Přeskočit na obsah

Město a Povodí Moravy společně zadají zakázku na zpracování povodňového modelu Brna

29. září 2021
Město a Povodí Moravy, s.p., se dohodly na společném postupu zadavatelů při vypsání veřejné zakázky na zpracování povodňového modelu Brna. O náklady v maximální výši 2 miliony korun včetně DPH se podělí rovným dílem. Smlouvu o společném postupu zadavatelů dnes schválila Rada města Brna.

„Hledáme dodavatele, který pro oba subjekty, tedy pro město a pro Povodí Moravy, zpracuje povodňový model Brna. Ten bude sloužit pro zpracování hydrotechnických výpočtů proudění v korytech hlavních brněnských toků a pro simulaci povodňových scénářů. Model bude průběžně doplňován a aktualizován dle aktuálních požadavků v závislosti na přípravě a realizaci protipovodňové ochrany,“ řekl 1. náměstek primátorky Petr Hladík a dále sdělil: „Požadujeme zpracování modelu stávajícího stavu i výhledu po vybudování protipovodňových opatření na řece Svratce v úseku od Riviéry po viadukt na Uhelné nebo zhodnocení efektivity vlivu rekonstrukce jezu Přízřenice na snížení povodňových hladin. Na Svitavě nás bude zajímat návrhový stav po rekonstrukci jezů Radlas, Husovice, Maloměřice a Cacovice.“

Smlouva o společném postupu zadavatelů se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu této smlouvy až do doby splnění účelu této smlouvy a vypořádání všech závazků z této smlouvy plynoucích. Výběr dodavatele by měl proběhnout do 01. 11. 2021. Obě smluvní strany se dohodly, že zadavatelskou činnost v zadávacím řízení bude vykonávat Povodí Moravy, s.p., Přípravou akce a zastoupením ve věcech technických je městem pověřena Kancelář architekta města Brna.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.