Memorandum pomůže vzniku obchvatu Maloměřic a Obřan - Tiskový servis

Memorandum pomůže vzniku obchvatu Maloměřic a Obřan

  • 23. února 2022
  • 2 minuty čtení

Obchvat Maloměřic a Obřan je dlouho zásadním tématem nejen zasažených dvou čtvrtí, ale celého Brna. Postup města dnes radní stvrdili podepsáním memoranda o spolupráci statutárního města Brna, městské části Maloměřice a Obřany a společnosti Teplárny Brno, a. s. Dokument vyjasňuje postupy a role při přípravě tohoto projektu.

Memorandum urychlí přípravu na přeložení silnice II/374, která spádově přivádí do města dopravu z oblasti Bílovic nad Svitavou, Adamova a okolních obcí. Ta v důsledku vysoké stavební činnosti a rozvoje regionu v okolí Brna kapacitně nestačí a zahlcuje dopravu v městské části. „Nyní všechna auta mířící ze severovýchodu projíždí Fryčajovou a Obřanskou ulicí, které jsou hlavními tepnami Maloměřic a Obřan. Na takovou hustotu provozu však nebyly připraveny ani komunikace, ani obyvatelé městské části. Proto velmi vítám memorandum, které efektivní řešení uspíší. Nyní už je přeložení trasy zapracováno do nového Územního plánu města Brna. Po jeho schválení přistoupíme na jednání se zástupci kraje a k finalizaci projektu,“ popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Dokument potvrzuje závazek společnosti Teplárny Brno, a. s. k úhradě nákladů souvisejících s přípravou projektu až do výše 6 milionů korun. Jedná se o projektovou dokumentaci mířící ke stavebnímu povolení a všechny náležitosti s tímto aktem spojené. „Společnost dlouhodobě podporuje vybrané projekty města a jeho jednotlivých částí, proto se vedení Tepláren rozhodlo podpořit obchvat, jenž je potřebný pro Obřany a Maloměřice,“ doplnila Markéta Vaňková.

Přeložka komunikace povede stávající silnici II/374 namísto ulicemi Fryčajova a Obřanská územím za železniční tratí a seřaďovacím nádražím Maloměřice ulicí Kulkovou, ze které se řidiči dále napojí na velký městský okruh. Tato trasa je nyní méně zastavěná, nabízí tedy lepší podmínky pro vybudování nové komunikace. Směrem z města silnice překročí řeku ve stejných místech jako železnice, protne Mlýnské nábřeží a dále povede směrem na Bílovice nad Svitavou, kde se napojí na Obřanskou ulici. Součástí návrhu je také tunel pod Hradiskem u Obřan.

Jakmile bude schválen nový Územní plán města Brna, zahájí vedení města spolupráci s Jihomoravským krajem, který by měl celý projekt investorsky zaštítit. Předběžná hodnota obchvatu se počítá ve stovkách milionů korun. O financování se bude jednat s Ministerstvem dopravy, Státním fondem dopravní infrastruktury, případně s náležitými evropskými nástroji.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Další články z rubriky