Přeskočit na obsah

Lepší hospodaření s energiemi a menší finanční zátěž. Rada města schválila dodatek upravující systém managementu hospodaření na městských odběrných místech

09. června 2021
Doplněk ke smlouvě o poskytnutí přístupu a služeb spojených s přístupem k webové aplikaci komoditního portálu EnergyBroke dnes schválili brněnští radní. Týká se systému managementu hospodaření s energií, zejména tedy sledování spotřeby u jednotlivých komodit, jako je voda, elektřina či plyn. Odsouhlasený dodatek reaguje na novelizaci zákona o hospodaření s energií, zavádí využívání nových funkcionalit v této oblasti a navyšuje cenu v souladu s rostoucím počtem nemovitostí, které má město ve své správě.

Smlouva o poskytnutí přístupu a služeb spojených s přístupem k webové aplikaci komoditního portálu EnergyBroker byla uzavřena se společností Ensytra s.r.o. Díky komoditnímu portálu jsou u organizací města sledovány mimo jiné spotřeby vody, elektřiny, plynu, tepla a po novelizaci také pohonných hmot. Zákon ukládá organizacím provádět tzv. energetický audit na svém energetickém hospodářství, tedy u budov, respektive odběrných míst, což je finančně nákladná činnost a její environmentální dopad není dostatečný. „Norma ČSN EN ISO 50001 má za cíl umožnit organizacím vytvářet systémy a procesy potřebné pro neustálé zlepšování energetické hospodárnosti, včetně zlepšování energetické účinnosti, užití a spotřeby energie. Implementace této normy vede ke komplexnímu přístupu ke snižování energetické účinnosti města a umožňuje nahradit energetické audity certifikáty, vydávanými akreditovanými certifikačními autoritami. Náklady na certifikaci energetického hospodářství města se pohybují v závislosti na jeho rozsahu ve výši cca 250 tis. korun v průběhu 3 let, zatímco náklady na pořízení energetických auditů by se vyšplhaly do řádu milionů korun na stejné období. Schválený dodatek reaguje na novelizaci této normy a zákona o hospodaření s energií,“ vysvětlil náměstek primátorky Petr Hladík.

Dodatek také optimalizuje smluvní vztah tak, aby lépe odpovídal legislativním změnám a potřebám města. „Se změnou statutu, ke které došlo v květnu letošního roku, vznikla městským částem a jimi zřizovaným organizacím nová povinnost – zapojení nemovitého majetku vlastněného městem, který mají svěřený do správy, do městského managementu hospodaření s energií. To umožní certifikaci celého energetického hospodářství města. Díky tomu bude možné realizovat opravdový energetický management města. Díky informacím o spotřebě vody, elektřiny, plynu a tepla budeme lépe schopni plánovat investice do energetických úspor,“ doplnil Petr Hladík.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Dáme na vás: v úterý se otevře nové sportoviště v Medlánkách

Nejenom obyvatelé Medlánek se mohou těšit na další zrekonstruované místo pro sportování v pěkném prostředí a dobře dostupné lokalitě.

Kultura zná svoje priority na roky 2023–2025. Druhý akční plán ještě musí schválit zastupitelé

Proces připomínkování a projednávání Akčního plánu Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna na roky 2023–2025 dnes fakticky ukončila Rada města Brna, zbývá schválení zastupitelstvem.

Na prvňáčky bude v září ve třídách opět čekat dárkový balíček od Brna

Kvalitní pastelky, vodovky nebo sešit do školy, ale taky volnočasová hra Double, bonbony nebo tetovačka – to všechno udělá radost malým školákům a školačkám, kteří v září zahájí svou základoškolskou éru. Tisíce dárkových balíčků město spolu s Teplárnami rozdává už popáté. Radní dnes schválili firmu, která sety pro město připraví na míru.

Město stále ulehčuje spojení s vídeňským letištěm

Od prosince loňského roku město Brno zajišťuje přímé vlakové spojení s vídeňským letištěm. Pro větší pohodlí cestujících také od února nabízí zvýhodněné parkování na P+R v Líšni, ze kterého zájemce zdarma odveze vůz dopravního podniku na vlakové nádraží. Služba bude pokračovat i nadále.