Město a KAM získají data mobilních operátorů o pohybu osob. Pomohou jim k lepšímu plánování

  • 21. října 2020
Vedení města schválilo minulý měsíc společný nákup dat mobilních operátorů o pohybu osob, na kterém se bude podílet město a Kancelář architekta města Brna. Dnes byl učiněn další krok. Radní totiž schválili smlouvu se společností Vodafone Czech Republic, a. s., a to na základě předchozí poptávky.

„Město už má se zpracováváním dat mobilních operátorů zkušenosti, nikdy však v takovém objemu, jaký je nyní plánován. Získaná data budou použita pro územní plánování a modelování dopravy. Veškerá získaná data mobilních operátorů o pohybu osob budou anonymizovaná, nebude tak možné jejich zneužití. Dodání dat od dodavatele bude dokončeno do konce roku 2020. Zároveň bude dodání dat vybíráno zpětně tak, aby došlo k co nejmenšímu ovlivnění dat epidemickou situací v souvislosti s covid-19,“ upřesnil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Za data zaplatí město a KAM zhruba 362 tisíc korun s DPH.

Z dat bylo také vytvořeno několik aplikací a nástrojů pro veřejnost. Ty jsou spolu s veškerými daty od mobilních operátorů, které město získalo, také ve zdrojových formátech uloženy na data.brno.cz pro případné další využití.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy