Městem zřizované školy se budou moci zapojit do programu Erasmus+

  • 16. února 2022
Děti, žáci a zaměstnanci škol zřizovaných městem budou mít i v dalších letech možnost vycestovat do zahraničí díky programu Erasmus+. Brněnští radní dnes vzali na vědomí schválení akreditace do programu, kterou město získalo v klíčové akci „Mobilita jednotlivců“. Samotná akreditace neznamená nárok na finanční prostředky z programu Erasmus, ale je nezbytná k tomu, aby bylo možné předložit v jednotlivých výzvách programu žádosti o podporu na konkrétní aktivity.

„Na základě udělené akreditace podá Odbor školství a mládeže MMB žádost o akreditovaný projekt v roli tzv. koordinátora konsorcia. Tato role umožňuje obecním mateřským a základním školám, které nemají s danou problematikou zkušenosti ani dostatečnou administrativní a finanční kapacitu, zapojení do programu Erasmus+. Do konsorcia jsou sdruženy všechny školy zřizované městem Brnem a jeho městskými částmi. Prioritně počítáme s realizací aktivit ve spolupráci se školami a dalšími organizacemi v partnerských městech Brna na území Evropské unie. To zároveň přispěje k rozvoji vzájemné spolupráce, zvýšení povědomí o Brně a k navázání přímých kontaktů mezi školami,“ vysvětlil radní pro školství a sport Jaroslav Suchý.

Výše přidělených prostředků není zatím jasná. Na základě celé řady různých kritérií ji teprve stanoví administrátor programu Erasmus+, kterým je v České republice Dům zahraniční spolupráce (DZS), příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a současně česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum.

Vzdělávací program Evropské unie Erasmus+ podporuje mezinárodní spolupráci a výjezdy do zahraničí. Účastní se jej děti, žáci, studenti, učitelé, nepedagogičtí pracovníci škol, dobrovolníci a další pracovníci s dětmi a mládeží.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy