Přeskočit na obsah

Město a Povodí Moravy společně zadají zakázku na zpracování povodňového modelu Brna

29. září 2021

Město a Povodí Moravy, s.p., se dohodly na společném postupu zadavatelů při vypsání veřejné zakázky na zpracování povodňového modelu Brna. O náklady v maximální výši 2 miliony korun včetně DPH se podělí rovným dílem. Smlouvu o společném postupu zadavatelů dnes schválila Rada města Brna.

„Hledáme dodavatele, který pro oba subjekty, tedy pro město a pro Povodí Moravy, zpracuje povodňový model Brna. Ten bude sloužit pro zpracování hydrotechnických výpočtů proudění v korytech hlavních brněnských toků a pro simulaci povodňových scénářů. Model bude průběžně doplňován a aktualizován dle aktuálních požadavků v závislosti na přípravě a realizaci protipovodňové ochrany,“ řekl 1. náměstek primátorky Petr Hladík a dále sdělil: „Požadujeme zpracování modelu stávajícího stavu i výhledu po vybudování protipovodňových opatření na řece Svratce v úseku od Riviéry po viadukt na Uhelné nebo zhodnocení efektivity vlivu rekonstrukce jezu Přízřenice na snížení povodňových hladin. Na Svitavě nás bude zajímat návrhový stav po rekonstrukci jezů Radlas, Husovice, Maloměřice a Cacovice.“

Smlouva o společném postupu zadavatelů se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu této smlouvy až do doby splnění účelu této smlouvy a vypořádání všech závazků z této smlouvy plynoucích. Výběr dodavatele by měl proběhnout do 01. 11. 2021. Obě smluvní strany se dohodly, že zadavatelskou činnost v zadávacím řízení bude vykonávat Povodí Moravy, s.p., Přípravou akce a zastoupením ve věcech technických je městem pověřena Kancelář architekta města Brna.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.