Přeskočit na obsah

Magistrát zavádí do praxe novinky v zadávání veřejných zakázek, tedy sociálně a environmentálně odpovědné zadávání a inovace

14. dubna 2021

Rada města Brna dnes aktualizovala metodiku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. V souladu s novelou zákona č. 134/2016 Sb. je přidána povinnost dodržovat zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Nadto je také lépe nastaven postup, kterým jednotlivé útvary magistrátu informují radní o odstraňování havarijních situací v limitu do 200 000 Kč bez DPH.

„Aktualizací, která reflektuje novelu zákona, byly do metodiky přidány zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací, přičemž je zadavatel povinen svůj postup řádně odůvodnit,“ řekl náměstek primátorky Tomáš Koláčný a dále uvedl: „Jedná se o moderní a smysluplný trend. Budeme se snažit, abychom nehledali zdůvodnění, proč zásady dodržet nejde, ale naopak abychom z nich získali co nejvíce přínosu pro město. Zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací jsou nástroj, díky němuž můžeme podporovat zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, jako jsou dlouhodobě nezaměstnaní, absolventi, lidé s nízkou kvalifikací či starší 55 let. Zásady rovněž umožňují zohledňovat dopady záměrů města na životní prostředí a na trvale udržitelný rozvoj.“

Další změna metodiky se týká odstraňování havarijních situací, u nichž bezprostředně hrozí vznik škody na majetku statutárního města Brna. „Jde-li o práce do 200 000 korun a je-li současně potřeba řešení havarijní situace natolik urgentní, že hrozí vznik škody na majetku města, připouští metodika přímé oslovení jediného dodavatele. Všechny útvary magistrátu, které zmíněný mimořádný postup využijí, však mají povinnost takové situace evidovat a čtvrtletně o nich informovat Radu města Brna,“ doplnil informace náměstek Tomáš Koláčný.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.