Město a Vysoké učení technické v Brně budou spolupracovat na využití inovativního nástroje Intelligent Monitoring Tool

  • 15. června 2022
Brněnští radní schválili podpis Memoranda o spolupráci mezi městem Brnem a Vysokým učením technickým v Brně na využití inovativního nástroje Intelligent Monitoring Tool. Tento nástroj dokáže z aktigrafických dat naměřených během spánku identifikovat poruchy spánku, které mohou být jedním z příznaků např. Parkinsonovy nemoci. Takto lze podpořit raný záchyt onemocnění a nasazení léčby, jejíž efektivita závisí na včasné diagnostice. Memorandum bude uzavřeno na 10 let.

Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR se odhaduje, že v současnosti žije v České republice téměř 80 tisíc pacientů s Parkinsonovým onemocněním. Vzhledem k tomu, že počet nemocných neustále narůstá, dá se předpokládat, že se trend ani během několika dalších desítek let nezmění. „S léčbou a administrací Parkinsonovy nemoci jsou spojeny velmi vysoké náklady, které raný záchyt onemocnění dokáže snížit. A právě Intelligent Monitoring Tool neurologům pomůže tuto poruchu jednoduše a levně identifikovat a tím podpoří včasnou diagnostiku Parkinsonovy nemoci, čímž se zvýší kvalita života pacientů a zároveň se uspoří náklady na léčbu,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík a pokračoval: „Od naší spolupráce s Vysokým učením technickým v Brně si slibujeme rozšíření povědomí o nástroji Intelligent Monitoring Tool a jeho zavedení do praxe, aby měl pozitivní dopad na co nejvíce pacientů.“

Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy