Přeskočit na obsah

Městem zřizované školy se budou moci zapojit do programu Erasmus+

16. února 2022

Děti, žáci a zaměstnanci škol zřizovaných městem budou mít i v dalších letech možnost vycestovat do zahraničí díky programu Erasmus+. Brněnští radní dnes vzali na vědomí schválení akreditace do programu, kterou město získalo v klíčové akci „Mobilita jednotlivců“. Samotná akreditace neznamená nárok na finanční prostředky z programu Erasmus, ale je nezbytná k tomu, aby bylo možné předložit v jednotlivých výzvách programu žádosti o podporu na konkrétní aktivity.

„Na základě udělené akreditace podá Odbor školství a mládeže MMB žádost o akreditovaný projekt v roli tzv. koordinátora konsorcia. Tato role umožňuje obecním mateřským a základním školám, které nemají s danou problematikou zkušenosti ani dostatečnou administrativní a finanční kapacitu, zapojení do programu Erasmus+. Do konsorcia jsou sdruženy všechny školy zřizované městem Brnem a jeho městskými částmi. Prioritně počítáme s realizací aktivit ve spolupráci se školami a dalšími organizacemi v partnerských městech Brna na území Evropské unie. To zároveň přispěje k rozvoji vzájemné spolupráce, zvýšení povědomí o Brně a k navázání přímých kontaktů mezi školami,“ vysvětlil radní pro školství a sport Jaroslav Suchý.

Výše přidělených prostředků není zatím jasná. Na základě celé řady různých kritérií ji teprve stanoví administrátor programu Erasmus+, kterým je v České republice Dům zahraniční spolupráce (DZS), příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a současně česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum.

Vzdělávací program Evropské unie Erasmus+ podporuje mezinárodní spolupráci a výjezdy do zahraničí. Účastní se jej děti, žáci, studenti, učitelé, nepedagogičtí pracovníci škol, dobrovolníci a další pracovníci s dětmi a mládeží.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.