Přeskočit na obsah

Městem zřizované školy se budou moci zapojit do programu Erasmus+

16. února 2022

Děti, žáci a zaměstnanci škol zřizovaných městem budou mít i v dalších letech možnost vycestovat do zahraničí díky programu Erasmus+. Brněnští radní dnes vzali na vědomí schválení akreditace do programu, kterou město získalo v klíčové akci „Mobilita jednotlivců“. Samotná akreditace neznamená nárok na finanční prostředky z programu Erasmus, ale je nezbytná k tomu, aby bylo možné předložit v jednotlivých výzvách programu žádosti o podporu na konkrétní aktivity.

„Na základě udělené akreditace podá Odbor školství a mládeže MMB žádost o akreditovaný projekt v roli tzv. koordinátora konsorcia. Tato role umožňuje obecním mateřským a základním školám, které nemají s danou problematikou zkušenosti ani dostatečnou administrativní a finanční kapacitu, zapojení do programu Erasmus+. Do konsorcia jsou sdruženy všechny školy zřizované městem Brnem a jeho městskými částmi. Prioritně počítáme s realizací aktivit ve spolupráci se školami a dalšími organizacemi v partnerských městech Brna na území Evropské unie. To zároveň přispěje k rozvoji vzájemné spolupráce, zvýšení povědomí o Brně a k navázání přímých kontaktů mezi školami,“ vysvětlil radní pro školství a sport Jaroslav Suchý.

Výše přidělených prostředků není zatím jasná. Na základě celé řady různých kritérií ji teprve stanoví administrátor programu Erasmus+, kterým je v České republice Dům zahraniční spolupráce (DZS), příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a současně česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum.

Vzdělávací program Evropské unie Erasmus+ podporuje mezinárodní spolupráci a výjezdy do zahraničí. Účastní se jej děti, žáci, studenti, učitelé, nepedagogičtí pracovníci škol, dobrovolníci a další pracovníci s dětmi a mládeží.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Brno: První pravidelný provoz automatické třídicí linky v České republice zahájen. Znamená zásadní posun v kvalitě dotřiďování odpadu

Pravidelný provoz automatické třídicí linky na plast, papír a kovové obaly zahájil dnes v areálu městské svozové a odpadové firmy SAKO Brno premiér Petr Fiala spolu s primátorkou Brna Markétou Vaňkovou, ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem a ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem. Jde o první třídicí linku v České republice, která není založena na ručním třídění, nýbrž na vysokém stupni automatizace provozu. Podstatou moderní technologie jsou optické senzory, které dokážou rozlišit a separovat různé druhy odpadů mnohem rychleji a efektivněji než stávající ruční dotřiďování.

Želvuška i další oku neviditelní hrdinové zvou do světa elektronové mikroskopie

Exkurze do technologických provozů, speciální akce ve VIDA! science centru nebo v Technickém muzeu v Brně, výstavy uvnitř i venku – to vše přinesou Dny elektronové mikroskopie. Brno se i letos touto akcí, organizačně zaštiťovanou hvězdárnou, hlásí ke svému zlatému vývoznímu artiklu, letos ve znamení neviditelných hrdinů, kteří jsou všude kolem nás nebo přímo v našem těle. Zachraňují planetu, brání naši imunitu nebo sami dokážou přežít v extrémních podmínkách. Blíže prozkoumat je můžeme právě díky elektronovým mikroskopům. Vstoupit do mikrovesmíru obývaného fantastickými stvořeními zájemci můžou od 20. do 26. března.

Slavnostní zahájení dalšího projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás v Řečkovicích

Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhlo slavnostní poklepání základního kamene stavby projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás, a to Řečkovického HRáje. Setkání se zúčastnil radní Filip Chvátal, starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot, navrhovatelka projektu Eva Matoušková a zástupci realizační firmy.

Nejčastěji chodím do knihovny a na nejlepší úrovni jsou v Brně divadla. Lidé v průzkumu hodnotili brněnskou kulturu

Čtyři z pěti Brňanů jsou s kulturou ve městě spokojeni a myslí si, že alespoň v jedné oblasti Brno vyniká nad jinými městy. Nadpoloviční většina za ní tedy jinam ani nevyjíždí. Na druhou stranu je tu nevyužitý potenciál v oblasti hudby a také muzeí a galerií a měl by být konečně dostaven nový sál pro filharmonii. I to jsou některé ze závěrů průzkumu kulturních potřeb Brňanů, který si město nechalo zpracovat na reprezentativním vzorku 1111 lidí.