Přeskočit na obsah

Magistrát vypisuje dotační titul na podporu vrcholového sportu

16. září 2020
Stejně jako v minulých letech město Brno vypisuje dotační titul na podporu vrcholových sportovců. Výzva se týká jak kolektivních, tak individuálních sportů. Lhůta pro podání žádostí začíná 19. října a končí 30. října 2020.

„I následující rok plánujeme podpořit brněnské vrcholové sportovce nemalou částkou. Předpokládáme, že by mohlo jít až o 74 milionů korun. O přesné částce určené na tento dotační titul rozhodne do konce roku zastupitelstvo. Naším cílem je vytvořit pro brněnské kluby a sportovce kvalitní zázemí pro přípravu a zároveň je motivovat k růstu a působení ve městě. Významná je také prezentace Brna na regionálních a mezinárodních soutěžích,“ uvedl Jaroslav Suchý, radní pro oblast sportu.

Přesné znění výzvy najdou zájemci na stránkách města Brna: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy.

Termín podávání žádostí je stanoven na období od 19. října do 30. října 2020. Poskytování dotací se řídí Metodikou na podporu vrcholového sportu ve městě Brně, schválenou Zastupitelstvem města Brna. Následně budou žádosti dle předem daných pravidel posouzeny a předloženy ke schválení voleným orgánům. Samotné dotace zastupitelé zpravidla schvalují v únoru nebo březnu.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.