Lidé mohou žádat o další tři startovací byty. Novostavby na Valchařské mají kolaudaci

  • 23. září 2020
Až do 20. října mohou zájemci podávat žádosti o startovací bydlení v Brně. Původně se jednalo o 47 bytových jednotek, jejich počet se ale zvýšil o další tři. Novostavby na Valchařské, kde se nachází 15 aktuálně nabízených startovacích bytů, navíc získaly právě dnes kolaudační souhlas. Lidé si tyto jednotky budou moci prohlédnout v říjnu na dnech otevřených dveří.

Dvě novostavby na ulici Valchařské získaly kolaudační souhlas. Bytový dům Valchařská 14 má čtyři nadzemní podlaží, v prvním jsou provozní a technické prostory, ve zbývajících celkem 9 bytů o velikostech 2+kk a 3+kk. Naproti přes ulici se v proluce v řadové zástavbě nachází novostavba bytového domu Valchařská 15. Jde rovněž o čtyřpodlažní budovu, kde se byty nacházejí ve 2.–4. NP. Celkem je zde 6 bytů o vel. 2+kk.

„Tyto krásné nové byty jsou velmi žádané. Dokládá to také návštěvnost dní otevřených dveří, které jsme už uspořádali. Pro velký zájem je lidem otevřeme znovu, a to Vojtovu ve středu 30. října od 16 hodin a Valchařskou ve středu 7. října od 16 hodin,“ pozval k prohlídkám startovacích bytů náměstek primátorky Jiří Oliva.

Nabídka startovacích bytů, jež jsou určeny převážně mladým lidem, kteří se chtějí osamostatnit či založit rodinu, se navíc rozšířila o další tři bytové jednotky. K bytům na Valchařské, Vojtově, Beethovenově a Masarykově přibyly další na Mostecké a Stamicově.

Podmínky startovacích bytů
O startovací byt mohou ve výběrovém řízení zažádat páry, jejichž celkový čistý měsíční příjem činí minimálně 27 300 Kč a maximálně 58 013 Kč. Oba žadatelé musejí být zletilí, ale mladší 35 let, nesmějí vlastnit dům nebo byt a ani být jeho nájemcem (nebo musí prokázat, že je toto bydlení vzhledem k jejich finanční či sociální situaci nevyhovující). Podmínkou také je, aby žadatelé neměli žádné dluhy za užívání bytu nebo za služby s tím spojené.

Žádost o startovací byt je třeba doručit na podatelnu magistrátu, aktuální výběrové řízení je otevřeno do 20. října. V žádosti partneři uvedou popis stávající bytové situace, trvalé bydliště, datum narození, kontaktní e-mail nebo telefon a také o jaký byt či byty mají zájem. Na zalepenou obálku napíší „Startovací byt“ a kontaktní adresu jednoho ze žadatelů.
Z dodaných žádostí, které splňují všechny podmínky, se noví nájemníci vybírají losem. U každého bytu probíhá losování tak, že se nejprve vybírá ze skupiny žadatelů s dítětem/dětmi (sem spadají i páry, kde je žadatelka těhotná). Další v pořadí jsou manželé a registrovaní partneři a třetí skupinu představují nesezdané páry.
Přihlásit se lidé mohou o více bytů zároveň. Pokud jsou vybráni u jednoho, jsou z dalšího losování vyřazeni.
Smlouva o nájmu se uzavírá na dobu určitou tří let s možností prodloužení o dva roky. Výše nájemného (u nových bytů na Vojtově a Valchařské 90 Kč/m2/měsíc, u bytů na Masarykově, Beethovenově, Mostecké a Stamicově 61,54 Kč/m2/měsíc) se každoročně zvedá o míru inflace za předchozí kalendářní rok. Tyto podmínky dovolují nájemníkům, aby si našetřili prostředky na budoucí bydlení.


Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy