Přeskočit na obsah

Lepší integrovat včas než řešit problémy později. Brno přijalo strategii pro integraci cizinců

08. září 2020

Zabezpečit integraci cizinců do většinové společnosti. Zaměřit se na vzdělávání dětí i dospělých, vést je k ekonomické soběstačnosti, pomoci jim rozvíjet sousedské vztahy. Předcházet vzniku problémů, nebo je alespoň včas řešit. To jsou hlavní cíle, které do Brna, města s druhým největším počtem cizinců v republice, přináší Strategie integrace cizinců pro roky 2020–2026.

Brno se profiluje jako město, které ekonomicky roste a v němž se daří rozvoji a inovacím. To sem láká lidi z celého světa, ať už studenty a doktorandy, vysoce specializované odborníky, nebo manipulační dělníky. Město na proměnu skladby obyvatel a její rostoucí pestrost reaguje vypracováním Strategie integrace cizinců ve městě Brně 2020–2026, kterou dnes schválili zastupitelé. „V tuto chvíli jde o poměrně obecný dokument, který bude rozvíjený vždy tříletými akčními plány. Ty už budou obsahovat konkrétní kroky a opatření, která nám pomůžou dosáhnout kýženého cíle – vytvořit z Brna tolerantní, mezinárodní, bezpečné a soudržné město, které nás spojuje,“ popsal předseda Poradního orgánu statutárního města Brna pro otázky integrace cizinců Marek Fišer s tím, že v České republice má podobnou strategii i hlavní město Praha. „V zahraničí jde naopak o celkem běžnou záležitost. Města tak ale často reagovala až na fakt, že dlouhodobě opomíjená tematika integrace způsobovala sociální a bezpečnostní problémy, které bylo třeba řešit. V tomto chceme být v Brně o krok napřed. Výzkumy zároveň dokazují, že dobře nastavená integrace vede k minimalizaci rizik a maximalizaci zisků pramenících z migrace. Samospráva migrační politiku sice nevytváří, to je otázka státu; nicméně je první, kdo se střetává s jejími dopady a důsledky, a v případě, kdy jsou negativní, je nucena je řešit,“ dodal Marek Fišer.

Zhruba tříletou přípravu strategie monitoroval a průběžně připomínkoval Poradní orgán SMB pro otázky integrace cizinců, v němž byli zástupci města, kraje a akademického a neziskového sektoru. Celkem se do tvorby dokumentu zapojilo na 150 účastníků ze širokého spektra organizací, jako jsou městské, krajské a státní úřady, školská a zdravotnická zařízení, univerzity, zaměstnavatelé, sociální služby, bezpečnostní složky, politické strany a neziskové organizace. Příprava strategie byla primárně financována ze státního rozpočtu prostřednictvím dotace Ministerstva vnitra ČR na podporu lokální integrace cizinců v obcích. Město ji kofinancovalo z 10 %.

Cílovou skupinou strategie jsou jak cizinci legálně pobývající v Brně, tak i veřejnost, zaměstnavatelé nebo veřejné instituce typu školy, úřady apod. Jde například o to pomoci se vzájemnou komunikací cizinců a těchto institucí, tak aby jako obyvatelé České republiky porozuměli svým právům a povinnostem, aby poznali pravidla soužití v daném místě a dodržovali je. V rámci zlepšení informovanosti bude také město sbírat reálná data, která budou sloužit jako objektivní podklad pro vyvracení manipulativních a dezinformačních zpráv.

Dalším krokem bude vytvoření prvního akčního plánu. Hotový by měl být do konce roku.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.