Přeskočit na obsah

Magistrát hledá psychologa. Pomůže s výběrem zaměstnanců, se vzděláváním i s řešením problémů. Nastoupit by měl od 1. ledna

06. října 2021
Posouzení schopností a dovedností uchazeče o práci, průběžné vzdělávání zaměstnanců, řešení problematických nebo mimořádných situací na pracovišti, ale i individuální pomoc při krizovém stavu. To jsou hlavní úkoly psychologa, který by měl na Magistrátu města Brna působit od 1. ledna. Nabídka pracovního místa byla zveřejněna dnes.

„Občané od nás po právu očekávají špičkové a profesionální veřejné služby. Mojí odpovědností je zajistit, aby je poskytovali vhodně vybraní, motivovaní, odborně vzdělaní a komunikačně vybavení úředníci a další zaměstnanci. Zřízení pracovního místa psychologa je jedním z mnoha kroků, které jsou postupně zaváděny, abychom pro ně vytvořili adekvátní podmínky pro práci, osobnostní i profesní rozvoj a také dosažení tolik potřebné work-life balance,“ řekl tajemník Magistrátu města Brna Oliver Pospíšil.

Magistrátní psycholog bude zpracovávat psychologická posouzení uchazečů o zaměstnání včetně příslušných doporučení o vhodnosti na danou pracovní pozici a účastnit se výběrových řízení v rámci karierního a profesního postupu zaměstnanců. Dále povede vzdělávací a osobnostně rozvojové aktivity, jako je nácvik komunikačních a sociálních dovedností, aktivity podporující profesní růst zaměstnanců, rozvoj výkonnostních dovedností a leadership. Jeho úkolem bude také řešit individuálně problémy vztahů mezi zaměstnanci na pracovišti a poskytovat individuální psychologické konzultace a poradenství pro zaměstnance. „Magistrát města Brna má více než 1 300 zaměstnanců. Při takovém počtu lidí je logické, že se někteří kolegové mohou ocitnout ve stresu. Důvody mohou být i ryze soukromé, jako je vážná nemoc či úmrtí v rodině, nebo samozřejmě pracovní, což hrozí především na pozicích, kde jsou často vystaveni vyhroceným situacím, například přepážková pracoviště a odbory, které řeší sociální a bytovou problematiku,“ uvedl tajemník magistrátu Oliver Pospíšil.

Psycholog je na Magistrátu města Brna novou pracovní pozicí. Díky optimalizaci struktury Kanceláře tajemníka však nedochází k nárůstu celkového počtu funkčních míst.

Mezi další novinky patří zavedení pružné pracovní doby, která má fungovat od ledna, nebo posílení interních vztahů a meziodborové spolupráce. „Jde o věci, které efektivně fungují v soukromém sektoru a považuji za správné, abychom je implementovali i u nás. Mým cílem není jen zajistit perfektní chod úřadu, ale také usilovat o to, aby jeho zaměstnanci byli spokojení, protože se to odrazí i v kvalitě jejich práce,“ dodal Oliver Pospíšil.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.