Přeskočit na obsah

Malé a střední podniky podpoří projekt Kontakt-Kontrakt

03. června 2020

Pomoci uspět místním malým a středním podnikům na trhu, podpořit konkurenceschopnost, inovace a obchodní příležitosti jihomoravských firem a jejich spolupráci v kontextu současné krizové situace a následně co nejrychleji rozhýbat podnikání. Takové ambice má projekt nazvaný Stálá kooperační a asistenční platforma Kontakt-Kontrakt, který dnes radní doporučili zastupitelům finančně podpořit částkou dva miliony korun.

„Podporou projektu Kontakt-Kontrakt částkou dva miliony korun představíme město jako atraktivní destinaci pro podnikání. Posílíme kapacity místních podniků v oblasti výzkumu a inovací, dosáhneme rozvoje inovativních firem prostřednictvím propojení, testování a další spolupráce se zástupci místního vědecko-výzkumného sektoru. A je to také příležitost k zapojení společností vlastněných městem Brnem ve formě poptávaných zakázek či nabízených služeb,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Platforma Kontakt-Kontrakt vytvoří podmínky pro vzájemné propojení podnikatelů v Brně a Jihomoravském kraji, což podpoří jejich soběstačnost v rámci regionu. Projekt tak reaguje na situaci v souvislosti s pandemií covid-19, která narušila funkční odběratelsko-dodavatelské vztahy. Firmy orientované na obchodní vazby se zahraničím ztratily odbyt či jim chybí komponenty pro výrobu, což vedlo k jejímu omezení.

„Z tohoto důvodu Regionální hospodářská komora Brno navrhuje tento nástroj, který navazuje na již existující úspěšnou kooperační platformu využívanou každoročně v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu
v Brně. Tato platforma bude rozšířena na kontinuální virtuální tržiště. Současně bude doplněna o poskytování asistenčních služeb Regionální hospodářskou komorou Brno. Využití služeb projektu bude pro všechny malé a střední podniky, univerzity a vědecko-výzkumná centra z Brna a Jihomoravského kraje zdarma,“
vysvětlil náměstek primátorky Tomáš Koláčný. Předpokládá se zapojení cca 500 subjektů z regionu.

Do projektu, který potrvá od 1. července 2020 do 30. června 2021, se mohou zapojit fyzické a právnické osoby (prioritně malé a střední podniky se sídlem, pobočkou nebo provozovnou v Brně či Jihomoravském kraji), vysoké školy, vědecko-výzkumná centra, další tuzemské a zahraniční firmy a klastry. Přínosem pro ně bude navázání kontaktů s potenciálními obchodními partnery, využití dočasně volných pracovních a firemních kapacit a snadnější přístup k podnikům a vědcům v konkrétním oboru.

Regionální hospodářská komora Brno jedná o podpoře projektu i ze strany Jihomoravského kraje.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: gardonova.katerina@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.