Přeskočit na obsah

Lepší integrovat včas než řešit problémy později. Brno přijalo strategii pro integraci cizinců

08. září 2020
Zabezpečit integraci cizinců do většinové společnosti. Zaměřit se na vzdělávání dětí i dospělých, vést je k ekonomické soběstačnosti, pomoci jim rozvíjet sousedské vztahy. Předcházet vzniku problémů, nebo je alespoň včas řešit. To jsou hlavní cíle, které do Brna, města s druhým největším počtem cizinců v republice, přináší Strategie integrace cizinců pro roky 2020–2026.

Brno se profiluje jako město, které ekonomicky roste a v němž se daří rozvoji a inovacím. To sem láká lidi z celého světa, ať už studenty a doktorandy, vysoce specializované odborníky, nebo manipulační dělníky. Město na proměnu skladby obyvatel a její rostoucí pestrost reaguje vypracováním Strategie integrace cizinců ve městě Brně 2020–2026, kterou dnes schválili zastupitelé. „V tuto chvíli jde o poměrně obecný dokument, který bude rozvíjený vždy tříletými akčními plány. Ty už budou obsahovat konkrétní kroky a opatření, která nám pomůžou dosáhnout kýženého cíle – vytvořit z Brna tolerantní, mezinárodní, bezpečné a soudržné město, které nás spojuje,“ popsal předseda Poradního orgánu statutárního města Brna pro otázky integrace cizinců Marek Fišer s tím, že v České republice má podobnou strategii i hlavní město Praha. „V zahraničí jde naopak o celkem běžnou záležitost. Města tak ale často reagovala až na fakt, že dlouhodobě opomíjená tematika integrace způsobovala sociální a bezpečnostní problémy, které bylo třeba řešit. V tomto chceme být v Brně o krok napřed. Výzkumy zároveň dokazují, že dobře nastavená integrace vede k minimalizaci rizik a maximalizaci zisků pramenících z migrace. Samospráva migrační politiku sice nevytváří, to je otázka státu; nicméně je první, kdo se střetává s jejími dopady a důsledky, a v případě, kdy jsou negativní, je nucena je řešit,“ dodal Marek Fišer.

Zhruba tříletou přípravu strategie monitoroval a průběžně připomínkoval Poradní orgán SMB pro otázky integrace cizinců, v němž byli zástupci města, kraje a akademického a neziskového sektoru. Celkem se do tvorby dokumentu zapojilo na 150 účastníků ze širokého spektra organizací, jako jsou městské, krajské a státní úřady, školská a zdravotnická zařízení, univerzity, zaměstnavatelé, sociální služby, bezpečnostní složky, politické strany a neziskové organizace. Příprava strategie byla primárně financována ze státního rozpočtu prostřednictvím dotace Ministerstva vnitra ČR na podporu lokální integrace cizinců v obcích. Město ji kofinancovalo z 10 %.

Cílovou skupinou strategie jsou jak cizinci legálně pobývající v Brně, tak i veřejnost, zaměstnavatelé nebo veřejné instituce typu školy, úřady apod. Jde například o to pomoci se vzájemnou komunikací cizinců a těchto institucí, tak aby jako obyvatelé České republiky porozuměli svým právům a povinnostem, aby poznali pravidla soužití v daném místě a dodržovali je. V rámci zlepšení informovanosti bude také město sbírat reálná data, která budou sloužit jako objektivní podklad pro vyvracení manipulativních a dezinformačních zpráv.

Dalším krokem bude vytvoření prvního akčního plánu. Hotový by měl být do konce roku.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

V Brně odstartoval mezinárodní výzkumný projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.

Finále evropského baseballového šampionátu mužů proběhne za významné podpory města Brna

Dokázat, že baseball patří mezi top sporty v České republice, je jedním z cílů mistrovství Evropy mužů, které se uskuteční na přelomu září a října. Část utkání ve skupinách i vyřazovacích bojích, ale především pak klání o třetí místo a finále proběhnou v Brně, a to za jeho významné podpory.

V Brně začne jezdit nová bezplatná okružní linka pro návštěvníky Riviéry

Od čtvrtka 1. června 2023 začnou jezdit autobusy po nové okružní lince s označením C. Ta zajistí doplňkovou obsluhu areálu Riviéra a jeho propojení s okolními místy. V provozu bude do konce letních prázdnin a bude bezplatná.

Dětské hřiště v Akátkách se zmodernizuje díky projektu Dáme na vás

V loňském ročníku participativního rozpočtu získal projekt Dětské hřiště AKÁTKY 2 887 kladných hlasů. Díky tomu se stal jedním z vítězných a míří k realizaci. Dnes byl Radou města Brna vybrán zhotovitel, který hřiště postaví. Je jím společnost Unipark, s. r. o.