Přeskočit na obsah

Lidé v pěti městských částech už nemusejí používat septiky, Brno dobudovalo kanalizační síť

19. září 2022

Významný projekt dostavby kanalizace v pěti městských částech se blíží ke konci. Už nyní je kanalizace dobudována v Líšni a Dvorskách, dokončují se práce na Brně-jihu. Do konce listopadu pak bude kanalizace hotová i v Maloměřicích a Obřanech a v Bosonohách, kde už zbývají jen některé ulice. Díky projektu za 1,169 miliardy korun už nebude muset využívat septik více než tisícovka domácností.

„Díky tomuto rozsáhlému projektu, který se dotkl městských částí Brno-jih, Maloměřice a Obřany, Tuřany-Dvorska, Líšeň a Bosonohy, získá 1 003 domácností přístup ke kanalizaci. Je těžko představitelné, že v dnešní době ještě tolik brněnských domácností musí spoléhat na septik či jímky, které pak na vlastní náklady musejí vyvážet. Nyní už bude zbývat dobudování kanalizace jen v některých ulicích na území města, už ale nepůjde o celé městské části. V Líšni a Dvorskách je nyní kanalizace dokončená, jen malý kousek zbývá do finále na Brně-jihu a do 30. listopadu bude hotovo i v Maloměřicích a Obřanech a v Bosonohách,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Projekt Dostavba kanalizace v Brně II si kladl za cíl výrazné zlepšení kvality vodních toků ve městě díky snížení množství znečištění vypouštěného do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů při deštích. V městských částech vznikl oddílný kanalizační systém ve stávající zástavbě. Uvedením těchto staveb do provozu budou splaškové vody odvedeny na čistírnu odpadních vod v Modřicích a nebudou znečišťovat vodní toky.

Současně s budováním kanalizačního systému vzniklo cca 17 km splaškové kanalizace a 12 km dešťové kanalizace, provedly se nezbytné přeložky dalších inženýrských sítí a dotčené ulice získaly nebo právě získávají nový povrch. Nyní můžeme říct, že zhruba 95 % prací je hotovo a zbývající část se dokončí nejpozději do 30. listopadu. Celkem se projekt týkal 40 ulic,“ zdůraznil radní pro oblast investic David Grund.

Práce začaly v březnu 2020 a vyšly na 1,169 miliardy korun. Jednotlivé dokončené ulice jdou postupně do předčasného užívání tak, aby je mohli místní i projíždějící už naplno využívat. Děkujeme všem za trpělivost při dopravních omezeních, která si tento rozsáhlý projekt vyžádal,“ doplnila Markéta Vaňková. Zhotovitelem bylo sdružení společností OHLA, HOCHTIEF a FIRESTA.

Počet nově připojených domácností ke kanalizaci díky projektu:

Bosonohy:                      562

Líšeň:                             109

Obřany:                            82

Tuřany-Dvorska:             114

Brno-jih:                          136

Kontakt pro média

Anna Dudková

Nejnovější tiskové zprávy

Kaple sv. Antonína Paduánského v Žabovřeskách se utká v soutěži o nejlépe opravenou památku v kraji

Jihomoravský kraj pravidelně vyhlašuje soutěž o nejlépe opravenou kulturní památku za uplynulý rok. Do tohoto klání se letos přidává i statutární město Brno s rekonstruovanou kaplí sv. Antonína Paduánského v Žabovřeskách. Radní dnes souhlasili s podáním přihlášky.

Nápady na zlepšení města je opět možné přihlásit do Dáme na vás

Víte o něčem, co by prospělo vaší ulici? Vaší čtvrti? Chybí tam nějaká služba? Projekty, které by pozvedly život v Brně o úroveň výš a na které by vám stačilo 5 milionů korun, lze ode dneška až do 15. května přihlašovat do letošního (už sedmého) ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás.

I v letošním roce se mohou Brňané těšit na sportovní a zábavní akce pod taktovkou městské společnosti STAREZ-SPORT

Společnost STAREZ-SPORT každoročně pro město Brno pořádá řadu akcí a projektů. Na dnešním zasedání radní projednali změny pro letošní rok. Některé akce se dočkají větší podpory nebo se upraví jejich organizace.

Brno a Lipsko jsou partnery 50 let. Oslavy výročí zahájil koncert Filharmonie Brno v lipském Gewandhausu

Nedělní koncert Filharmonie Brno v koncertním sále Gewandhaus oficiálně zahájil jubilejní 50. výročí partnerství měst Brna a Lipska.