Přeskočit na obsah

Masarykova univerzita přispěje ke zlepšení ovzduší v Brně

08. února 2022

Odborníci z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity začínají měřit znečištění ovzduší ve městě Brně. Na jeden rok tak rozšiřují měřicí kapacity stávajícího monitoringu ovzduší a získaná data využijí coby podklad pro aktualizaci akčního plánu zlepšování kvality brněnského ovzduší. V úterý 8. února do ulic poprvé vyjede speciálně vybavený měřicí vůz.

Vilém Pařil a Dominika Tóthová z Ekonomicko-správní fakulty MU v loňském roce odstartovali projekt Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna. Jejich záměrem je podrobně zmapovat imisní zátěž znečisťujících látek a na základě těchto poznatků formulovat konkrétní kroky ke zkvalitnění životního prostředí v celé metropoli. Ty jsou součástí pravidelně aktualizovaného Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší, s nímž město Brno pracuje od roku 2017.

„Získaná data mohou tvořit důležité podklady pro rozhodování v různých oblastech, například v dopravě, zdravotnictví, školství nebo životním prostředí,“ říká první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík, který se v úterý 8. února osobně zúčastní vypravení speciálního měřicího vozu do terénu. Měření budou realizována vždy na dvou měřicích místech současně po dobu čtrnácti dní, v každém ročním období. Projekt tak dočasně rozšíří kontinuální měření imisí ze stávajících deseti automatických stanic v katastru města na celkem dvaadvacet stanovišť. „Naším cílem je zjistit, jaký typ znečištění převládá, jaké jsou jeho hlavní zdroje, a navrhnout opatření k jeho snížení,“ shrnuje Dominika Tóthová.

V rámci projektu však budou výzkumníci měřit též individuální imisní zátěž obyvatel na cestách do práce nebo do školy. K tomu poslouží malé přenosné senzory, které bude několik dobrovolníků nosit u sebe. Ty zjistí, jak moc je konkrétní člověk vystaven znečištěnému ovzduší při pohybu po městě. Dle autorů projektu takto získaná individuální data skýtají značný výzkumný potenciál. „Spolu s dalšími výstupy budou zveřejňována a vizualizována na městském portálu data.brno.cz, kde budou k využití pro další analýzy,“ doplnil Tomáš Koláčný, druhý náměstek primátorky.

Brno se zavázalo snížit znečištění ovzduší pod zákonem stanovené roční limity do konce roku 2023. Jednou z institucí, které město při naplňování tohoto záměru podporují, je i Masarykova univerzita, jež v roce 2020 iniciovala založení společného projektu Brněnské živé laboratoře. Živá laboratoř navazuje na dlouhodobou spolupráci statutárního města Brna a centra RECETOX v oblasti vlivu znečištěného prostředí na zdraví brněnské populace a vytváří potenciál pro mezioborovou vědeckou spolupráci týmů Masarykovy univerzity s regionálními partnery. Mezi další spolupracující instituce patří rovněž město Oslo a University of Stavanger.
Měření kvality ovzduší realizuje a výsledky vyhodnocuje konsorcium firem Centrum dopravního výzkumu v. v. i., ENVItechBohemia, s. r. o., Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Český hydrometeorologický ústav a Bucek, s. r. o.

Kontaktní osoby: Ing. Dominika Tóthová, Ph.D. – dominika.tothova@econ.muni.cz, 549 497 438

Ing. Vilém Pařil, Ph.D. – vilem.paril@econ.muni.cz, 549 496 196

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.