Přeskočit na obsah

Magistrát vypisuje další ročník dotačních titulů v oblasti zdraví

26. srpna 2020

Jako každý rok připravilo město Brno další ročník dotačních titulů v oblasti zdraví. Konkrétně mohou získat podporu projekty v oblasti rodinné politiky, neformální pečovatelé, programy na podporu prevence násilí v rodině a také doplňující zdravotnické služby na území města Brna.

 Celkově je pro příští rok pro programy v oblastí zdraví vyčleněno 5,728 milionu Kč. V průběhu října budeme sbírat žádosti, které budou následně vyhodnoceny a předloženy ke schválení. Finální slovo bude mít zastupitelstvo, které o udělení dotací rozhoduje v březnu,“ popsal 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

  1. Dotace na projekty v oblasti podpory rodinné politiky

Jedná se především o služby preventivního a podpůrného charakteru. Účelem poskytovaných dotací je usnadňování a posilování partnerského a manželského soužití a rodičovství, podpora rodiny v péči o děti, harmonizace pracovního a rodinného života a podpora vzdělávací činnosti v prorodinné oblasti.

  1. Dotace na aktivity v oblasti podpory neformálních pečovatelů

V rámci programu budou podporovány aktivity na podporu stability rodin, které pečují o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora. Dále bude věnována pozornost vzdělávání pečujících osob a zpracování odborných studií a analýz na téma neformální péče.

  1. Dotace na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna

Cílem je poskytnout dotace brněnským zdravotnickým službám, které nejsou zajišťovány v dostatečné míře nebo vůbec.

  1. Dotace na podporu prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí

Jedná se zejména o podporu právního poradenství včetně zastupování klientů, podporu řešení krizových situací, podporu v oblasti primární prevence a intervence a další aktivity na poli prevence a pomoci.

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 100 tisíc Kč a minimální 10 tisíc Kč. Pouze u programu v oblasti rodinné politiky je limit stanoven na 200 tisíc Kč.

Žádosti se předkládají od 1. října do 31. října 2020. Zastupitelstvo města Brna o žádostech rozhoduje zpravidla v březnu následujícího roku. 

Zásady a pravidla dotací naleznete v následujícím odkazu: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-zdravi/.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 

Brno 26. 8. 2020

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.