Přeskočit na obsah

Masarykova univerzita přispěje ke zlepšení ovzduší v Brně

08. února 2022
Odborníci z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity začínají měřit znečištění ovzduší ve městě Brně. Na jeden rok tak rozšiřují měřicí kapacity stávajícího monitoringu ovzduší a získaná data využijí coby podklad pro aktualizaci akčního plánu zlepšování kvality brněnského ovzduší. V úterý 8. února do ulic poprvé vyjede speciálně vybavený měřicí vůz.

Vilém Pařil a Dominika Tóthová z Ekonomicko-správní fakulty MU v loňském roce odstartovali projekt Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna. Jejich záměrem je podrobně zmapovat imisní zátěž znečisťujících látek a na základě těchto poznatků formulovat konkrétní kroky ke zkvalitnění životního prostředí v celé metropoli. Ty jsou součástí pravidelně aktualizovaného Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší, s nímž město Brno pracuje od roku 2017.

„Získaná data mohou tvořit důležité podklady pro rozhodování v různých oblastech, například v dopravě, zdravotnictví, školství nebo životním prostředí,“ říká první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík, který se v úterý 8. února osobně zúčastní vypravení speciálního měřicího vozu do terénu. Měření budou realizována vždy na dvou měřicích místech současně po dobu čtrnácti dní, v každém ročním období. Projekt tak dočasně rozšíří kontinuální měření imisí ze stávajících deseti automatických stanic v katastru města na celkem dvaadvacet stanovišť. „Naším cílem je zjistit, jaký typ znečištění převládá, jaké jsou jeho hlavní zdroje, a navrhnout opatření k jeho snížení,“ shrnuje Dominika Tóthová.

V rámci projektu však budou výzkumníci měřit též individuální imisní zátěž obyvatel na cestách do práce nebo do školy. K tomu poslouží malé přenosné senzory, které bude několik dobrovolníků nosit u sebe. Ty zjistí, jak moc je konkrétní člověk vystaven znečištěnému ovzduší při pohybu po městě. Dle autorů projektu takto získaná individuální data skýtají značný výzkumný potenciál. „Spolu s dalšími výstupy budou zveřejňována a vizualizována na městském portálu data.brno.cz, kde budou k využití pro další analýzy,“ doplnil Tomáš Koláčný, druhý náměstek primátorky.

Brno se zavázalo snížit znečištění ovzduší pod zákonem stanovené roční limity do konce roku 2023. Jednou z institucí, které město při naplňování tohoto záměru podporují, je i Masarykova univerzita, jež v roce 2020 iniciovala založení společného projektu Brněnské živé laboratoře. Živá laboratoř navazuje na dlouhodobou spolupráci statutárního města Brna a centra RECETOX v oblasti vlivu znečištěného prostředí na zdraví brněnské populace a vytváří potenciál pro mezioborovou vědeckou spolupráci týmů Masarykovy univerzity s regionálními partnery. Mezi další spolupracující instituce patří rovněž město Oslo a University of Stavanger.
Měření kvality ovzduší realizuje a výsledky vyhodnocuje konsorcium firem Centrum dopravního výzkumu v. v. i., ENVItechBohemia, s. r. o., Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Český hydrometeorologický ústav a Bucek, s. r. o.

Kontaktní osoby: Ing. Dominika Tóthová, Ph.D. – dominika.tothova@econ.muni.cz, 549 497 438

Ing. Vilém Pařil, Ph.D. – vilem.paril@econ.muni.cz, 549 496 196

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Inovativní metoda pomohla v Technologickém parku zachovat desítky stromů. Postup ocenilo Ministerstvo vnitra

Inovativní řešení problému, podpora spolupráce startupu a městské společnosti i péče o životní prostředí – všechny tři aspekty v sobě spojil projekt z nedávné doby, na kterém kooperovalo Brno, Technologický park a firma Arbo Technologies. Úspěšný model ocenilo i Ministerstvo vnitra ve své soutěži. 

Žerotínovo náměstí oživí výtvarná intervence

Ve veřejném prostoru před Bílým domem vznikne umělecké dílo „Vidím plno dobrých lidí“ od Patrika Antczaka a Jakuba Jahna. Obraz na chodníku znázorní postavy reprezentující různé skupiny lidí, kteří ponesou barevné transparenty ve formě bublin. Do nich bude veřejnost moci dopisovat svá vlastní poselství. Slavnostní představení projektu proběhne 20. června.

V Brně odstartoval mezinárodní projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.

Finále evropského baseballového šampionátu mužů proběhne za významné podpory města Brna

Dokázat, že baseball patří mezi top sporty v České republice, je jedním z cílů mistrovství Evropy mužů, které se uskuteční na přelomu září a října. Část utkání ve skupinách i vyřazovacích bojích, ale především pak klání o třetí místo a finále proběhnou v Brně, a to za jeho významné podpory.