spolupráce manželů Kunderových s knihovnou, ale také spisovatelův stále silný vztah k rodnému Brnu. Proto chtějí město a knihovna při zřízení a provozování Knihovny Milana Kundery, jak se bude nová instituce jmenovat, spolupracovat. Brněnští radní dnes doporučili Zastupitelstvu města Brna, aby schválilo memorandum, kde je tento záměr deklarován.

Na základě dokumentu, jehož celý název zní Memorandum o vzájemné spolupráci při zřízení a provozování Knihovny Milana Kundery v Brně, MZK převeze knihovnu a archiv ze zahraničí, pořídí jejich kompletní soupis včetně katalogizace a ve svých prostorách vybuduje pro tuto významnou sbírku zázemí v samostatné studovně, která ponese označení „Knihovna Milana Kundery“. Na základě dohody se správci autorských licencí bude knihovna rozšiřována o další česká i zahraniční vydání. Čtenářům MZK pak bude archivní materiál přístupný primárně v digitální podobě.

„Knihovna a archiv Milana Kundery zahrnují jeho knižní dílo publikované v češtině i ve více než čtyřiceti světových jazycích a současně články, které psal on sám, články o něm, kritiky Kunderových knih sbírané v průběhu let jeho vydavateli u nás i v zahraničí, množství výstřižků z novin, autorizované fotografie nebo i kresby rukou spisovatele. Společně s Rakušanem Robertem Musilem a českými tvůrci Bohumilem Hrabalem a Karlem Čapkem patří Kundera k souhvězdí významných literátů, kteří jsou s naším městem spjati narozením nebo svým působením. Věřím, že otevřením Knihovny Milana Kundery uctíme dílo tohoto respektovaného, ale také hojně diskutovaného a nejednoznačně přijímaného světového spisovatele a současně přispějeme k hlubšímu pochopení jeho osobnosti, jeho náhledu na svět i tvůrčí metody,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková význam tohoto kulturního počinu.

„Brno si velice váží toho, že je rodištěm nejslavnějšího a nejúspěšnějšího žijícího spisovatele českého původu, což dalo mimo jiné najevo tím, že mu v roce 2009 udělilo čestné občanství. Nyní bude usilovat o to, aby se Knihovna Milana Kundery stala základem pro kulturní značku, pod níž se kromě prezentace samotné sbírky budou pořádat autorská čtení, debaty se spisovateli nebo odborné diskuse o české i světové literatuře a kultuře. Chceme světu ukázat, že jsme Kunderovo město a že jsme na to náležitě hrdí,“ nastínil vizi města náměstek primátorky Tomáš Koláčný, který má v gesci oblast kultury.

„Město prostřednictvím memoranda deklaruje, že je připraveno provoz knihovny a archivu Milana Kundery v prostorách Moravské zemské knihovny finančně a odborně podporovat. Jakmile tedy knihovna zahájí činnost, bude jako poradní orgán ředitele Moravské zemské knihovny zřízena dramaturgická rada se zástupcem města. Ta se bude podílet na tvorbě dramaturgické náplně Kunderovy knihovny,“ doplnil radní pro kulturu Marek Fišer.

Milan Kundera se ve svých esejích často věnuje Leoši Janáčkovi jako velké postavě evropské kultury a svým dílem významně přispívá ke zvyšování povědomí o jeho géniu ve světě. Velmi se zajímá také o stavbu Janáčkova kulturního centra a připojil svůj podpis k deklaraci Koncertní sál pro Brno z 8. srpna 2014. Proto město podpořilo návrh manželů Kunderových, aby náměstí, které u centra vznikne, bylo pojmenováno po spisovatelově otci Ludvíkovi, který byl žákem Leoše Janáčka, interpretem jeho děl, působil jako tajemník a profesor na brněnské konzervatoři a také jako děkan Hudební fakulty a posléze i rektor JAMU.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Další články z rubriky