Přeskočit na obsah

Malé a střední podniky podpoří projekt Kontakt-Kontrakt

03. června 2020
Pomoci uspět místním malým a středním podnikům na trhu, podpořit konkurenceschopnost, inovace a obchodní příležitosti jihomoravských firem a jejich spolupráci v kontextu současné krizové situace a následně co nejrychleji rozhýbat podnikání. Takové ambice má projekt nazvaný Stálá kooperační a asistenční platforma Kontakt-Kontrakt, který dnes radní doporučili zastupitelům finančně podpořit částkou dva miliony korun.

„Podporou projektu Kontakt-Kontrakt částkou dva miliony korun představíme město jako atraktivní destinaci pro podnikání. Posílíme kapacity místních podniků v oblasti výzkumu a inovací, dosáhneme rozvoje inovativních firem prostřednictvím propojení, testování a další spolupráce se zástupci místního vědecko-výzkumného sektoru. A je to také příležitost k zapojení společností vlastněných městem Brnem ve formě poptávaných zakázek či nabízených služeb,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Platforma Kontakt-Kontrakt vytvoří podmínky pro vzájemné propojení podnikatelů v Brně a Jihomoravském kraji, což podpoří jejich soběstačnost v rámci regionu. Projekt tak reaguje na situaci v souvislosti s pandemií covid-19, která narušila funkční odběratelsko-dodavatelské vztahy. Firmy orientované na obchodní vazby se zahraničím ztratily odbyt či jim chybí komponenty pro výrobu, což vedlo k jejímu omezení.

„Z tohoto důvodu Regionální hospodářská komora Brno navrhuje tento nástroj, který navazuje na již existující úspěšnou kooperační platformu využívanou každoročně v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu
v Brně. Tato platforma bude rozšířena na kontinuální virtuální tržiště. Současně bude doplněna o poskytování asistenčních služeb Regionální hospodářskou komorou Brno. Využití služeb projektu bude pro všechny malé a střední podniky, univerzity a vědecko-výzkumná centra z Brna a Jihomoravského kraje zdarma,“
vysvětlil náměstek primátorky Tomáš Koláčný. Předpokládá se zapojení cca 500 subjektů z regionu.

Do projektu, který potrvá od 1. července 2020 do 30. června 2021, se mohou zapojit fyzické a právnické osoby (prioritně malé a střední podniky se sídlem, pobočkou nebo provozovnou v Brně či Jihomoravském kraji), vysoké školy, vědecko-výzkumná centra, další tuzemské a zahraniční firmy a klastry. Přínosem pro ně bude navázání kontaktů s potenciálními obchodními partnery, využití dočasně volných pracovních a firemních kapacit a snadnější přístup k podnikům a vědcům v konkrétním oboru.

Regionální hospodářská komora Brno jedná o podpoře projektu i ze strany Jihomoravského kraje.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: gardonova.katerina@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.