Přeskočit na obsah

Lepší hospodaření s energiemi a menší finanční zátěž. Rada města schválila dodatek upravující systém managementu hospodaření na městských odběrných místech

09. června 2021

Doplněk ke smlouvě o poskytnutí přístupu a služeb spojených s přístupem k webové aplikaci komoditního portálu EnergyBroke dnes schválili brněnští radní. Týká se systému managementu hospodaření s energií, zejména tedy sledování spotřeby u jednotlivých komodit, jako je voda, elektřina či plyn. Odsouhlasený dodatek reaguje na novelizaci zákona o hospodaření s energií, zavádí využívání nových funkcionalit v této oblasti a navyšuje cenu v souladu s rostoucím počtem nemovitostí, které má město ve své správě.

Smlouva o poskytnutí přístupu a služeb spojených s přístupem k webové aplikaci komoditního portálu EnergyBroker byla uzavřena se společností Ensytra s.r.o. Díky komoditnímu portálu jsou u organizací města sledovány mimo jiné spotřeby vody, elektřiny, plynu, tepla a po novelizaci také pohonných hmot. Zákon ukládá organizacím provádět tzv. energetický audit na svém energetickém hospodářství, tedy u budov, respektive odběrných míst, což je finančně nákladná činnost a její environmentální dopad není dostatečný. „Norma ČSN EN ISO 50001 má za cíl umožnit organizacím vytvářet systémy a procesy potřebné pro neustálé zlepšování energetické hospodárnosti, včetně zlepšování energetické účinnosti, užití a spotřeby energie. Implementace této normy vede ke komplexnímu přístupu ke snižování energetické účinnosti města a umožňuje nahradit energetické audity certifikáty, vydávanými akreditovanými certifikačními autoritami. Náklady na certifikaci energetického hospodářství města se pohybují v závislosti na jeho rozsahu ve výši cca 250 tis. korun v průběhu 3 let, zatímco náklady na pořízení energetických auditů by se vyšplhaly do řádu milionů korun na stejné období. Schválený dodatek reaguje na novelizaci této normy a zákona o hospodaření s energií,“ vysvětlil náměstek primátorky Petr Hladík.

Dodatek také optimalizuje smluvní vztah tak, aby lépe odpovídal legislativním změnám a potřebám města. „Se změnou statutu, ke které došlo v květnu letošního roku, vznikla městským částem a jimi zřizovaným organizacím nová povinnost – zapojení nemovitého majetku vlastněného městem, který mají svěřený do správy, do městského managementu hospodaření s energií. To umožní certifikaci celého energetického hospodářství města. Díky tomu bude možné realizovat opravdový energetický management města. Díky informacím o spotřebě vody, elektřiny, plynu a tepla budeme lépe schopni plánovat investice do energetických úspor,“ doplnil Petr Hladík.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.