Přeskočit na obsah

Magistrát vypisuje další ročník dotačních titulů v oblasti zdraví

26. srpna 2020
Jako každý rok připravilo město Brno další ročník dotačních titulů v oblasti zdraví. Konkrétně mohou získat podporu projekty v oblasti rodinné politiky, neformální pečovatelé, programy na podporu prevence násilí v rodině a také doplňující zdravotnické služby na území města Brna.

 Celkově je pro příští rok pro programy v oblastí zdraví vyčleněno 5,728 milionu Kč. V průběhu října budeme sbírat žádosti, které budou následně vyhodnoceny a předloženy ke schválení. Finální slovo bude mít zastupitelstvo, které o udělení dotací rozhoduje v březnu,“ popsal 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

  1. Dotace na projekty v oblasti podpory rodinné politiky

Jedná se především o služby preventivního a podpůrného charakteru. Účelem poskytovaných dotací je usnadňování a posilování partnerského a manželského soužití a rodičovství, podpora rodiny v péči o děti, harmonizace pracovního a rodinného života a podpora vzdělávací činnosti v prorodinné oblasti.

  1. Dotace na aktivity v oblasti podpory neformálních pečovatelů

V rámci programu budou podporovány aktivity na podporu stability rodin, které pečují o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora. Dále bude věnována pozornost vzdělávání pečujících osob a zpracování odborných studií a analýz na téma neformální péče.

  1. Dotace na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna

Cílem je poskytnout dotace brněnským zdravotnickým službám, které nejsou zajišťovány v dostatečné míře nebo vůbec.

  1. Dotace na podporu prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí

Jedná se zejména o podporu právního poradenství včetně zastupování klientů, podporu řešení krizových situací, podporu v oblasti primární prevence a intervence a další aktivity na poli prevence a pomoci.

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 100 tisíc Kč a minimální 10 tisíc Kč. Pouze u programu v oblasti rodinné politiky je limit stanoven na 200 tisíc Kč.

Žádosti se předkládají od 1. října do 31. října 2020. Zastupitelstvo města Brna o žádostech rozhoduje zpravidla v březnu následujícího roku. 

Zásady a pravidla dotací naleznete v následujícím odkazu: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-zdravi/.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 

Brno 26. 8. 2020

Nejnovější tiskové zprávy

Brno podporuje inovátory i výzkumníky z jihu Moravy. Ti mohou získat granty – startuje další výzva programu Prototypuj a ověřuj

Lokátory pro freeridery, vylepšení zubního implantátu a inovativní polymer – to jsou příklady projektů, které v loňském roce získaly podporu z programu Prototypuj a ověřuj. Město Brno prostřednictvím inovační agentury JIC nyní otevírá novou výzvu. Od 27.  března do 5. května do něj mohou inovátoři z jižní Moravy hlásit své projekty a získat až 800 tisíc korun.

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.