Přeskočit na obsah

Mendel se díky stejnojmenné univerzitě představí v Belgii a Slovinsku. Výstavy finančně podpoří město

16. února 2022

Rok 2022 se nese ve znamení oslav 200. výročí narození genetika Gregora Johanna Mendela. Město Brno se pod značkou Mendel.Brno snaží zviditelňovat tohoto světového vědce, a to i za pomoci klíčových brněnských institucí, které si na letošní rok připravily akce připomínající jeho odkaz. I proto dnes radní doporučili zastupitelům schválit poskytnutí dotace Mendelově univerzitě v Brně v celkové výši 615 tisíc korun.

V roce 2022 uplyne 200 let od narození Gregora Johanna Mendela, který je znám jako zakladatel genetiky. Na přípravě oslav se podílejí instituce z Brna i celé republiky a jejich cílem je osvěta a připomenutí Mendelova odkazu mezi lidmi z regionu, České republiky i zahraničí. Akce spojené s tímto výročím jsou postupně zveřejňovány na webu mendel.brno.cz.

Mendelova univerzita v Brně se na vedení města obrátila s žádostí o dotaci, která bude využita na výstavy pořádané v Belgii (červenec až listopad, místa konání: především v Bruselu) a Slovinsku (od dubna do října, místa konání: lublaňská Národní a univerzitní knihovna, Regionální muzeum Maribor, Univerzita Nova Gorica, hrad Bogenšperk).

„Výstavy organizované Mendelovou univerzitou v Brně se zaměří na propagaci města Brna jako centra vědy, výzkumu a inovací v zahraničí – konkrétně v Belgii a Slovinsku. Tyto země byly identifikovány jako vhodné pro lákání talentovaných studentů i pracovníků. Výstava v Bruselu bude spojená s propagací naší země v rámci předsednictví České republiky Radě EU ve druhé polovině roku 2022,“ přiblížil náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Výstavy budou prezentovat město Brno jako kolébku genetiky, sídlo inovativního vědeckého poznání, jako místo s kreativním přístupem k vědeckým tématům a univerzitní město s vědecko-výzkumnými kapacitami
a inovativními firmami. Přispějí také k rozvoji cestovního ruchu v Brně, budou město návštěvníkům prezentovat jako atraktivní moderní metropoli, která přitahuje kreativce, studenty, investice a byznys.

Výstava ve Slovinsku bude ve slovinštině a prostřednictvím QR kódu bude odkazovat návštěvníky na anglickou mutaci. Výstava v Belgii bude připravena v angličtině a po ukončení v Bruselu bude využita v areálu MENDELU ke stabilní prezentaci osobnosti G. J. Mendela.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz



Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.