Přeskočit na obsah

Magistrát odeslal zřizovatelům mateřských škol doporučení k jejich znovuotevření

11. května 2020

Mateřské školy zřizované městem a městskými částmi budou moci otevřít v návaznosti na konec nouzového stavu, tedy od pondělí 18. května 2020. Toto téma včera opětovně projednali radní na svém mimořádném zasedání a schválili seznam doporučení, která byla odeslána zřizovatelům a vedením mateřských škol.

Městské mateřské školy mohou opětovně zahájit provoz po ukončení nouzového stavu. Záleží to na dohodě ředitele se zřizovatelem a možnostech škol dodržet požadovaná hygienická nařízení. Na základě metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsme sepsali seznam doporučení, která by měli ředitelé a ředitelky mateřských škol zohlednit,“ uvedl Jaroslav Suchý, radní pro oblast školství.

Ne všechny mateřské školy otevřou od 18. května 2020. Záleží to na projednání ředitele se zřizovatelem a možnostech škol dodržet požadovaná hygienická nařízení. Školky budou o termínu otevření rodiče informovat. 

Město Brno také školským zařízením pomůže a nakoupí jim teploměry, roušky a rukavice,“ doplnil Jaroslav Suchý. Podrobnosti najdete v tiskové zprávě z minulého týdne: https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/mesto-nakoupi-skolam-hygienicke-pomucky-a-teplomery/. 

Město Brno, především prostřednictvím jednotlivých městských částí, zřizuje 137 mateřských škol. Ty navštěvuje 11,5 tisíce dětí. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo metodiku hygienických standardů, kterou by měly školky dodržovat. Najdete ji zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo-skolstvi-pripravilo-manualy-pro-vsechny-typy.


Soukromé mateřské školy mohou fungovat od 20. dubna 2020. Otevření je také na jejich rozhodnutí.

Doporučení statutárního města Brna ke znovuotevření mateřských škol zřizovaných městem Brnem
a jeho městskými částmi 

1. Detailně se seznámit s metodikou MŠMT „Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020“ vydanou dne 30. 4. 2020 a připravit její aplikaci na podmínky vlastní MŠ.

2. Provést průzkum zájmu rodičů o termín otevření MŠ a současně poskytnout rodičům informace o rizikových skupinách, zaslat vzor čestného prohlášení a stanovit termín zpětné vazby pro vyjádření rodičů – bezodkladně.

3. Neprodleně navrhnout setkání se zřizovatelem a mít pro toto setkání vyhodnocena stanoviska rodičů a vzdělávací podmínky školy – personální i organizační.

4. Pokud se bude otvírat MŠ v jiném termínu než 18. 5. 2020 (konec nouzového stavu – pozbytím platnosti Nařízení RMB č. 5/2020 ve znění nařízení č. 6/2020), je třeba mít vyjádření zřizovatele, že bylo projednáno přerušení provozu mateřské školy, a to v souladu s vyhláškou o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb. v platném znění.

5. Provést úpravu organizační části školního řádu (vytvořit dodatek, se kterým budou prokazatelně seznámeni rodiče).

• Eliminovat vstup dospělých osob přivádějících děti do prostor MŠ (pokud je to možné, např. využít i možnosti zkrácení délky provozu MŠ).

• Promyslet organizaci chodu MŠ včetně stravování (podávání stravy, aby děti neseděly v bezprostřední blízkosti, možnost postupného stravování ve skupinách apod.).

• Promyslet organizaci odpoledního odpočinku s využitím všech volných prostor.

• Promyslet organizaci vydávání dětí po obědě i po odpoledním odpočinku.

6. Zabezpečit potřebné dezinfekční a ochranné pomůcky pro zaměstnance ve spolupráci se zřizovatelem.

Doporučujeme zveřejnit všeobecné informace i na webových stránkách školy podle nastavených podmínek každé MŠ, například: 

• Pro všechny osoby přicházející před budovu školy platí povinnost zakrytí úst, nosu a dodržování odstupu 2 metry.

• Děti si přebírá pedagog MŠ před vstupem po změření tělesné teploty.

• Minimalizuje se shromažďování osob před MŠ.

• Zákonní zástupci nebo jiné cizí osoby nebudou vstupovat do budovy MŠ.

• Děti si neprodleně po přezutí a převlečení musí důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

• Dodržují se hygienické podmínky při úklidu, umývání a dezinfekci povrchů.

• Používají se ochranné pomůcky, např. u výdeje jídla, u likvidace odpadů, při dopomoci s osobní hygienou dětí.

• Dodržuje se dostatečné větrání třídy.

• Je uzpůsobena forma vzdělávacích činností: prioritu mají individuální činnosti, organizace aktivit směřujících k delšímu pobytu ve venkovních prostorách. 

• Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí.

       apod. 

Bc. Filip PoňuchálekTiskový mluvčítel.: +420 542 172 162mobil: +420 773 785 318e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz  

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.