Přeskočit na obsah

Magistrát zavádí do praxe novinky v zadávání veřejných zakázek, tedy sociálně a environmentálně odpovědné zadávání a inovace

14. dubna 2021
Rada města Brna dnes aktualizovala metodiku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. V souladu s novelou zákona č. 134/2016 Sb. je přidána povinnost dodržovat zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Nadto je také lépe nastaven postup, kterým jednotlivé útvary magistrátu informují radní o odstraňování havarijních situací v limitu do 200 000 Kč bez DPH.

„Aktualizací, která reflektuje novelu zákona, byly do metodiky přidány zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací, přičemž je zadavatel povinen svůj postup řádně odůvodnit,“ řekl náměstek primátorky Tomáš Koláčný a dále uvedl: „Jedná se o moderní a smysluplný trend. Budeme se snažit, abychom nehledali zdůvodnění, proč zásady dodržet nejde, ale naopak abychom z nich získali co nejvíce přínosu pro město. Zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací jsou nástroj, díky němuž můžeme podporovat zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, jako jsou dlouhodobě nezaměstnaní, absolventi, lidé s nízkou kvalifikací či starší 55 let. Zásady rovněž umožňují zohledňovat dopady záměrů města na životní prostředí a na trvale udržitelný rozvoj.“

Další změna metodiky se týká odstraňování havarijních situací, u nichž bezprostředně hrozí vznik škody na majetku statutárního města Brna. „Jde-li o práce do 200 000 korun a je-li současně potřeba řešení havarijní situace natolik urgentní, že hrozí vznik škody na majetku města, připouští metodika přímé oslovení jediného dodavatele. Všechny útvary magistrátu, které zmíněný mimořádný postup využijí, však mají povinnost takové situace evidovat a čtvrtletně o nich informovat Radu města Brna,“ doplnil informace náměstek Tomáš Koláčný.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Nevyužité fotbalové hřiště v Bosonohách se díky participativnímu rozpočtu proměnilo ve „Sportovně-relaxační lesní zónu“

Ukázkami jízdy na pumptracku i závody pro děti a mládež ve čtvrtek slavnostně odstartuje novou kapitolu své existence někdejší fotbalové hřiště v bosonožském lese. Myšlenka jeho revitalizace uspěla v roce 2020 v participativním rozpočtu a o tři roky a tři miliony později je „Sportovně-relaxační lesní zóna“ připravená na návštěvníky a návštěvnice. 

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

AKTUALIZACE 3. 10. 13:45 Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ dnes odstartovala křtem galerijní tramvaje. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. ročníku Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.